Christelijk leven/bemoediging/overdenking

Eeuwigheidszondag

Als ik zou mogen kiezen zou ik het kerkelijk jaar laten starten op Eerste Pinksterdag omdat toen de Heilige Geest werd uitgestort. Maar ik mag het niet kiezen. Het kerkelijk jaar begint in Nederland op de eerste adventszondag. En de laatste zondag is Eeuwigheidszondag, soms ook zondag Voleinding genoemd. Een blog over het appel van de Eeuwigheidszondag voor ons die nog in leven zijn.
Een aantal van mijn lezers heeft het lied opgestuurd dat voor hen belangrijk is op Eeuwigheidszondag. Het blog met daarin de opsomming kan je hier lezen er is zelfs een volledige liturgie opgestuurd.

Eeuwigheidszondag kanaliseert verdriet

De eeuwigheidszondag wordt ook wel Zondag Voleinding genoemd. Op deze dag worden alle overledenen van het afgelopen jaar herdacht. In onze kerk gebeurt dat door samen met de naasten van de overledenen een kaars aan te steken en stil te staan bij hun leven.
Ik hoop dat de naasten dit als bemoedigend ervaren. Vanuit de setting van het hospice waar mijn vrouw werkt weet ik dat nabestaanden het fijn vinden om rouw nogmaals te kanaliseren en te beleven met anderen die hetzelfde meemaken. Daarom houden veel hospices ook herdenkingsdiensten.

Eenzaamheid

Maar de eeuwigheidszondag kan ook de eenzaamheid vergroten. Want wat als er mooie woorden gesproken worden, honderden mensen om je heen staan, maar jij je het afgelopen jaar in de steek gelaten voelde? Hoe belangrijk is het dan ook de kerk een levend organisme is. Waar mensen om elkaar heen staan en elkaar bemoedigen. Wat goed als er dan ook een levendige organisatie is die het mooi verpakt in bijvoorbeeld kerkwijken, wijkvisites, wijkgespreksgroepen etc.

Angst om te sterven

Vaak proef ik een angst bij mensen om te sterven. Niet alleen ademt mijn eigen kerk dat vaak uit, maar ik merk het ook bij de jongeren die ik mag begeleiden. Omdat ze niet zeker weten of God wel echt hen op het oog had. Hoe merk je dat God van je houdt. Dat je op Hem mag vertrouwen? De jongeren die ik tegenkom hebben steeds een angst om het verkeerde te doen. Ze weten niet zeker of God wel het goede voor hen gedaan heeft.

We willen niet sterven, maar juist blijven leven tot het moment dat we het hemelse lichaam krijgen. Dan wordt ons sterfelijke leven deel van het eeuwige leven. God heeft ons klaargemaakt voor dat moment. En als bewijs daarvan heeft hij ons nu al de heilige Geest gegeven. (2Kor 5:4,5)

Zo staat het vers in de Bijbel in Gewone Taal. Sinds ik bij de workshop ben geweest van de makers van deze bijbel ben ik helemaal fan van deze vertaling. Zie je wat er staat? God heeft ons klaargemaakt. En: Hij heeft ons de heilige Geest gegeven. Zou Paulus het hier alleen over zichzelf hebben? Natuurlijk niet. Hij was niet geroepen om mensen over zichzelf te vertellen maar over het Nieuwe Leven en het verlossingswerk van Jezus Christus.

Geloven is vertrouwen

Geloven en vertrouwen worden in de grondtekst van de bijbel met dezelfde letters geschreven. Dat betekent dat we die twee ook verbinden moeten. Vertrouw erop dat God jou de Heilige Geest heeft gegeven. Anders zou je Hem immers ook niet zoeken en Hem Vader noemen? Lees maar eens in Romeinen 8:15.

En dus hoef je niet bang te zijn om te sterven. God heeft je klaar gemaakt. En als bewijs daarvan heeft hij je de Heilige Geest gegeven. Hoe merk je dat bewijs? Het feit dat je God zoekt, dat is het grote bewijs. Zoek je God al, anders zul je hem niet vinden. Je kan Hem vinden, want je hebt de Geest gekregen.

Geloven is vertrouwen. Vertrouwen is loslaten. En ja zeg! Dan heb je twee handen vrij om de toekomst te grijpen. En de toekomst, dat is het leven met God. In die zin is zondag Voleinding een mooie naam voor deze dag.

Je hoeft niet bang te zijn schrijf ik. Ja, je hoeft ook niet bang te zijn voor spinnen en honden. Nergens voor nodig en toch zijn veel mensen het wel. Cognitieve therapie gooien we er dan tegen aan. En dat vinden we heel normaal. En angst om te sterven? Daar kan je ook overheen komen. Met geestelijke therapie waarschijnlijk. Maar dat mogen we vaak niet hardop noemen he. Waarom zou dat zijn?

We leven nu! Het appel op eeuwigheidszondag.

Het tweede vers waar mijn oog op bleef rusten was 2 kor 5:15. Eerst de NBV vertaling:

…en dat Hij voor allen is gestorven opdat de levenden niet langer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor de levenden is gestorven en is opgewekt

En de Gewone taal zegt:

Christus is voor alle mensen gestorven. Maar voor ons is hij niet alleen gestorven, maar ook opgestaan uit de dood. Daardoor horen wij nu bij het nieuwe leven. We leven niet meer voor onszelf, maar voor Christus.

Vanochtend las ik hier een appel in: Ieder overlijden zou een oproep moeten zijn om nog bewuster te leven voor God. Het kan immers ook maar zo onze tijd zijn? We horen nu al bij het nieuwe leven en dat is precies hetzelfde leven als onze overledenen ook leiden. Een leven met God. Zij in volmaaktheid. Wij nog in onvolmaaktheid. De scheiding tussen dood en leven hebben wij zelf gemaakt in het paradijs. God ziet die scheiding niet meer na dat Hij de Heilige Geest heeft uitgestort. Ieder die gelooft ontvangt het eeuwig leven.

Stel dat het zou lukken. Dat iedere nabestaande niet meer voor zichzelf leeft. Stel dat het lukt om verdriet een plek te geven. Blijdschap te voelen voor hen die al bij God zijn. Te leven voor Christus. Dat je je verlangen (klik voor een blog) achterna gaat om niet meer zelf te leven, maar Christus in jou. Kijk eens in Johannes 10:27. In de meeste vertalingen gaat het daar over schapen, maar het gaat natuurlijk over ons. Over jou.

De mensen die bij mij horen, luisteren wel naar mij. Ik zorg ervoor dat ze gered worden, ik geef hun het eeuwige leven. En niemand kan hen bij mij weghalen. Want mijn Vader heeft mij de hoogste macht gegeven. De Vader en Ik zijn samen één. En niemand kan God, de Vader, iets afnemen.

Lees ook mijn andere blog over de eeuwigheidszondag ‘Een lichtend vuur dat nooit meer dooft‘. En hier nogmaals de link naar de liederen voor Eeuwigheidszondag/ Zondag Voleinding.

Vertel het een ander!
One thought on “Eeuwigheidszondag
  1. Pingback: Een lichtend vuur dat nooit meer dooft – Maximalispiraties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *