Christelijk leven

De vrucht van de Geest

Paulus schrijft heel bewust over ‘de vrucht van de Geest’ tegenover de ‘werken van het vlees’ in Galaten 5. Een blog over de vrucht van de Geest.
De vrucht van de Geest is iets wat groeit als je je laat leiden door de Heilige Geest.

Twee krachten tegenover elkaar

De vrucht van de Geest noemen we zo vaak dat we snel vergeten in welke context de vrucht genoemd wordt. Galaten 5 is het hoofdstuk dat gaat over de christelijke vrijheid. Aan dit hoofdstuk hebben we de gevleugelde uitdrukking ‘We zijn geroepen om vrij te zijn’ te danken (evenals het mooie boek Geroepen om vrij te zijn van Noor van Haaften). Het slaafs gehoorzamen van wetten is voorbij sinds de Heilige Geest in ons leven is. Het moet nu mogelijk zijn om te leven zoals God het wil zonder dat we ons angstig moeten houden aan de wet van God. Dit heeft natuurlijk alles te maken met het offer van Jezus. Door dat offer is Gods toorn ‘van ons afgewend’ en hoeven wij niet meer bang te zijn.
In vers 26 staat: “Leef altijd in gehoorzaamheid aan de Heilige Geest; dan zal de zonde geen kans krijgen zich uit te leven’. (Het Boek). In de Statenvertaling staat het zo: “Wandelt door den Geest en volbrengt de begeerlijkheden des vlezes niet”. In de Basisbijbel staat het heel mooi: Laat je leiden door de Geest, en niet door je ‘ik’. Het lijkt dus dat we heel actief ons in dienst kunnen stellen van Gods wil waarmee we kunnen wandelen in de vrijheid.
Vervolgens legt Paulus uit hoe de twee krachten ‘je eigen ik’ en de ‘Heilige Geest’ tegenover elkaar staan en wat die twee krachten verschillende producten voortbrengen. Alsof het heel logisch is. Maar er lijkt ook een logische keuze te zijn. Vers 25: “Laat je leiden door de Heilige Geest, dan zal je ook door de Geest op het rechte pad blijven. “

De werken van de Geest?

In de boeken die ik gelezen heb leerde ik de vrucht van de Geest kennen als iets wat van binnenuit groeit. De Geest wil je karakter veranderen zodat waar kan worden wat ook in de Bijbel staat; niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij.
Maar als ik google op de vrucht van de Geest dan vind ik veel preken van dominees die vanuit een ander frame geschreven zijn. Ze gaan veel over gedrag en over keuzes maken en soms verandert een vrucht in een gave dat we kunnen aanpakken. En uiteraard is dat waar: God houdt ons verantwoordelijk voor ons eigen gedrag en dus kunnen we keuzes maken in hoe we leven. Maar dan zouden we moeten praten over de ‘werken van de Geest’. Misschien is het dezelfde gereformeerde drive die ons doet zingen: ‘stil maar werk maar’ in plaats van ‘stil maar wacht maar’.
In deze preken mis ik het ‘groeien’ van die vrucht van de Geest. Iets waar ik juist zo blij mee was in mijn zoektocht naar God: God verandert mensen naar zijn beeld. Hij laat ons niet aanmodderen met onze slechte ik.

De vrucht van de Geest groeit

Paulus gebruikt niet voor niets het woord ‘vrucht’. Een vrucht groeit langzaamaan en wordt steeds rijper tot je kunt gaan oogsten. En zoals ook in de Bijbel staat: aan de vrucht herkent men de boom. Staan jouw wortels in je eigen grond of staan ze in het Koninkrijk van God?

Vandaag kwam ik een stuk van Tim Keller tegen waarin hij uitlegt waarom het niet ‘werken van de Geest’ zijn maar vruchten van de Geest.
Werken van het vlees, van ons eigen ik, zijn de dingen die we van nature doen. Daar hoeven we geen moeite voor te doen. Het is logisch gedrag vanuit onze aard.
Keller beschrijft dit groeien als groeien van binnenuit: Als je een paar stenen op een hoop gooit dan kan die berg flink groeien. Maar er verandert niets aan de hoedanigheid van de stenen zelf. Ze blijven gelijk.
Wij groeien als mensen organisch: we worden groter Ă©n veranderen tegelijkertijd. En dat is een belangrijk Bijbels gegeven: niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij.

Groeien en vrucht dragen

Wat ik jammer vind van het frame van de dominee’s die ik vond op internet is dat de vrucht van de Geest bijna een gave aan het worden is. God geeft ons zachtmoedigheid en vrede. Ja, het is waar.

Maar als we niet van binnenuit veranderen zal die vrede als vrucht er niet komen. Misschien als gave, als God medelijden met ons krijgt. Het mooie van die vrucht is nou juist dat het groeit, dat het van binnenuit de mens veranderd. De zachtmoedigheid en die vrede wordt ons niet zomaar gegeven, maar ze komen uit ons binnenste. Omdat we er vreselijk voor kiezen. Maar op den duur ook omdat het gewoon niet meer anders kan.
Neil Anderson schrijft in het boek ‘Overwinning over de duisternis‘ over drie soorten mensen. De natuurlijke mens, de geestelijke mens en de vleselijke mens. Hoe en wat er precies van waar is, het is wel herkenbaar denk ik: de natuurlijke mens heeft alleen ‘werken van het vlees’. De Geestelijke mens alleen gedrag waaruit blijkt dat de vrucht van de Geest compleet aanwezig is. En de vleselijke mens hinkt op twee gedachten: met vallen en opstaan probeert hij te leven zoals God het vraagt.

Praten over de vrucht geeft drive

Spreken over de vrucht van de Geest geeft denk ik een drive en motivatie om te proberen te leven als een kind van God. God heeft beloofd ons een nieuw hart te geven. God geeft ons krachtige beloften al voegt hij daar steeds aan toe: als je doet wat ik je zeg.

God verandert mensen. Als je wilt kan je dat vaak horen >Mensen die tot geloof gekomen zijn zeggen het zelf. Minder boos, minder verdrietig, minder veroordelend, meer zelfvertrouwen. Dat is de vrucht van de Geest.

Soms kom je mensen tegen die je nog nooit eerder hebt gezien. En toch weet je dat het christenen zijn. Dat is de vrucht van de Geest die je herkent in die ander.

Herken jij de groei van de vrucht in jezelf? Lees ook het blog ‘Passie van de Geest‘.

Vertel het een ander!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *