Christelijk leven

Handel in mijn Geest – talenten

talenten gelijkenis van

De gelijkenis van de talenten heeft mij altijd geïnteresseerd. Wat betekent het precies? In mijn blog ‘…. en Jezus huilde‘ schreef ik dat ik net ontdekt had de gelijkenis niet een soort test is: even kijken hoe ze met mijn centen omgaan als ik er niet ben. Maar dat het gaat over vertrouwen: handel in mijn geest terwijl ik weg ben om het koningschap in ontvangst te nemen. Terwijl jullie in een vijandige omgeving achterblijven. Nu ga heb ik wat nieuwe gedachten over ‘in de geest van de heer’.

Redding onderweg

De Here Jezus is onderweg naar Jeruzalem terwijl Hij weet dat hij daar lopend met een kruis op zijn rug weer zal vertrekken. Hij heeft het volk onderweg verbaasd door in Jericho aan tafel te gaan bij de tollenaar Zacheus. Jericho was de stad die volgens Jozua 6:26 niet herbouwd mocht worden. Het was een goddeloze plek die door God zelf vernietigd was. Na de herbouw van de stad ontwikkelde de stad zich weer tot een belangrijke handelsplaats. Daarom kon Zacheus daar waarschijnlijk ook een hoop geld innen. Mijn naamgenoot Chiël herbouwde de stad ten koste van zijn oudste zoon, precies zoals de Heer gezegd had. Klein detail: Chiël betekent ‘wie is als God’. Hij dus zeker niet.

Jezus (dat betekent redder) komt symbolisch het huis van het woekergeld binnen en brengt daar redding voor het huis van Zacheus. Onderweg naar het kruis neemt hij ook de zonden van de stad Jericho met zich mee, een stad die er niet had mogen zijn.

Handel in mijn geest in vijandig gebied.

Jezus lijkt verder te gaan op het thema ‘handelen en woekeren met de centen’. Hij vertelt het verhaal van de man die op reis gaat om het koningschap op zich te nemen en ‘talenten’ verdeelt onder zijn knechten met de opdracht: Handel in mijn geest. Letterlijk zegt hij dat niet, maar dat is mijn conclusie in dat vorige blog. De man wordt achterna gereisd door mensen die zeggen: we willen deze man niet als koning! Hoe zouden de mannen kunnen handelen in de geest van de heer tijdens zijn afwezigheid? Wie zou hen serieus nemen? Misschien liepen hun levens ook wel gevaar.

Bij terugkomst bleek wat het vertrouwen van de man had uitgewerkt. Twee van de knechten hadden het vertrouwen van de man gebruikt en het geld op een goede winstgevende manier ingezet. En als beloning kregen ze nog meer vertrouwen: beheer mijn steden. Eén van de mannen vertrouwde zichzelf en de heer niet en hij begroef het geld met de smoes dat het zo in ieder geval niet verloren was gegaan. Misschien een blijk van zelfkennis, maar dit was niet handelen in de geest van de heer.

Handelen in de geest van Jezus

De gelijkenis van de talenten wordt niet alleen in Lucas 19 verteld maar ook in Mattheus 25. En daar wordt het verhaal gevolgd door een verhaal over de terugkomst van de mensenzoon. De geiten worden dan van de schapen gescheiden. En ‘de schapen’ worden beloond en de vader zegt over hen: ‘ik was hongerig en jullie hebben mij te eten gegeven’. Wanneer? Toen jullie handelden in mijn Geest!

En ondertussen waren de schriftgeleerden plannen aan het maken om Jezus te pakken te krijgen: deze man willen we niet als koning, ook al rijdt hij huilend op een ezelsveulen de stad in.

Gelukkig heeft Jezus ons niet als wezen achtergelaten, zoals in de Bijbel staat. Hij heeft de Heilige Geest gestuurd om ons bij te staan. Zo is het nog gemakkelijker om te handelen in de Geest van Jezus. In deels vijandig gebied maar met de wetenschap dat de koning op zijn troon zit. Handelen in de Geest van de Heer laat de vrucht van de Geest groeien.

Tegendraads

In mijn tienertijd kwam het armbandje van de EO met daarop WWJD in omloop. En als je dat bandje om had, dan liet je zien dat je het leven met God serieus wilde nemen. Bij alles wat je deed zou het armbandje je herinneren te denken What Would Jesus do? Of te wel: let op, handel in de Geest van de Heer. Zet je gekregen talenten in met Zijn doelen voor ogen. met die armbandjes zetten we ook wel een statement neer. We waren klaar met de lauwheid van veel kerkmensen. Beetje tegendraads wat ook weer tegendraadsheid van de ‘gevestigde orde’ opriep.

De Geest van de Heer is denk ik ook tegendraads, dus we waren best in goed gezelschap. Soms is het goed om op te staan en te hgaan handelen in de Geest van de Heer .

Lees ook ‘Wat wil God met mijn leven‘.

Dit blog kwam naar boven toen ik de aankondiging van een (online) kerkdienst zag.

Vertel het een ander!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *