Christelijk leven

God is mijn herder

God is mijn herder, die mij weidt, Opwekking 790

Opwekking 790 is een bewerking van Psalm 23. Ik vind het een mooi krachtig lied omdat het op een simpele manier woorden geeft aan het vertrouwen in God. God is mijn herder, die mij weidt. Wat de omstandigheden ook zijn.

God als Herder

David heeft de meest originele vorm van Psalm 23 geschreven. Hij had zijn schapen naar een fijne plek gebracht waar ze lekker konden grazen. Hij kon zijn smartphone er niet bij pakken om de tijd te doden met Instagram, Facebook of YouTube. Waarschijnlijk zat David wat om zich heen te kijken. Wat een tijd voor reflectie en bezinning. En dan ineens komt de vergelijking naar boven: God doet hetzelfde als wat ik doe! Die schapen vertrouwen mij en ik breng ze naar de juiste plekken toe. Zoveel mogelijk langs het gevaar en als het niet anders kan er dwars doorheen.

Jezus noemt zichzelf ook de goede herder in Johannes 10:11. Hij zorgt voor zijn schapen en hij is zelfs bereidt zijn leven te geven voor de dieren die aan zijn zorgen zijn toevertrouwd. En alle mensen op aarde worden vergeleken met schapen van één kudde.

Troostrijk beeld dat Jezus ons wil leiden en voor ons wil vechten. En dat is natuurlijk ook precies wat Hij heeft gedaan. Hij ging ons voor in de gehoorzaamheid aan de Vader en Hij vocht voor ons met de dood aan het kruis. En Hij overwon!

God is mijn herder, die mij weidt

Met de woorden van Opwekking 790 kunnen we zingen van ons vertrouwen in God. Het lied begint met een soort introductie: God is mijn herder, die mij weidt. In groene velden vind ik rust. Hij gaat mij voor naar stille wateren. Zijn goedheid verkwikt mijn ziel.

En dan dat vertrouwen: Heer, ik vertrouw op u alleen! Want uw trouw en goedheid volgen mij. Genade leidt mij naar huis. Om vervolgens weer door te gaan met vertellen wat God doet: Hij leidt mijn voeten in het spoor
Van recht en waarheid, tot zijn eer. Hij zalft mijn hoofd en schenkt mijn beker vol. Een feestmaal staat voor mij klaar.

De verzen die hierop volgen worden rechtstreeks tot God gericht. Het is een getuigenis en een lied vol overgave.

Genade leidt mij naar huis

Het mooie van Opwekking 790 vind ik dat Psalm 23 naar het nieuwe testament is vertaald. David zingt ‘Genade en goedheid volgen mij alle dagen van mijn leven’. Dicht bij God blijven zorgt ervoor dat je gezegend wordt. Dat is het oude testament. Het nieuwe testament zegt: uw trouw en goedheid volgen mij. Genade brengt mij thuis. Dat is voor mijn gevoel een stapje verder. Dit is ingevuld vanuit het ‘alzo lief had God de vader de wereld’. Trouw en goedheid volgen als we dicht bij God blijven. Maar uiteindelijk is het alleen de genade die ons echt thuisbrengt.

De afwisseling van het refrein met de verzen maakt dat er een afwisseling is tussen het oude lied van David en het nieuwe vervolgverhaal. Ja, God is als een herder waarop je je vertrouwen kunt stellen. Maar tegelijk weten we ook zeker dat God ons echt veilig thuis brengt. En veel mensen zullen dit lied invullen met Goede Vrijdag en Pasen in hun hoofd.

Troost

Psalm 23 wordt vaak gezongen op momenten dat we wat troost kunnen gebruiken. God leidt ons als een herder op het juiste spoor zodat we voldoende te eten hebben. Hij leidt ons door grazige weiden maar ook langs moeilijke plekken. En dat is net de plek waar we het vertrouwen nodig hebben. Juist op die momenten dat we het zelf eigenlijk niet meer zien zitten is God nog steeds die herder die ons leidt.

Herken je dat, dat je je gesterkt en getroost wordt als je heel krachtige liederen zingt? Als ik in dit lied mag proclameren dat ik alleen op God vertrouw, dan gebeurt dat ook direct. Dan voel ik weer even helemaal dat ik van Hem hou. Jij ook?

Vertrouw je aan hem, ook in je twijfels en je verdriet.

Vertel het een ander!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *