Helemaal voor zichzelf

nader tot God en hij zal tot u naderen

Zo’n 18 jaar geleden schreef ik onderstaande column voor het kerkblaadje van de kerk waar ik toen lid van was. Het moest compact, want de plek was beperkt. Ik plaats het nu als vervolg van de gedachten in mijn vorige blog.
Jezus als de weg tot God.  Hieronder noem ik Jezus de leidsman aan wie je je kan toevertrouwen. Nader tot God, en Hij zal tot jou naderen.

Nader tot God

Nader tot God en Hij zal tot jou naderen. Of denk je dat de bijbel zonder reden zegt: God eist de Geest die Hij in ons liet wonen, helemaal voor zichzelf op. (jac 4:5)  
Ben je dom of zo? Jij maar klagen dat je God niet kan vinden en dat je geen verhoring krijgt op je gebed. Logisch, zegt Paulus, jij bent een vriend van de wereld en dús een vijand van God. Er staat niet voor niets in de bijbel dat God de Geest die hij in jou liet wonen voor zich zelf wil hebben? Hij is een jaloers God!
Als jij geen problemen hebt met MTV, James Bond, Goede tijden slechte tijden, praisen voor de kick, vloeken, véél eten en drinken, geld verdienen om het geld verdienen, pesten, roddelen, etc. dan is het niet zo vreemd dat je niets merkt van God. En dat je voor je gevoel geen antwoord krijgt op je gebed.  
Eén van de spelregels in het leven met God is namelijk dat je gericht moet zijn op God. Ben je gericht op aardse zaken, doe jij alsof je buik je god is, dan hoef je er niet op te rekenen dat God naar je luisteren wil, sterker nog: je zal er aan ten onder gaan(fil 3:19)!  

Dat is keihard, of niet?  

God ís ook keihard voor iedereen die niet voor Hem kiest, kijk maar naar wat er gebeurde met Sodom en Gomorra. Maar soms is het wel even schrikken als je ineens beseft dat jij óók gericht bent op je buik en niet op God.

Stop met buikdenken

Gelukkig helpt Paulus ons dan verder: “Onderwerp u dus aan God, en verzet u tegen de duivel, dan zal hij voor u vluchten. Ga dichter naar God toe, dan komt Hij dichter bij u. Was uw handen, zondaars! Zuiver uw hart, weifelaars! Jammer, rouw en huil! Laat uw lachen in rouw verkeren, uw vreugde in droefheid. Buig u voor de Heer en Hij zal u verheffen”.(jac 4:7-10)  
Heel concreet: stop met buikgerichte zaken!  
Vraag vergeving en dank God voor zijn genade, was je handen en begin opnieuw te leven naar Gods wil! En dank Hem voor zijn vergeving en genade.   
Laten we het oog gericht houden op Jezus, die ons op de weg van het geloof is voorgegaan en ons naar de volmaaktheid brengt.”(Hebr 12:2)  

Gericht op Jezus dat betekent: je oog afwenden van andere zaken en focussen op Jezus. Lees de bijbel en bekijk hoe God je vertelt hoe je leven moet en neem dat serieus. 

Jezus brengt ons naar de volmaaktheid, Hij is de Leidsman en dus Iemand aan wie je je toe kunt vertrouwen. Geef je over aan zijn leiding!     

Omdat de Here Jezus door de dood heen gehoorzaam is geweest aan zijn vader, kan hij ‘ook volkomen behouden wie door Hem tot God gaan, daar Hij altijd leeft om voor hen te pleiten’ (Hebr 7:25).    

Lees ook ‘Dichter bij God leven, hoe kom ik daar?’

Vertel het een ander!
About the author
Vader, echtgenoot, christen, blogger, leerlingbegeleider, freelance tekstschrijver en jongerencoach. Blogs over passend onderwijs en hoogbegaafdheid kun je vinden op www.chielvoerman.nl

2 thoughts on “Helemaal voor zichzelf

  1. Toch wil ik graag een kanttekening plaatsen tav dat G'd keihard is, G'd is licht, liefde en genade. De duisternis kan niet bestaan in aanwezigheid van licht, als wij in een sodom en gomorra situatie verkeren en er is geen uitzicht op beter of herstel dan kan het licht niets anders dan het duister verdrijven, maar niet omdat het keihard is, maar omdat het liefde is. Ja het effect van die liefde en dat licht is keihard, maar diezelfde G'd zegt dat Hij de wereld liefheeft, niet alleen de “gezonde” mensen, maar iedereen, en Hij wil dus iedereen behoeden voor vernietiging door dat licht, als zij onbeschermd zijn. Alleen Christus offer, Zijn kleed van liefde kan ons zo bedekken zodat wij het licht kunnen verdragen, omdat wij door de Geest zelf en op tijd uit de duisternis zijn gekomen en nu wandelen in het licht, wat het Licht kan verdragen. Ja het klopt dat wij niet te lang moeten stil staan en omzien naar waar ons aardse en vleselijk hart naar uit gaat, want dan kan het wel eens zijn dat die zout pilaar ook ons deel wordt. Kies dan heden wie gij dienen wilt!

  2. In plaats van te zeggen dat de HEERE keihard is zou je kunnen zeggen dat Hij heilig is.

    En over die tekst: nader tot Hem dan zal Hij tot U naderen las ik iets moois. “Tot God naderen is uiteindelijk thuiskomen bij Hem. Als je tot God nadert zal Hij je met open armen tegemoet komen en liefdevol opnemen in Zijn huis.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *