Korte blogs/column

Gelijkenis van de schriftgeleerde

het koninkrijk van God, gelijkenis van de schriftgeleerde

In Matteus 13 staan 7 gelijkenissen over het Koninkrijk van God opgeschreven. De bekendste hiervan is denk ik het verhaal van de zaaier. Maar feitelijk staat er nog een 8e gelijkenis in ditzelfde Bijbelstuk, namelijk de gelijkenis van de schriftgeleerde. En dat is best een interessante.

7 gelijkenissen over het Koninkrijk van God

Jezus vertelt gelijkenissen voor de mensen die eigenlijk niet open staan voor Jezus woorden. Het was normaal dat rabbi’s in discussie gingen met andere rabbi’s. Het stellen van vragen was de normale manier van leren, zoals we dat in de Socrates methode ook weer kennen. Niet alleen zenden, maar zenden met de bedoeling om iets los te maken zodat er een reactie komt. En in die interactie kunnen beide kanten hun gedachten scherpen en zo samen verder komen in kennis. Maar omdat Jezus wel doorhad dat de farizeeërs en sadduceeërs vooral de bedoeling hadden om hem onderuit te halen, gaf hij hun niet in één keer openheid van zaken.
Als ze echt geïnteresseerd zijn, dan zijn ze ook gelijk welkom om het echte verhaal te horen. Dat kan je zien bij Nicodemus die midden in de nacht bij Jezus kwam. In Mattheus 13 haalt Jezus de profeet Jesaja aan: “Jullie willen het niet zien. Jullie willen het niet horen. Anders zouden jullie begrijpen dat je je leven moet veranderen. En dan zou ik jullie te hulp komen”. Als je eenmaal wilt veranderen krijg je de volle waarheid te zien.

De gelijkenissen van Jezus heb ik vroeger leren kennen als de verhalen waarin Jezus vertelde hoe je je leven veranderen moet. Er zat een soort waarschuwing in: Voor je het weet ben je een parel die kwijtraakt. Of ben je de harde grond waar het zaad het niet goed op doet.
Tegenwoordig zie ik die gelijkenissen over het koninkrijk heel anders.
Ik denk dat Jezus laat zien dat er in het Koninkrijk van God van allerlei mensen rondlopen. Mensen die willen leven naar de Geest van het koninkrijk, maar ook mensen die willen leven naar de letter van de wet. En alles mag! Want zo gaat dat in het koninkrijk. Er valt zaad in harde grond en in vruchtbare grond. Maar met Gods liefde komt alles tot bloei. Want zo gaat dat in Gods koninkrijk.

Gelijkenis van de schriftgeleerde

De achtste gelijkenis volgt niet direct op de andere gelijkenissen. Jezus vraagt na de 7e gelijkenis aan zijn discipelen of ze het allemaal een beetje begrepen hebben. Op hun bevestigend antwoord zegt Hij: “Zo (of: daarom) lijkt iedere schriftgeleerde die leerling in het koninkrijk van de hemel is, op een huismeester die uit zijn voorraadkamer oude en nieuwe dingen tevoorschijn haalt’

Wat ik daaruit haal is dat het koninkrijk van God alles is en inhoudt wat de mensen uit de boeken van Mozes konden leren. Het schijnt zo te zijn dat de joodse kinderen allemaal de Torah uit hun hoofd leerden. Daarom kon ook Jezus zo gemakkelijk citeren uit de wet van Mozes en de Psalmen omdat die teksten bekend waren bij allen die naar hem kwamen luisteren.
Dat is het koninkrijk, maar het is ook dat wat je deze dagen om je heen ziet gebeuren:

  • Blinden die gaan zien
  • Disicpelen die aren mogen plukken op de sabbat
  • Doden staan op uit de dood
  • Boze geesten worden terug naar hun plek gestuurd
  • Zondige mensen worden niet gestenigd maar worden vastgehouden
  • Zonden worden vergeven in plaats van dat zonden een reden zijn om ter dood veroordeeld te worden

Als je dit niet toe wilt voegen in je plaatje van Gods wereld, dan heb je echt maar de helft.

De taal van het koninkrijk van God is de taal van de liefde. De liefde die door de Heilige Geest in ons allen is. En tegelijk is de liefde ook scherp, omdat ze doorheeft wanneer haar iets in de weg gaat staan. Daarom is Jezus ook heel scherp richting schriftgeleerden en anderen die op ondoorzichtige wijze hem een loer willen draaien. Hij vertelt gelijkenissen ‘opdat ze niet begrijpen’. Dat lijkt bijna liefdeloos. Maar Jezus wist dat ze niet bezig waren met het ontdekken van het geloof bij anderen, maar met het ontmaskeren van ongeloof bij anderen. En met dat spelletje doet Jezus niet mee.
Sterker nog, Jezus zegt doodleuk (in Lucas 17) tegen de schriftgeleerden: als je met zo’n boze blik naar mij blijft kijken, dan zul je het koninkrijk van God niet zien. En dat terwijl hij vlak daarvoor zegt: de komst van het koninkrijk van God is niet zichtbaar, het koninkrijk van God is binnen in u/ te midden van u. Ik kan je aanraden wat Jos Douma en Israël en de Bijbel daar over zeggen. (blog gaat onder dit blokje door)

Als je beter zou kunnen weten

Daarom is het koninkrijk van God als de schriftgeleerde die leerling is geworden in het koninkrijk van de hemel en oude en nieuwe dingen bij elkaar kan voegen. Daarom,…
Als je echt nieuwsgierig bent naar het koninkrijk van God dan zul je het ontdekken. Zoek eerst het koninkrijk van God en de rest zal je gegeven worden, staat ook in de Bijbel. Maar als je het koninkrijk niet wilt zien, dan zul je het niet gaan zien. Wie niets heeft, heeft straks nog minder.

Wat een verantwoordelijkheid heb je als je een taak hebt in het leiden van gemeentes. Als je niet bereid bent om het oude aan te vullen met het nieuwe, dan werk je de Geest van God misschien wel tegen.
Kerken vol mensen wordt de kern van het evangelie bewust onthouden. Zolang er met spiedende ogen (zie dat artikel van Israël en de Bijbel) alleen op zonden en misstappen wordt gelet dan zul je het koninkrijk van God niet ontdekken. En ik krijg het idee dat Jezus dan ook geen energie meer in je steekt. Als toehoorders heb je uiteraard ook een eigen verantwoordelijkheid om te kijken of dat wat je hoort wel past bij de God die je in je eigen leven hebt leren kennen.

Zo is het Koninkrijk van God

8 gelijkenissen die laten zien hoe het Koninkrijk van God is. Een koninkrijk vol liefde, vol ruimte waar je mag proberen, mag doen en mag vallen. De meetlat wordt niet meer gebruikt, want dat is geen liefde. Jij mag groeien op jouw manier. Is het zaad bij jou op hard zand gevallen? Liefde zal het vruchtbare grond maken. Is de parel bij jou even kwijt? We helpen je zoeken. Groeit jouw zaad uit tot een sterke boom, wat gaaf dat je anderen daarmee beschutting kunt geven. Laat ze maar tegen je aanleunen, jij valt niet om.

Het koninkrijk van God is als de mensen die het ontdekt hebben en erin willen leven!

Lees ook het blog ‘mogen we oordelen binnen de kerk?‘ (ja het moet zelfs verklap ik vast) Eerst dit mooie lied hieronder even luisteren natuurlijk. Maar wat nu als jouw passie een heel andere is dan die van jouw kerk?

Vertel het een ander!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *