Feestdagen en tradities

Wie van God verwacht zal ontvangen

Wie het van God verwachten, Op God vertrouwen, Leven met God

Het verhaal van Simeon en Anna in de tempel hoort echt bij Kerst vind ik. Ik vind het een fijn verhaal omdat het zo duidelijk illustreert dat er in die donkere tijd nog steeds mensen waren die de komst van de Messias verwachtten. En hun wachten werd beloond. Wie het van God verwacht, zal ontvangen! En dat is nog steeds zo denk ik. Verwachten heeft alles te maken met vertrouwen op God.

Simeon en Anna

Anna was sinds ze weduwe was geworden niet meer weggeweest uit de tempel. In die hele grote ‘bazaar’ waar de tempel ondertussen op leek was zij waarschijnlijk een bekende figuur geworden. Dat zei Bobby Schuller tijdens een van zijn adventspreken. En hij heeft vast gelijk. Misschien was ze net zo bekend als de markante man met de lange grijze baard die in een bepaald stuk van onze stad ook helemaal bij het straatbeeld lijkt te horen. Geen idee waar hij woont, maar als ik hem zou willen spreken dan weet ik waar ik hem kan vinden.
Simeon was een oude man die ook veel in de tempel te vinden was. Hij verwachtte de Messias nog harder dan Anna. Hij wist zelfs zeker dat hij de beloofde redder nog zou zien voor hij zou sterven. God had hem dat beloofd. Door de Heilige Geest gedreven kwam hij naar de tempel toen Jezus daar ook werd binnen gebracht door zijn ouders.

Wachten wordt beloond

Simeon en Anna barsten uit in een gezang als ze het kindje Jezus zien. Er staat in de Bijbel dat Anna God dankte voor het kind en met de omstanders sprak over het jongetje. En Simeon profeteert erop los. Geen gemakkelijke woorden voor Maria en Jozef: “Weet wel dat velen in Israël door hem ten val zullen komen of juist zullen opstaan. En zelf zult u als door een zwaard doorstoken worden. Hij zal een teken zijn dat betwist wordt”.
In de tijd tussen Maleachi en Mattheus hadden de joden het zwaar. Je zou er hier wat over kunnen lezen. Net als in onze tijd verliezen sommige mensen dan de hoop. En anderen gaan nog harder hun vertrouwen uitspreken. Aangezien Hanna ‘sprak over het kind met allen die uitzagen naar de bevrijding van Jeruzalem’ waren er nog meer mensen die van God verwachten dat Hij zijn woord zou houden. In de moeilijke tijd waren er mensen die uitzagen naar de redder. Zelfs in het buitenland, denk aan de wijzen uit het oosten.

Was God ver weg?

In mijn beleving maken we de afstand tussen de mensen en God zo groot. Alsof het een enorme stap voor Jezus was om als kindje in de kribbe te gaan liggen. Misschien zegt het iets over hoe wij de afstand tussen onszelf en God ervaren. God kwam hélemaal uit de hemel. Hoe ver is de hemel bij jou vandaan?
Voor Hanna en Simeon was de hemel helemaal niet ver weg. De Heilige Geest was in hun hart staat in de Bijbel. Ook de herders wisten blijkbaar dat er een redder zou komen. Het liet ze niet koud, want ze lieten de schapen in de steek en gingen direct op zoek naar Jezus.
Met kerst benadrukken we graag dat Jezus dichtbij is gekomen en dat Hij er voor ons allemaal is. En dat geloof ik ook, Jezus houdt van iedereen. Jezus wordt ook Immanuel genoemd, dat betekent God met ons. Een mooie boodschap in tijden van onderdrukking. Vanuit de context van Jesaja 7:14 lijkt het erop dat de naam Immanuel vooral betekent: God is ons niet vergeten.

In tijden van nood lijkt God ver weg, maar Hij is er altijd, dat is zelfs zijn naam. God was altijd al dichtbij, alleen nog niet in een kribbe.

Wie het van God verwachten ontvangen veel


Zoek je geluk bij de HEER, hij zal geven wat je hart verlangt. Leg je leven in de handen van de HEER, vertrouw op hem, hij zal dit voor je doen: het recht zal dagen als het morgenlicht, de gerechtigheid stralen als de middagzon. (Psalm 37:4-6, onze trouwtekst)

Vertrouwen op God stelt nooit teleur. Soms krijgen we niet waar we op hopen. En soms moeten we langer wachten tot ons leven weer vaart krijgt bijvoorbeeld. Als je kunt bidden ‘Uw wil geschiede’ en je leven daarna los kunt laten in de handen van God, dan ontdek je dat God heel dichtbij is. Precies op de plek en in de situatie waar jij zelf ook bent. In mijn blog ‘Dit is de zegen’ kun je daar meer over lezen.
Als je God ver weg ervaart dan is het tijd om even in de spiegel te kijken: bid ik ‘uw wil geschiede’ of bid ik ‘laat mijn wensen uitkomen’. Tenminste, zo werkt het in mijn leven. Ben ik nog wel bewust aan het leven in het koninkrijk van God. Of ben ik gewoon bezig met de dingen van deze aarde?
Ik heb gemerkt dat er zegen komt als je je eigen leven loslaat. Dan komt er beweging, dan gebeuren er dingen waarvan je merkt dat ze goed zijn. Dat ze je weer terugbrengen in de grote lijn van je leven. Vertrouwen op God is soms lastig maar het levert heel veel vrijheid op. We mogen mooie dingen van God verwachten, want Hij heeft grote plannen met ons.
Ik wens jou en mij een leven vol verwachting. Een leven vol verwondering. En ik gun jou en mij het lef om net als Anna en Simeon Gods woorden te spreken, op de juiste tijd en op de juiste plek.

Lees ook “dichter bij God komen, hoe kom ik daar‘ of ‘De stem van God en je eigen verlangen

Vertel het een ander!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *