Is eenheid kostbaar?

eenheis is kostbaar

Deze 5 mei viel het mij zo op dat onze vrijheid wel het kostbaarste lijkt wat we hebben op dit moment. Hoe zit het met eenheid? Misschien is het de angst voor de toekomst en alle vreselijke dingen die gebeuren die ons laat vastklampen aan die vrijheid? Verschillende bedrijven en scholen schermen met de vrijheid deze tijd. Roc Menso Alting bijvoorbeeld heeft met een groot bord de vrijheid gevierd. Het bord hangt alleen wel aan een soort traliehek dus de boodschap gaat ietwat verloren.
Aan die vrijheid houden we ons vast. Want bij vrijheid kan je lekker je eigen gang gaan en is er niemand die je tegenhoudt. Maar die vrijheid blijft maar betrekkelijk. Dat zie je aan de reacties op bijvoorbeeld een Rikko Voorberg met zijn actie voor vluchtelingen. Je ziet het als de Christenunie iets vindt waar de meerderheid een andere mening over heeft. Dan is de vrijheid om daar iets van te vinden en te zeggen groter dan de vrijheid om die mening te hebben.

Eenheid is kostbaar

De vrijheid lijkt geen waarde te zijn maar een reddingsboei. Gisteren in de kerk bedacht ik ineens dat het niet om vrijheid gaat. Omdat we het over die vrijheid niet echt eens worden kan dat niet het gene zijn wat zo belangrijk is. Het gaat om eenheid. De eenheid moet ons kostbaar zijn!

De preek ging over eenheid binnen de kerkelijke gemeente. Eenheid zoals Jezus ook zegt ‘zoals wij één zijn’. Terwijl God de Vader, De Zoon en de Heilige Geest alle drie verschillend zijn, zijn ze één. Eén God. Maar ook één grond waarop ze staan.

Liefde maakt één

Als God liefde is dan moet die liefde wel de grond zijn waarop de drie-eenheid staat. De liefde is zo belangrijk in de bijbel dat we er niet onderuit kunnen. Jullie wisten het allemaal natuurlijk al lang. Maar ik kom er steeds meer achter dat de vrucht van de Heilige Geest echt vreselijk belangrijk is om na te streven. Ik ben zo blij dat iemand mij ooit verteld heeft dat het niet gaat om de ‘vruchten van de Heilige Geest’ maar om de ‘vrucht van de Heilige Geest’. Een vrucht met verschillende druivenballetjes. Of hoe heten die dingen, hebben ze een naam? (Oja druiven, Haha toen ik dit schreef zat ik zo die hele tros als druif te benoemen dat ik even vergat dat die ballen nou net de druiven zijn. Maar moeders appt even hoe het zit haha )

In het beeld gelukkig wel, kijk maar naar het plaatje. Plezier, vrede, geduld, integriteit, betrouwbaarheid, eerlijkheid, vriendelijkheid, zelfbeheersing, dankbaarheid en liefde vormen samen een lekkere vrucht. Ja de liefde staat erbij als onderdeel van die vrucht. Maar zonder liefde kan je niet dankbaar zijn, kan je geen zelfbeheersing hebben, enzovoort.

En die liefde maakt het af. De liefde maakt het één.

Eenheid is een teken van Gods aanwezigheid

Zonder de vrucht van de Geest is er geen echte vrijheid denk ik. Want echte vrijheid is elkaar zien en waarderen. Echte vrijheid is elkaar ook kunnen wijzen op fouten en misstappen. Echte vrijheid is ook je eigen fouten onder ogen durven zien en durven toegeven aan de ander. En in die vrijheid kan je bij elkaar blijven omdat je je een voelt met de ander.

Dus als er sprake is van vrede en eenheid in een gemeente dan is dat waarschijnlijk ook een teken dat de mensen in die gemeente leven met God. Dat ze zoeken naar die vrucht van de Geest. Of niet?

Eenheid is kostbaar, die moet je niet forceren

Eenheid is kostbaar, zo kostbaar dat je hem niet moet willen forceren. Vriendschappen kan je niet forceren, eenheid ook niet. Eenheid moet groeien.

Er zijn weer besprekingen tussen de verschillende kerken om eenheid te bevorderen. Laten we daar alsjeblieft mee stoppen. Als je elkaar erkent als broers en zussen in het koninkrijk van God dan is dat genoeg toch. Praktische en organisatorische eenheid is niet nodig als je elkaar erkent en vrijheid geeft om ook in de verschillen te bestaan. Vrijheid geeft die ruimte.

Echte vergeving is niet meer praten over de verschillen. De verschillende namen van de kerken zijn dan puur het gevolg van eerdere stappen die niet voor niets gezet zijn. Eenheid ontstaat als er sorry wordt gezegd over de dingen waar dat nodig is. Dan zijn de kerken weer één.

Dwangmatig zoeken naar eenheid is alleen maar het benadrukken van de verschillen.

Hoe help jij jezelf zoeken/streven naar die vrucht van de Geest?

Vertel het een ander!
About the author
Vader, echtgenoot, christen, blogger, leerlingbegeleider, freelance tekstschrijver en jongerencoach. Blogs over passend onderwijs en hoogbegaafdheid kun je vinden op www.chielvoerman.nl

1 comments on “Is eenheid kostbaar?

  1. Pingback: Hoogbegaafde jongeren in de kerk hebben lef nodig « Maximalispiraties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *