Christelijk leven

Hoe in Jezus geloven als alles goed gaat

In Jezus geloven als het goed gaat

Een vader van drie zoons had EO BEAM een brief geschreven. Het was hen opgevallen dat de preken tijdens een EO Beam kerkdienst heel vaak gaan over moeilijke thema’s als pesten, depressie en eenzaamheid. Maar wat nu als het je voor de wind gaat? Kan daar misschien eens aandacht aan gegeven worden? Waarom zou je in Jezus geloven als alles goed gaat, als je populair bent. Best een goede vraag. Spreker Dwight Dissels deed zijn zegje daarover, je kunt het hier terugkijken. Ik moet zeggen dat de vraag van deze vader mij wel aan het denken zette. Waarom geloof ik in God? Welke rol geef ik hem in mijn leven. Hoe kan je geloven als het je voor de wind gaat?

Als je in Jezus gelooft en het gaat je voor de wind, dan zou het wel eens zijn vrede kunnen zijn die daarvoor zorgt. Misschien kun je er eens op letten wat er precies goed gaat. Wat zou dat kunnen betekenen?

Mijn vrede geef ik u

Jezus liet tijdens zijn leven op aarde steeds goed merken dat we bezig moeten zijn met het koninkrijk van God. In veel verhalen laat Hij zien dat het belangrijk is dat we doorhebben dat we leven in het Gods wereld. Hij liet ook zien dat we God als onze vader mogen zien en dat gehoorzaamheid aan Hem belangrijk is. Ik geloof dat de gehoorzaamheid van Jezus (zie dit blog) tot aan het kruis ervoor gezorgd heeft dat de dood is overwonnen. En daardoor is de alles rechtgezet wat scheefgegroeid was tussen God en de mensen. God liefhebben en doen wat de Vader je heeft opgedragen, dan ben je een echte navolger van Jezus. Dat is namelijk wat de dood aan het kruis moest laten zien, lees maar in Johannes 14:30. En in dat hoofdstuk staat ook dat Jezus ons niet alleen heeft achtergelaten. De Geest zou komen, maar wat er ook staat is dat Jezus zijn vrede zal achterlaten. Hij geeft zijn discipelen zijn vrede. Die vrede heeft volgens mij te maken met de afwezigheid van angst, maar ook met moed om vol te houden en te getuigen van God. Daarvoor zou je Johannes 20:20 erbij moeten lezen.

Geloven als je populair bent

Als je een populaire jongen of meisje bent en je gelooft in God dan is het denk ik goed om te beseffen wie je echt bent. Ik ben gek op de Bijbelverzen waar staat dat Jezus gedoopt werd. Als hij omhoogkomt uit het water klinkt een stem: “dit is mijn zoon, in wie ik een welbehagen heb”. Plak dit op je spiegel, besef dit als je ergens rondloopt. Als je in je groep vrienden staat te kletsen hangt er een bordje om je nek: ik ben Gods zoon, Hij houdt van mij om wie ik ben en wat ik doe. En ja, jij zou jezelf misschien niet uitkiezen voor deze klus, maar ja, jouw klus is op die plek in de kring van je vrienden de juiste man of vrouw te zijn.

In heel de Bijbel lijkt het erop dat God steeds werkt door de mensen die wij daar niet voor zouden uitzoeken. Ook de mensen zelf gaan soms liever de opdrachten uit de weg. Denk aan Mozes die goed zijn best deed om onder zijn opdrachten uit te komen. Ik denk dat we na Pasen mogen denken dat het logisch is dat God door mensen heen werkt. Zoals de discipelen geroepen werden om Jezus te volgen, zo ben jij ook geroepen om Jezus te volgen.
Ik geloof erg in het principe dat we de juiste man op de juiste plek moeten zijn. Daar gaan bijna al mijn blogs over. Ik merk in mijn eigen leven dat dit belangrijk is. Als ik onderweg naar mijn werk bidt of ik de juiste man op de juiste plek mag zijn, dan komt er die dag iemand bij mij langs voor wie ik de juiste man ben. Er komt beweging, er komt duidelijkheid, er komt hoop. Ik geloof dat dit belangrijk is omdat het zo duidelijk is wie God is. God noemt zichzelf: ik ben of ik zal er zijn. Als het Gods levensmissie is, dan is het toch ook de onze?

In Jezus geloven

Het is soms lastig om te geloven in God als het leven lekker loopt. Tenminste, zo lees ik de vraag van die vader. Hoe kan je nu als gewone jongere met wie het redelijk lekker loopt allemaal toch bewust met God leven. Misschien is het geloof je met de paplepel ingegoten en moet je nog zelf het besluit nemen om echt met God te willen leven. Waarschijnlijk helpt het om bewust te kijken hoe je dichter bij God kunt komen. Het heeft mij geholpen om zelf in de Bijbel te gaan lezen en mooie boeken te verslinden die gaan over het leven met God. Misschien kan je met leeftijdsgenoten een challenge gaan doen op het gebied van Bijbellezen. Gebruik de zegeningen van deze coronatijd en volg eens wat diensten van andere kerken. Stel je eigen ‘godsbeeld’ samen. Hoe wil jij God zien, wat heeft God jou te zeggen, wat kan jij voor Hem betekenen, waarom zou je dat willen?

Als je het moeilijk vindt om te geloven, dan zit daar denk ik snel een gebrek aan focus achter. Of misschien zelfs een gevoel van verveling. Mij heeft het geholpen om uit te spreken dat de kerk niet hetzelfde is als geloven in God. Mijn gedachten over de kerk zitten snel in de weg. Gelukkig helpt de Geest mij altijd weer op het juiste spoor: het gaat om Gods liefde voor ons, en onze liefde voor Hem. Meer is het niet.
In Jezus geloven is leven met Hem. Het is geleid worden door de Heilige Geest. Niet hoogdravend, zo was Jezus ook niet. Hij liep niet met zijn neus in de wolken. Hij zwierf over de wegen, had conflicten met gelovigen en raakte mensen met besmettelijke ziekten aan. Eigenlijk deed Hij altijd iets anders dan wat van Hem verwacht werd.

Zoek je plek in Gods koninkrijk

Veel mensen geloven in God vanwege de beloning die op ze wacht. Ze willen graag in de hemel komen. Volgens mij laat Jezus wel aardig duidelijk zien dat het leven op deze aarde net zo belangrijk is. Dit is de aarde die Hij voor ons gemaakt heeft, hier werken we aan een hemel op aarde. Jezus heeft ons niet voor niets de Heilige Geest gestuurd. Vraag er ook om, als je de heilige Geest nog niet ervaart in je leven. Zodra je met God ‘op leeft’ zul je merken wat jouw plekje in Gods koninkrijk mag zijn. Lees mijn blog ‘gelijkenis van de talenten‘ eens, die gaat daar ook over. Als je mist dat je op deze aarde al voor God kunt leven, dan kan ik mij voorstellen dat je je liever met aardse zaken dan met hemelse zaken bezighoudt.

Meerdere van mijn volgers op Instagram noemden dankbaarheid als belangrijke bemoediger. Als je je bewust bent van het feit dat het goed met je gaat, neem je het dan voor kennisgeving aan? Of voel je je dankbaar. De bruikbare tip is denk ik dat je die dankbaarheid gaat adresseren: dank je schepper voor je leven, voor alles wat lukt. Hierdoor word jij je bewuster van je geluk en ga je er waarschijnlijk ook bewuster mee om.

Een andere volger gaf aan dat voorspoed je ook iets kan leren. Elk ‘seizoen’ in je leven brengt een andere dynamiek met zich mee. Soms heb je geluk, soms heb je pech. We zeggen altijd dat je van de magere jaren iets kan leren voor de toekomst, maar dat telt natuurlijk net zo goed voor de vette jaren: hoe reageer jij erop? Hoe ga jij ermee om? Krijg je meer aandacht voor anderen om je heen? Ontdek je dankbaarheid, of juist onverschilligheid?

Nadenken over jou geloof in Jezus

Is in Jezus geloven lastig voor jou? Een paar vragen die bij jou de gedachten misschien op gang brengen. En als je het fijn vindt mag je de antwoorden naar mij mailen of contact opnemen via de sociale media.

  • Geloof ik echt dat God de wereld geschapen heeft?
  • Hoe komt het dat ik geloof? Wat bedoel ik dan eigenlijk?
  • Wanneer kan jij het beste geloven, met meewind of met tegenwind?
  • Voel jij je dankbaar?
  • Welke manieren om dichter bij God te komen zijn niet gelukt?
  • Mag je twijfelen, en waar twijfel je dan aan? Aan God? Jezelf? Aan de kerk? (Misschien vind je het leuk om al mijn blogs met de tag kerkverlaters te lezen, ze helpen je denk ik kritisch na te denken).
  • Op welke momenten zit jij in de flow, wanneer loopt het lekker? Zouden die momenten iets kunnen zeggen over de ‘talenten’ die God jou gegeven heeft?
  • Welke personages in de Bijbel vind je irritant, en welke zijn juist inspirerend? Wat kan dat over jou zeggen?
  • Ik geloof dat jij een cadeau bent voor de ander, geloof jij dat ook? Durf je zo naar jezelf te kijken? Hier schreef ik een blog over.
  • In Jezus geloven, gun jij het een ander?
Vertel het een ander!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *