De weg naar God is open

De weg naar God is open

In Markus 1:40-45 lezen we hoe Jezus een melaatse man geneest. De man komt vol geloof naar Jezus toe. En nadat hij genezen is zegt Jezus op dezelfde toon als waarmee hij demonen uitdrijft; en nu wegwezen! Naar de tempel en ga doen wat de wet voorschrijft. De weg naar God is open, daar gaat het om.

Laat het controleren zodat ze weten dat ik God ben

Ik heb al heel vaak een preek gehoord over Markus 1:40. Maar voor mij was er deze keer iets nieuws dat naar voren kwam. De man die niet meer melaats was, moest naar de tempel gaan om zich aan de priester te laten zien en vervolgens een reinigingsoffer te brengen. Zodat ook de mensen in de tempel zouden zien dat Jezus echt de zoon van God is. Een soort bevestiging van zijn almacht. Tenminste, zo heb ik het altijd gehoord.

Die manier van denken past wel bij hoe we kerk waren in het verleden. Alles draaide erom te laten zien dat we anders waren dan de wereld. En zeker ook anders dan andere kerken. De verschillen werden benadrukt en ons werd aangemoedigd ons anders te gedragen. Als je zo staat voorgesorteerd, dan ga je ook de Bijbel snel zo lezen. In termen van goed en fout. Het verhaal van de melaatse man komt dan te staan in het licht van goed en kwaad. Er ontstond een afstand tussen Jezus en de priesters in mijn beleving.

De weg naar God is open

Vandaag lag de nadruk op de kreet van Jezus aan het kruis. Hij zei: het is volbracht! De weg naar God is weer open. Als je vanuit die gedachte naar het verhaal van de melaatse man kijkt, ga je een andere klemtoon leggen. God had de melaatsen buiten de gemeenschap gezet. En de melaatsen zagen er niet alleen bijna dood uit, ze werden ook geassocieerd met de dood en behandeld alsof ze dood waren. Ze moesten zelf ook rouwkleding dragen om de treurnis uit te beelden.

Natuurlijk had Jezus deze man genezen. In de oudere vertalingen staat ‘gereinigd’ wat meer lijkt te passen bij de symbolische betekenis van melaatsheid. En als Jezus je de hand reikt dan betekent dat dat de weg naar God weer open is. Direct. En toch stuurde Jezus deze man naar de tempel. Want zonder de voorgeschreven check door de priester en het offer zou de man nog niet naar de vader kunnen. En dat is het doel van Jezus op aarde: de weg naar God moet weer open! En door het offer werd deze man ook weer uit zijn isolement gehaald en dat is ook iets wat bij God past. Hij is gericht op gemeenschap.

Genezing of reiniging

Voor Jezus was het offer niet nodig. Het was vooral voor de man en de omstanders denk ik. Jezus had tijdens zijn tour al heel wat demonen uitgedreven en zieken genezen. In het eerste hoofdstuk van Marcus worden deze wonderen maar kort aangestipt. Maar het verhaal van de melaatse man wordt wat uitgebreider verteld.
Na het verhaal van de melaatse man komt het verhaal van de verlamde man die door zijn vrienden door het dak wordt getakeld. Daar speelt Jezus met hetzelfde thema: Ik kan je genezen. Ik kan je reinigen. Maar wat vindt je belangrijker?
Door je reiniging en vergeving van zonden kun je zeggen: de weg naar God is open. Dus dat is het belangrijkste, en dat pakt Jezus het eerste aan.

Misschien ging hij er wel van uit dat de mensen het nu wel zouden snappen. Zelfs een uitgestoten onreine man werd gereinigd door Jezus, de priester heeft het zelf geconstateerd. Dan zal het hier toch ook genoeg moeten zijn?

Maar de reiniging was bij de verlamde man zo onzichtbaar. En dus was er ruimte voor vraagtekens en voor flauwe religieuze spelletjes. Het lijkt bijna alsof Jezus zegt: oké, dan kunnen jullie het krijgen.
De weg naar God is open voor deze jonge man, maar ik zorg ervoor dat hij ook over die weg kan gaan lopen!

Durf jij over die weg te lopen

De weg naar God is open. Ook voor jou en mij. Durf jij over die weg te lopen of vind je dat lastig? Is het voor jou voldoende dat Jezus zegt ‘ik vergeef je zonden’ of heb je een wonder nodig om te geloven? Durf jij afhankelijk te zijn van God, misschien is dat wel de vraag. Misschien vind je het blog ‘dichter bij God leven, hoe kom je daarwel mooi om te lezen.

Vertel het een ander!
About the author
Vader, echtgenoot, christen, blogger, leerlingbegeleider, freelance tekstschrijver en jongerencoach. Blogs over passend onderwijs en hoogbegaafdheid kun je vinden op www.chielvoerman.nl

4 thoughts on “De weg naar God is open

 1. Goede blogpost weer. Mooie gedachten. Ik begrijp dit zinnetje niet: “Die manier van denken past wel bij hoe we kerk waren in het verleden.”

  Ik denk niet dat we de wereld waarin Jezus leefde kunnen vergelijken met de kerk. En al helemaal niet met de kerk van het verleden. Het proces in de tempel (rein verklaring van melaatse) was voor de priester een sein dat de Messias gekomen was. Eén van de 4 specifieke wondertekenen die de rabbijnen van de Messias verwachtten was dat Hij zou een ​​melaatse te genezen.

  Ik weet niet of de man en zijn vier vrienden geloofden dat Jezus de Messias was. Jezus is nog maar net begonnen met zijn “naar buiten komen als de Messias”. Ik geloof wel dat ze geloofden in de God van Israel, die de zonden wil vergeven.

   1. Het traktaat Nedarim in de Babylonische Talmoed. Ook de Qumran Scrolls (4Q521) die ruim vóór de tijd van Jezus werden geschreven. De Joodse Essenen die de rollen schreven, brachten deze vier wonderen in verband met de Messias. Bron: Eitan Bar van One For Israel

    1. aha dus het klopt dat ik het niet in de Bijbel gemist heb. Ja ik ben wel eens benieuwd wat er allemaal bewust of onbewust niet in de Bijbel zoals wij die kennen terecht is gekomen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *