Hoogbegaafde jongeren in de kerk hebben lef nodig

hoogbegaafde jongeren in de kerk

Hoogbegaafde jongeren in de kerk hebben lef nodig. Niet het lef van zichzelf, maar het lef van volwassenen in de kerk. En uiteraard kan je dit doortrekken naar alle andere jongeren.

Gisteren was ik op het mini-symposium van Choochem over hoogbegaafd geloven. Prima lezing en mooie gesprekken gevoerd. Wat erg naar voren kwam is dat snelle denkers zich eenzaam voelen. Eenzaam in het werk, op school en helaas ook in de kerk. De lezing liet zien dat dit eigenlijk ook gewoon normaal is dat dit gebeurd. Misschien dat ik nog eens wat meer inhoudelijk over de lezing zal schrijven. Weet je trouwens dat ik een tweedelige recensie heb geschreven over het boek ‘Hoogbegaafde volwassenen’? Via deze link ga je naar deel 1.

Een paar woorden over lef van ouders en lef van kerkenraden/oudsten in de kerk. En uiteindelijk een paar tips over hoe je zou kunnen omgaan met hoogbegaafde jongeren in de kerk.

Lef van ouders om te zeggen: ik vind er ook niets aan!

In mijn laatste blog schreef ik dat jongeren niets missen als ze niet naar de kerk gaan. Maar ik eindigde dat blog met de vraag of volwassenen eigenlijk wel iets missen als ze niet naar de kerk gaan. Hebben die volwassenen niet gewoon een tekort aan lef om op te komen voor wat ze nodig hebben?

Kritische en snel denkende jongeren hebben meestal net zulke ouders. Het is beter voor deze jongeren als je eerlijk bent over hoe je naar de kerk kijkt. Maak duidelijk dat je vreselijk van Jezus houdt maar dat je het lastig vindt om in de kerk te geloven. Jongeren voelen die twijfels en vraagtekens, ze zien je wel zitten in de kerk. Ze horen je praten en klagen in het gesprek met ‘gelijkgezinden’.

Als volwassenen het lef hebben om te accepteren en hard op te zeggen dat ze er geen bal aan vinden in de kerk dan helpt dat de jongeren om ook een standpunt te bepalen. Zolang volwassenen niet in beweging komen blijven jongeren ook op hun stoel zitten. Wees eerlijk over hoe je in de kerk zit. Wat mis je? Wat zou je willen? Wat heb je nodig? En met welke mindset zit je toch in de kerk elke keer? Waarom doe je dat? Waarom is dat belangrijk voor je? Wat hoop je dat je kind daarin overneemt?

Lef van ouders om te zeggen: sorry geen energie om actief te geloven

Jongeren in de kerk krijgen steeds in clubs, vereniging of catechisatie te horen dat het de bedoeling is dat je je geloof niet alleen voor jezelf houdt. Maar als ouders lukt het soms gewoon niet om dat voor te leven. Omdat je misschien zelf nog midden in je eigen geloofsstrijd zit. Het is immers nog niet zo lang ‘toegestaan’ om open na te denken over de kerk en een kerk ook te verlaten als je er niet fijn bij voelt.
Het is uit eindelijk ook nog niet zo lang geleden dat er vanuit kerken vooral gedacht werd dat de waarheid wel binnen de eigen muren te vinden was. Dit jaar kwam het woord Post Traumatische Kerkstoornis naar voren. Ga dan maar eens met een blij hoofd ter kerke iedere zondag en sleep dan ook je kinderen blijmoedig mee.

Volgens mij moet je er eerlijk over zijn. Zeker bij hoogbegaafde jongeren is het goed om eerlijk te zijn. Ze voelen veel aan en de rest vullen ze zelf in. Ga samen verder op zoektocht en zoek samen uit wat de essentie van geloven nu eigenlijk is. Daar moet je samen uit kunnen komen als je elkaars taal probeert te spreken.

Lef van de kerk om te zeggen: we zijn niet heilig.

Alle jongeren maar zeker de hoogbegaafde jongeren stellen vragen aan dominees en jeugdleiders. Ze wijzen haarfijn op de onrechtvaardigheid en onvolkomenheden binnen de kerkelijke gemeente. Vanuit nieuwsgierigheid en vanuit een drang naar kennis en rechtvaardigheid. En die vragen gaan ook over het geloof en over God, over liefde en ziekte, enzovoort.

Hoogbegaafde jongeren in de kerk hebben het nooit alleen over feiten. Het gaat ook altijd over gevoel, intuïtie en ervaring. Als je als dominee iets vertelt combineren ze die nieuwe informatie direct met de al aanwezige kennis. En dat levert dan weer vragen op. Omdat de puzzel gewoon nog niet af is en ze ervan uit gaan dat jij jezelf ook al die vragen stelt.

Een hoogbegaafd kind weet vaak niet dat het hoogbegaafd is en het denkt dat het ‘normaal’ is hoe ze denkt en vraagt en doet.

Vertel dat je leven wilt met God en wat je voor hebt met de kerk. Vertel wat je moeilijk vindt en lastig. Ga het gesprek open aan zonder het juiste antwoord te geven. Het juiste antwoord verzint de hoogbegaafde jongere namelijk altijd zelf.

Lef van de kerk om te zeggen: hoe zou jij het willen?

Een poos geleden schreef ik het blog’ je ideaal communiceren met jongeren’. Het ging onder andere over ‘maakbaar denken’. Alles kan! Tot het tegendeel bewezen is. En nu voeg ik er aan toe: alles kan tot de hoogbegaafde jongeren voor je hebben uitgevonden hoe het beter kan.

Vertel jongeren niet wat er gaat gebeuren maar leg ze wat dillema’s voor. We willen mensen meer betrekken bij de kerkdiensten, hoe zouden we dat kunnen doen? Waar moeten we aan denken? En voor je ’t weet zijn er groepjes jongeren bezig met het uitdenken van geweldige ideeën.

Ook in de kerk moeten we talenten naar boven halen en inzetten. Al was het maar om dat vrijwilligers het langst vrijwillig blijven als ze zich nuttig en waardevol voelen en ze het idee hebben dat ze echt iets doen met hun eigen kwaliteiten. Hoogbegaafde jongeren in de kerk hebben gaven en talenten waar de gemiddelde jeugdleider en dominee niet aan kan tippen. Analyse, onderzoeken, organiseren, vormgeven, etc.

Hoogbegaafde jongeren in de kerk hoeven niet per se antwoorden te krijgen, ze moeten aan de gang gehouden worden. Ik moet vaak denken aan zo’n papierversnipperaar. Die doen prachtig werk tot er iets blijft knagen. Het papier loopt vast en de versnipperaar blijft brullen zonder dat er iets gebeurt. Dat risico lopen hoogbegaafden ook: er blijft iets knagen wat zo vast gaat zitten dat ze alleen daar nog over kunnen praten. Hup die stekker eruit, tijd nemen om de boel schoon te maken en dan opnieuw invoeren.

Hoe zou jij het willen? Dat vraagt vooral loslaten en vertrouwen. Zolang je er zelf bij bent kan er niets misgaan. En ja, het is echt mogelijk dat er een beter idee komt dan je ooit zelf had kunnen verzinnen.

Lef om te zeggen: de kerkdiensten zijn voor zuigelingen maar jij kan meer aan

Tijdens het minisymposium kwam in het interactieve gesprek wel naar voren dat hoogbegaafden op zoek zijn naar wat kerken hen te bieden hebben. En dat velen het idee hebben dat ze in de kerk niet gevoed worden. Dominees vertellen bijvoorbeeld ‘onjuistheden’ in de ogen van deze mensen. Of de voorgangers vertellen drie keer hetzelfde in één preek. Of het onderwerp is zo passé dat het echt niet uitdagend meer is.

Pas las ik ergens iets als ‘De kerk is voor zuigelingen, volwassenen voeden zichzelf’. Ik kan het niet meer terugvinden waar ik dat gelezen heb. Maar het is een verwijzing naar Paulus die zich kwaad maakt over de gelovigen die nog steeds zuigelingen zijn. Hij wil ze ondertussen weleens vast voedsel geven. En in het artikel dat ik las ging het over dat de kerkdiensten er zijn voor mensen die binnen komen lopen. Het echte werk, het graven en verdiepen zou in gespreksgroepen of eigen studie moeten.

Misschien moet je daar ook eerlijk over zijn: wat is eigenlijk de doelgroep van je preken? Tegen wie heb je het eigenlijk? Wat is je doel met je preken? Maar ook: geef ruimte om aanvullend werk te doen. Misschien kan je in je hand-out vast wat doorlees links opnemen. Of de literatuurlijst waar je je feiten uit gehaald hebt. Natuurlijk vermoei je daar niet alle kerkmensen mee, maar wie wil of daar gelukkig van wordt kan tijdens een kerkdienst toch even het origineel gaan zitten lezen?

Tips voor hoogbegaafde jongeren in de kerk

Tips voor ouders:

 1. Heb het lef om eerlijk te zijn, dan helpt dat de jongeren ook een standpunt te bepalen. Praat erover dat de kerk een menselijk instituut is en dat er in de geschiedenis keuzes zijn gemaakt waar jij niet achter kan staan. Vanuit begrip en loyaliteit kan je hier eerlijk over praten.
 2. Misschien kan je op je zoektocht naar de essentie van het geloof op zondagmorgen eens verschillende tv-uitzendingen bekijken samen. Zoek eens op welke paradigma’s en theologische de tv-dominee gebruikt, welke feiten zou je willen uitzoeken in de grondtaal, etc.
 3. Geef je kinderen eens de gelegenheid om te ervaren hoe andere overtuigingen voelen. Ga eens naar Taizé, een klooster, bezoek eens een leeravond van de hersteld hervormde kerk of ga eens naar een toerustingsavond van een remonstrantse gemeenschap. Wat vind je ervan, hoe voelt het, klopt het voor jullie, wat wil je ermee? Zo kan je samen op gaan, dezelfde ervaringen, gespreksstof. Het hoeft niet zo braaf, hou die hersens aan de gang.
 4. Vecht voor je kind en haal ze van de club als ze daar ongelukkig worden.

Tips voor dominees en kerkwerkers:

 1. Zorg dat je zelf weet hoe je in elkaar zit. Veel theologen zijn ook hoogbegaafd en kunnen flink vast zitten in bepaalde denkwijzen. Starheid ontstaat als de vrijheid van denken ontnomen wordt. Sta je zelf  toe om vrij te denken.
 2. Blijf in je gesprekken met hoogbegaafde jongeren en alle andere kerkmensen dicht bij de Bijbel. Geef de bijbel niet meer autoriteit dan hij verdient. De bijbel is voor veel mensen het woord van God. Maar voor zelfstandige denkers komt daarbij: dat zal prima, maar het is wel een toevallige samenstelling van gevonden boeken, samengesteld vanuit een bepaald paradigma, etc.
 3. Combineer ‘feiten’ met je eigen geloof en ervaring. Vraag hoe de jongeren erover denken.
 4. Vergeet de Heilige Geest niet. Denken is een valkuil voor theologen en voor hoogbegaafden. Maar geloof is zo veel meer dan denken. De Heilige Geest spreekt de waarheid. Vraag erom, leef ernaar. Neem gerust de vrucht van de geest als uitgangspunt. Omdat dit zacht is en dus nieuw en spannend voor de hoogbegaafde.
 5. Zorg voor beschikbare mensen met wie de hoogbegaafde jongeren in de kerk kunnen sparren. Misschien 1x in de zoveel tijd een gespreksavond of een intellectueel uitje.
 6. Bedenk dat hoogbegaafde jongeren echte existentiële vragen hebben, ook als ze die niet stellen.

Tip voor de hoogbegaafde in de kerk:

 1. Lees over hoogbegaafdheid en herken wat er in je leven gebeurt. Misschien gewoon eens beginnen bij de veel gestelde vragen op de site van Choochem. Choochem is de vereniging voor christelijke hoogbegaafden.
 2. Stel gerust je vragen maar erken op een gegeven moment dat het niet alleen om jou draait binnen een club of catechisatie. Zoek een moment waarop je rustig kan praten met de predikant of iemand met wie je goed kan praten.
 3. Veel dominees maken via website of Facebook bekend waar de preek over zal gaan. Vraag of je hun naslagwerken mag weten en zoek zelf ook informatie over het onderwerp.
 4. Ga op een rustig plekje zitten in de kerk en neem je tablet mee. Schrijf al je associaties en vragen op die je tijdens het luisteren te binnen schieten.
 5. Als er echt te veel herhaling is, pak dan je tablet erbij en zoek andere preken en achtergronden op over de tekst waar de dominee over preekt.
 6. Erken dat je jezelf bezig zult moeten houden. Dat is in de kerk niet anders dan op school of je werk.
 7. Ga iets doen met je talenten in de kerk. Misschien vinden anderen je dan braaf of een nerd, gewoon doen want anders ga je op de stand-by.
 8. Probeer te omarmen dat geven ook ontvangen kan zijn.
 9. Probeer minder in je hoofd te zitten en neem ook die vrucht van de Geest als uitgangspunt. Verdiep je in het werk van de Heilige Geest en wie weet wordt je kennis aangevuld met waarheid en ontstaat er wijsheid.
 10. Zoek de stilte en luister wat je hart zegt.

Heb jij nog een tip voor de hoogbegaafde in de kerk? Of juist voor de mensen er omheen? Lees ook dit blog ‘De kerk zit geloven in de weg‘.

Vertel het een ander!
About the author
Vader, echtgenoot, christen, blogger, leerlingbegeleider, freelance tekstschrijver en jongerencoach. Blogs over passend onderwijs en hoogbegaafdheid kun je vinden op www.chielvoerman.nl

4 thoughts on “Hoogbegaafde jongeren in de kerk hebben lef nodig

 1. Pingback: Jongeren en hoogbegaafd in de kerk, dat vraagt ook wel wat bijzonders.
 2. Pingback: Hoogbegaafd in de kerk en op de hogeschool « Maximalispiraties
 3. Mooi stuk Chiel en zo herkenbaar. Af en toe zie ik iets van je voorbij komen maar nu dus even een reactie.
  We worden hier veel mee geconfronteerd, eerst zelf maar nu met onze kinderen die ook hb zijn…het blijft een puzzel….

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *