Boeken

God en ik, het boek van Alain Verheij

God en ik, Alain

Er staat geen datum op het vriendelijke kaartje dat de medewerker van Atlascontact meestuurde met het recensie-exeplaar van het boek ‘God en ik’, het boek van Alain Verheij. Maar volgens mij is het al een hele tijd geleden dat ik het boek kreeg. Eindelijk is het uit. Lezen in een jong gezin lukt wel, een boek helemaal uitlezen is een ander verhaal. Bedankt voor het boek, ik heb het echt met plezier gelezen en ik schrijf graag voor jullie op wat ik ervan vond. Ik schrijf nooit recensies, het zijn meer lees- en reflectieverslagen.

Waar gaat het boek over?

De ondertitel van het boek is ‘Wat je als weldenkende 21-eeuwer kunt leren van de Bijbel’. En dat is precies waar dit boek over gaat. De schrijver zet de Bijbel neer als een boek vol levenslessen. Hij legt een link tussen de tijd waarin de levenslessen voor het eerst opgeschreven werden met de tijd waarin we nu leven. In de verhalen die hij kiest herkent hij gebeurtenissen en thema’s in zijn eigen leven maar ook de levens van ons allemaal.

Het boek begint met de constatering dat het leven iets is dat je overkomt. Je kiest er niet zelf voor. Doordat anderen keuzes voor je maken kom je in bepaalde situaties terecht en neem je waarden en normen over. Tot het moment komt dat je daar eens serieus over gaat nadenken. In dit kader komen woorden als ‘doop’ en ‘zonde’ voorbij.

Vervolgens gaat Alain verschillende alledaagse rituelen bij langs zoals zegenen, bidden, rusten, vertellen, lezen en zingen. Waartoe dienen die rituelen en waar zijn ze eigenlijk goed voor. Vanuit een verfrissende invalshoek legt hij deze thema’s onder de loep.

Hoofdstuk 3 en 4 zouden beiden zo een hoofdstuk in een boek over ontwikkelingspsychologie kunnen zijn. Of in een boek over geloofsontwikkeling en geloofsopvoeding. Nuchter bespreekt Alain de verschillende stadia van geloof, protest en overgave die hij heeft doorgemaakt. Ook weer aan de hand van verschillende Bijbelpassages met een interessante stellingname over Abraham die zijn zoon Isaak moet offeren.

Hoofdstuk 5 gaat over richting kiezen. Waarom vieren we kerst en wat heeft het verhaal van Jona ons te zeggen. Mooie stellingname over Jona in dit hoofdstuk. En hoofdstuk 6 lezen we via Jozef en Jacob en Goede Vrijdag over het omgaan met tegenslagen. Om tenslotte in hoofdstuk 7 te lezen over de zin in het leven. Pasen, Pinksteren, maaltijden en vertrouwen komen daar voorbij.

Paar highlights

Op blz. 54 gaat het over het scheppingsverhaal.
Alain schrijft er dit over: “Het scheppingsverhaal is geschreven voor iedereen die bang is voor kosmische chaosmachten, waar, wat of wie ze ook mogen zijn. Alles wat je ziet is in handen van een goede God die het goede met ons voor heeft”. De schrijver schrijft dat het scheppingsverhaal waarschijnlijk pas op z’n vroegst in de 6e eeuw voor christus is geschreven. Hij plaatst het scheppingsverhaal in de identiteitsvorming van de joodse geloofsleiders. Interessante visie die ik eigenlijk nog niet echt had gehoord.
Het is in ieder geval geloofwaardiger dan dat het scheppingsverhaal een echte fabel zou zijn. Je moet het hele hoofdstuk lezen om dit goed te kunnen vatten denk ik.

In het hoofdstuk over het ontdekken van het lichaam gaat het uiteraard ook over seks. “Seks is een lichamelijke daad die heel vatbaar is voor religieuze groepsvorming. (…) Exemplarisch is de manier waarop hedendaagse behoudende christenen een symbool van identiteit hebben gemaakt van het verbod op seks voor het huwelijk en de afkeuring van homoseksualiteit”.(blz. 86). Ik vind het mooi hoe Alain hier boven het thema lijkt te staan en best netjes de vinger op de bloedende plek legt.

Op blz. 120 e.v. gaat het over Jona. Ik vind de duiding die Alain hieraan geeft wel een gave duiding moet ik zeggen. Jona staat te stampvoeten als een dreinend kind omdat God de stad Ninevé toch wil sparen. Hij wist het wel, God zou wel weer genadig zijn! Maar ondertussen zit hij in de brandende zon omdat zijn boompje dood is gegaan. Schokkend op blz. 121: “Er zijn altijd weer kerkmensen te vinden die de liefde van God bespreken maar stiekem hopen op een potje straf voor de buitenstaanders. Die geen zin hebben om te praten met andersdenkenden, tenzij ze hun het oordeel mogen aanzeggen. Die graag bij hun eigen kliekje blijven en steden vol medemensen willen vermijden, negeren en doodzwijgen”.

God komt steeds als het even niet lekker loopt in je leven, is de conclusie van Alain bij het verhaal van Jacob en de Jacobsladder. En vaak heb je achteraf pas door dat je een ontmoeting met God hebt gehad. Een mooi hoofdstuk over de tegenslagen. Ik denk dat dit hoofdstuk voor veel mensen een herkenbaar hoofdstuk zal zijn.

Treffend vind ik de conclusie die Alain aan het einde van het boek trekt. Het gaat uiteindelijk niet om alles wat geschreven staat maar om vertrouwen in het goede. “Alles wat écht de moeite waard is in het leven, ontvang je gratis. Liefde, vergeving en acceptatie kun je niet kopen en je kunt ze ook niet verdienen door je aan een stappenplan te houden. Het levensgeluk kan je niet bereiken maar wel ontvangen. Het enige wat je kunt doen is ervoor openstaan en vertrouwend door het leven gaan”.

God en ik, een mooi boek!

Iedereen die mijn blogs leest die weet dat ik de laatste tijd graag boeken lees die niet braaf zijn maar een tikkie gewaagd. Je zou mijn blogs over ‘Jezus, onze niet zo lieve Heer‘ eens kunnen lezen. Of die over ‘Zo zijn onze manieren‘. Schokkende boeken die je dwingen een standpunt in te nemen of juist los te laten.

Dit boek ‘God en ik’ moet je zeker lezen als je even flink wilt nadenken over hoe jij in het leven staat. Alain is zo’n 12 jaar jonger dan ik, maar ik herken wel de tijd waarin hij is opgegroeid. Zelfs de weg die hij gegaan is van kerk naar kerk herken ik. Ik herken ook de scherpe blik die hij heeft op de dingen die ‘gewoon’ zijn. En ik vind het geweldig hoe hij de ogenschijnlijk ‘zo doen we het’ dingen in een nuchter, nieuw frame plaatst. Regelmatig dacht ik: ja, zo kan het zijn!

Alain Verheij heeft de mensen die de Bijbel niet goed kennen voor ogen gehad bij het schrijven van dit boek. En dat houdt hij ook goed vol vind ik. En dat geeft mij een fijn maar ook een wat ongemakkelijk gevoel. Want ergens denk ik: stel dat deze nieuwe bijbellezers nu een kerk binnenstappen? Dan herkennen ze de manier van denken van Alain misschien helemaal niet.

‘God en ik’ is uitgegeven door Atlas contact. De eerste druk stamt uit april 2018. Het exemplaar dat ik kreeg van de uitgever is de vierde druk van december 2018. Op de voorkant staat heel trots: Beste theologische boek van het jaar. Koop het boek direct bij de uitgever via deze link. En als je nog een bol.com bon hebt liggen en mij een paar centen gunt koop je hem via deze link.

Vertel het een ander!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *