Muziek, liederen en liturgie

Dan vind ik rust bij U

U heeft mij voor uzelf gemaakt, Opwekking 641

Opwekking 641 ‘U heeft mij voor uzelf gemaakt’ vind ik een prachtig lied. Het is geschreven door Peter van Essen. Ik merk in dit lied een prachtige tegenstelling: onrust en zekerheid.

De melodie van dit lied is heel erg rustig. Maar de woorden lijken te komen uit een onrustig hart. Deze tegenstelling maakt dat je het gevoel hebt dat er iets spannends gaat gebeuren. Alsof er een stilte is die voor de storm uitgaat.
De onrust is alsof de schrijver op zoek is naar God en Hem niet kan vinden. Terwijl hij toch tegelijk ook heel zeker weet: U hebt mij voor uzelf gemaakt! Heerljk dat eerlijke vraaggesprek, het zou passen bij de Thomas, de discipel van Jezus. En net als in de psalmen van David komt er na zo’n uitroep de vraag:Waar bent U dan? Waarom ben ik niet bij U? Wat is er aan de hand tussen ons? Het blog gaat verder onder de video.

Een onrustige zoektocht met een duidelijk doel: Ik zoek uw aangezicht tot ik rust vind bij U.  Ik zoek tot ik u gevonden heb, ik zoek net zo lang door tot ik u gevonden heb. Dan vind ik leven bij U.

Leid mij door de nacht, Heer, u woord geeft mij kracht. Ik zoek uw aangezicht tot ik rust vind bij U. Dan zal ik U zien, Jezus, Heer die ik dien.

Het is goed om te zoeken, prima om te twijfelen. Laat die onrust bestaan, laat je kracht geven door zijn Woord (waar zoek je Hem anders?) tot je rust vindt bij Hem.
En dan als je weer rustig bent geworden en gaat zitten aan de voeten van Jezus, dan zul je alles weer helder zien. Dan kun je weer ZIJN, zoals Hij is. Heerlijk om dan weer te weten dat je niet uit Gods hand kunt vallen, zoals ik in dit blog beschreven heb. En dan heb je niet alleen rust gevonden, dan heb je het leven gevonden!

Dit lied is gebaseerd op Psalm 131, Mattheüs 11:28 en Efeziërs 1:4, 2:10. In mijn ogen is dit een mooi bruikbaar lied voor in kerkdiensten. Het is niet moeilijk om te spelen. Een gitaar zou al volstaan als begeleidingsinstrument. De zang is gemakkelijk te doen voor grote groepen. Opwekking 641 staat op cd 29 van Opwekking (aff.)

Lees ook ‘Het gevaar van Opwekkingsliederen‘ (let op, misleidende titel)

Vertel het een ander!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *