Jongeren in de kerk

De jongerendienst als symptoombestrijding

jongerendienst in de kerk jeugddienst

Corjan Matsinger schreef in het ND van 24 september een column ‘Van ‘jeugddiensten’ krijg ik meestal kromme tenen’. Het haakt aan bij de inhoud van mijn blogs over jongeren in de kerk. Letterlijk staat in het laatste blog daarover: Geen jongerendienst meer, want dat is symptoombestrijding. Dat blog schreef ik naar aanleiding van een uitspraak van Nelleke Plomp. Ik ga er nu wat meer op in.

De middengeneratie geniet ervan

Corjan is jongerenwerker en trendwatcher. Via Young and Holy kan je mooie inzichten lezen over de belevingswereld van jongeren in deze tijd. Geen wonder dat hij in zijn column dus ook de mening van jongeren verwoord over die jongerendienst. En eigenlijk lijkt het erop dat de jongeren de jeugddienst ook niets vinden, maar het is beter dan een gewone dienst. Maar een meisje geeft ook duidelijk aan dat het haar om de inhoud te doen is: liever een dominee op sandalen met een goed verhaal dan een hippe spreker zonder inhoud.
De schrijver ziet dat het vooral de volwassenen uit de middengeneratie zijn die genieten van de jeugddienst in de kerk.

Herkenbaar?

Zeker!

Ik zie in mijn omgeving ook dat het vooral die groep volwassenen is die zich druk maakt over de vorm en aanspreekbaarheid van een kerkdienst. Dit zijn de ouders die zelf in een spagaat liggen. Aan de ene kant voelen ze de druk en de verantwoordelijkheid van de ‘belofte’ die ze bij de doop hebben uitgesproken. Gevoelsmatig gaat het erom dat je de kinderen bij de kerk houdt. En aan de andere kant zijn ze bang dat hun kinderen zelf God vaarwel zeggen als ze (net als de ouders) ook jarenlang naar saaie kerkdiensten moeten.
En ik ben bang dat sommigen van deze middengeneratiemensen de moed zelf hebben opgegeven en God in alle tradities al kwijt zijn geraakt. Als de inhoud weg is, blijft de vorm over. En sommige anderen hebben een warm doorleefd geloof en zouden niets liever willen dan iedere zondag op een fijne manier gevoed te worden. Als je de moed hebt opgegeven dit te bereiken dan is de vorm veranderen nog het enige wat over is. In de hoop dat de inhoud dan mee verandert.

Jongerendienst is symptoombestrijding

In de jeugdtrends 2019 kwam naar voren dat het goed is als volwassenen een betrouwbare ‘channel’ zijn voor jongeren. Geen likes uitdelen, maar echte warmte van hart tot hart. Online en offline volkomen betrouwbaar zijn zodat ze hun identiteit aan de onze kunnen spiegelen.
Een jongerendienst is als een soort goedkope ‘like’. Waarschijnlijk goed gemeend, maar het is vluchtig en niet blijvend. Verhalen van hoop willen de jongeren horen, geen goedbedoelde bemoeienissen of opgeleukte kerkdiensten. Dat is nep, want daarna komt er weer een gewone dienst en is er van alle vrolijkheid en geloofsovertuiging weinig meer te merken.

Jongerendienst is symptoombestrijding. Een boute uitspraak. (die niet bij Corjan of Nelleke vandaan komt maar geheel voor mijn rekening komt). Maar ik voel mee met Corjan en daarom schreef ik het ook al eerder: wat moeten de jongeren met die andere zondagen in het jaar als er geen jongerendienst is? Zijn ze dan ineens niet meer belangrijk? Maar ook: wat is er met jongeren aan de hand dat ze zo’n speciale behandeling nodig hebben? Weg met die jeugdwerkbubbel, schreef ik hier.

Welke symptomen worden bestreden als die uitspraak waar is:

  • saaiheid
  • leegheid
  • ongeloof
  • gewoonte
  • traditie
  • schaamte

Tenminste, dat denk ik. Wat kan het anders zijn?

Jongerendienst niet nodig

Deze symptomen kan je beter niet bestrijden. Alles wat je aandacht geeft groeit immers. Als ouders en voorgangers weer zorgen dat hun ‘lampje van geloof’ weer gaat branden, dan hebben ze genoeg olie om uit te delen aan anderen die bij hen vragen: geef ons wat van je olie! Zie je in de Bijbel iemand die in de buurt van Jezus is en last heeft van deze symptomen? Zelfs zijn tegenstanders raken verhit en gemotiveerd tot daden.

Ik geloof er heilig in dat als er vuur van het podium komt, alle aanwezigen geraakt zullen worden door de woorden en door de echtheid waarmee ze uitgesproken worden. Je hebt zo’n dienst vast eens meegemaakt. Het lukt dan vaak ook om tijdens het zingen van de liederen echt contact te maken met je hart, contact te maken met God. Zodat zingen lofprijzen en aanbidden wordt. Omdat we zo’n grote God hebben die zo liefdevol naar ons kijkt.
We worden dan jong en oud geraakt omdat Gods Geest op dit soort momenten werkt om onze harten te bereiken en te veranderen. En dan pakken we de oorzaak van de symptomen aan.

Lees ook ‘Preken die jongeren raken‘ waarin ik wat punten schrijf die weer illustreren wat ik hier probeer duidelijk te maken. En lees ‘De zondagse dienst is ontmoeting met God‘ met daarin de uitspraak dat liturgie geen denken is maar doen. En dat we avonturen moeten beleven met God.

Vertel het een ander!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *