Jongeren in de kerk

Jeugdtrends 2020 en jongeren in de kerk

jeugdtrends 2020 en jongeren in de kerk

De christelijke jongerenorganisaties onderzochten ook dit jaar weer wat de jeugdtrends worden in 2020. Wat is de leefwereld van christelijke jongeren in deze tijd? De organisaties geven zelf aan dat het geen blauwdruk is. Want overal zijn jongeren en hun belevingswereld ondanks de overeenkomsten ook weer uniek. Wat kunnen we ermee als we kijken naar de jongeren in de kerk? Mijn reactie en interpretatie van de jeugdtrends 2020.

Informatie over leefwereld van jongeren

Als ik de Jeugdtrends van 2020 doorlees dan staan daar niet veel nieuwe dingen in. De ingrediënten zijn nog steeds dezelfde als in de tijd dat ik jong was. Het grote verschil is misschien dat jongeren nu zelf vertellen hoe ze in het leven staan. Vroeger vulden we dit voor jongeren in vanuit de theorie die bekend was uit de psychologie en pedagogiek.

Maar dat maakt de inhoud van Jeugdtrends 2020 niet minder interessant. Het is alleen maar goed om heel scherp wat speerpunten naar voren te halen zodat iedereen die met jongeren in de kerk werkt of er over nadenkt het kan gebruiken.

Op het gebied van geloven is ervaren een belangrijke voorwaarde. Op sociaal gebied gaat het vooral om gelijkwaardigheid en maatschappelijk zien de jongeren momenteel vooral het onrecht. Ze willen gehoord worden en van betekenis zijn.

Ervaring

De jongere wil ontmoeten. En daarbij zoeken ze eerlijkheid en echtheid. Ze willen ergens bij horen. Niet op een tweede plek, of op een aangepaste manier. Maar helemaal zoals ze zijn. Ze willen tenslotte ook nuttig zijn en een steentje bijdragen. Mooi citaat uit de Jeugdtrends 2020: “Cruciaal is dan dat ze gezien worden, dat hun ideeën gehoord worden, ze willen inspraak in de gang van zaken en ze willen absoluut niet gebruikt worden voor de ambities van anderen.” Maar de ervaring van een zendingsreis bijvoorbeeld is net zo belangrijk als het goede doel van die reis.

Gelijkwaardig

Op sociaal gebied ervaren de jongeren druk vanuit de dynamiek met leeftijdsgenoten. Het is belangrijk om je profileren via de sociale media. Dat moet je eigenlijk op een unieke en bijzondere manier doen. En tegelijk ook nog transparant en eerlijk. Dat vraagt best veel van je, want hoe ga je dan om met de zaken die je liever zou verstoppen. Sommigen hebben verschillende accounts op sociale media zodat ze zichzelf qua onderwerpen in stukken kunnen delen en daarmee dus ook delen kunnen beschermen. In vriendengroepen zijn jongeren eerlijk en open naar elkaar en beschermen ze elkaar.

Jongeren willen graag op basis van gelijkwaardigheid met volwassenen omgaan. Ze zitten niet te wachten op vastgestelde meningen, maar ze willen merken dat hun mening er ook toedoet. Jongeren volgen influencers, maar ze willen zelf ook influencers zijn. Ze bereiken er jongeren mee die volwassenen moeilijker kunnen bereiken.

Van betekenis

Jongeren willen van betekenis zijn. Ze willen dat er echt naar hen geluisterd wordt en dat hun eigen gaven en talenten worden ingezet. Jongeren moeten leven in de maatschappij die volwassenen gecreërd hebben. Maar ze willen niet het kind van de rekening zijn. Daarom zijn ze vaak radicaal en gemotiveerd op het gebied van klimaat en maatschappelijke problemen. Ze zien de urgentie ervan in.
Als volwassenen kunnen we hen steunen door die urgentie ook in te zien en er naar te leven. En laat hen zelf uitzoeken wat ze belangrijk vinden. Als ze niets hebben met het goede doel dat al jaren op de planning staat is het beter hen te laten zoeken naar iets waar ze zich wel bij betrokken voelen.

En van betekenis zijn, dat gaat diep he. Dat betekent dat er echt geluisterd wordt. Dat er echte verbinding is. Dat het gaat om mensen en niet om gewoontes. Als jouw manier van zijn eigenlijk niet wenselijk is, kan je niet van betekenis zijn.

Mag ik dan bij jou?

Voor de jongere is het belangrijk dat je er bent, dat ze weten dat ze bij je terecht kunnen. Dit doe je door hen te ontmoeten, in alle gelijkwaardigheid. Benader de jongeren zonder oordeel, zonder te beleren. Jongeren leven in een andere wereld en de rol van sociale media is anders dan jij als volwassene gewend bent. Geef geen commentaar vanuit jouw referentiekader. Zij weten beter wat de gevaren en beperkingen zijn van die wereld. Luister dus naar wat de jongere zelf weet. Luister om hem te begrijpen, niet om te oordelen. Jij kunt de keuzes niet maken voor de jongere. Je kunt wel naast hem staan.

Voor mij is dit het belangrijkste stukje in Jeugdtrend 2020. Het is niet nieuw, maar wel heel belangrijk. Jongeren willen gezien worden om wie ze zijn. Hun gedrag is iets anders dan wie ze zijn. En ik denk dat juist dit open staan het moeilijkste is binnen kerken. Omdat binnen kerken al zoveel volgens vaste patronen loopt. Het is lastig om het juiste evenwicht te vinden tussen afgaan op wat de jongeren inbrengen en dat wat je als volwassenen belangrijk vindt om de jongeren mee te geven.
Ik denk dat de visie van de kerk op jongeren hier erg belangrijk is. Wat willen we ze meegeven, waar zit onze zorg, waar zit onze blijdschap. Willen we hen laten ontdekken wat hun identiteit is in Christus? Leren we ze om verantwoorde burgers te zijn? Of willen we misschien alleen brave kerkmensen van ze maken? Zien we ze als toekomstige ouderlingen en diakenen of is het ook goed als ze door onze begeleiding de zaken ‘in hun tijd’ heel anders gaan inrichten? Zien we ze als doelgroep, of nemen we ze echt op als volwaardige broeders en zusters?

Wat zegt Jeugdtrends 2020 over jongeren in de kerk

Met onderstaande aandachtspunten sluit ik aan bij wat ik vorig jaar schreef in het blog ‘Waarom zou ik daar willen zijn‘. En ze komen in meer van mijn blogs op ongeveer dezelfde manier terug:

 • Zie de jongeren niet als een doelgroep, maar erken dat we met elkaar in hetzelfde schuitje zitten, hetzelfde zoeken en willen.
 • Praat niet over jongeren maar met jongeren.
 • Zie jongeren niet als een probleem, maar zie eventuele problemen met jongeren als een symptoom van de gemeente.
 • Wees eerlijk en transparant, dat geeft erkenning, waardering en dus ook verbinding.
 • Verleen je de identiteit aan Jezus en niet aan het naambordje aan de kerkmuur.
 • Spreek en handel niet vanuit angst, liever vanuit een overmoedig vertrouwen.
 • Geef antwoorden op vragen die echt gesteld worden.
 • Wees beschikbaar; als jongeren op zoek zijn moeten ze ergens kunnen vinden.
 • Geef ruimte aan ideeën waarmee jongeren (en ouderen) de status quo kunnen ontvluchten en ze betekenis en verbinding kunnen vinden. Sla die ideeën niet dood met je volwassen frame.
 • Doe iets aan de negatieve krachten in de kerkgemeenschap. De mensen die angst en onvrede uitstralen over nieuwe vormen. Geef hen geen voorrang op de jongeren. Overwin dat kwade met het goede.
 • Stel je zelf ook eens de vraag: zit ik niet ook te wachten tot de preek voorbij is? Als volwassene kan je daar vaak meer aan doen dan als jongere.
 • Bekijk het eens rustig van een afstandje: zou de kerk ook iets fout kunnen doen?

Losmakers

 • Mag ze dan bij jou? Ook als je flink slikken moet? Ook als ze een stuk mondiger zijn dan jij?
 • Kan jij niet alleen twijfel laten zien aan jongeren maar ook de dingen die je zeker weet?
 • Hoe bewust ben jij bezig met het hoop en vertrouwen geven aan jongeren?
 • Wat is jouw missie eigenlijk als je met jongeren bezig bent? Doe je een taak of heb je een passie voor de jongeren?

De jeugdtrends 2020 kan je hier helemaal lezen.

Lees hier het blog over Jeugdtrends 2019 en hier over Jeugdtrends 2018

Vertel het een ander!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *