Dan vind ik leven bij u.

Vanavond tijdens onze praiseavond gaan we allemaal prachtige liederen zingen. Het gaat een beetje een soort ‘after-eastern’ praiseavond worden. De toon juicht weer en de rest van de liederen is ook erg mooi.

Een van de liederen die we gaan zingen is opwekkingslied 641. U heeft mij voor u zelf gemaakt. Een mooi onrustig lied. Ja de melodie is rustig, maar het lied komt uit een onrustig hart. Alsof de schrijver (Peter van Essen) op zoek is naar God terwijl hij zeker weet: U hebt mij voor uzelf gemaakt! Waar bent u dan? Waarom ben ik niet bij U? Wat is er aan de hand tussen ons?

Een onrustige zoektocht met een duidelijk doel: ik zoek uw aangezicht tot ik rust vind bij U.  Ik zoek tot ik u gevonden heb, ik zoek net zo lang door tot ik u gevonden heb.

En dit stuk is mooi als je zelf ook op zoek bent misschien:

Leid mij door de nacht, Heer, u woord geeft mij kracht. Ik zoek uw aangezicht tot ik rust vind bij U. Dan zal ik U zien, Jezus, Heer die ik dien.

Het is goed om te zoeken, prima om te twijfelen. Laat die onrust bestaan, laat je kracht geven door zijn Woord (waar zoek je Hem anders?) tot je rust vind bij Hem. En dan zal je zien, als je rustig bent geworden en gaat zitten aan de voeten van Jezus. Als je kunt ZIJN, zoals Hij is.

En dan heb je niet alleen rust gevonden, dan heb je het leven gevonden!

Vertel het een ander!