Gedachten over liederen

Jezus alleen, ik bouw op Hem

Jezus aleen, ik bouw op Hem

Opwekking 575 is de Nederlands Gereformeerde Kerken binnengedrongen. Zingen jullie het lied ook zo vaak? Soms vanuit Opwekking en soms de ietwat gereformeerdere tekst uit het Nieuwe Liedboek nummer 993. Een blog over het mooie lied ‘Jezus alleen, ik bouw op Hem.

Waar komt het lied vandaan?

Als ik Kerkwiki mag geloven is het lied in 2002 op een mooie manier ontstaan. Twee mensen wilden samen een lied produceren. Keith Getty stuurde een melodie op naar Stuart Towned en als vanzelf kwamen er allerlei zinnen en woorden naar boven. Je zou dus kunnen zeggen dat het lied rechtstreeks bij de Heilige Geest vandaan komt. Opgeborreld als levend water.

Discussie over Christ alone.

In de originele versie heeft de zin “Till on that cross as Jesus died/the wrath of God was satisfied” veel los gemaakt. Mensen wilden dit graag veranderen in “Till on that cross as Jesus died/the love of God was magnified.” Als je het interessant vindt kan je ook in Nederland voldoende boeiende gesprekken lezen over de verzoeningsleer en hoe het offer aan het kruis precies geïnterpreteerd moet worden. Moest Jezus sterven omdat iemand moest sterven, vanuit toorn en wraak vanuit God. Of gaat het misschien om dat er gerechtigheid moest komen: door het offer is de zondeval rechtgezet en heeft iemand de straf gedragen die nu een keer was toegezegd.
Of, die hoor je ook steeds vaker: was Jezus de eerste die de Vader volkomen kon gehoorzamen zodat hij ook bij deze laatste verzoeking uitkwam?

Mooi opgelost

Deze discussie is mooi omzeilt in de versie van Opwekking. Als je het mij vraagt heeft Peter van Essen een mooie vertaling gemaakt. De versie van Gert Landman in het Liedboek (aff.) vind ik wat zwaarder. Die past goed in de liedboek cultuur waarin er in mijn ogen veel wordt uitgezien naar de hemel. De versie van Peter heeft het over de overwinning in het leven van nu.

Ik vind de tekst het hele evangelie weergeven. Met Gods liefde voor jou en mij als uitgangspunt wordt de zonde en de dood bekeken. Het hele lied ademt Gods macht. Maar ook een diepe overtuiging:

Sinds Hij verrees in heerlijkheid
ben ik van vloek en schuld bevrijd
Ik leef in Hem en Hij in mij;
dankzij zijn bloed ben ik nu vrij.

En die overtuiging geeft moed en kracht om te leven in Gods koninkrijk, vanuit de overwinning dus. (misschien vind je dit blog ook mooi)

Is het een aanbiddingslied?

De opwekkingsversie hebben we onlangs nog met volle overtuiging gezongen. Het is een mooie meeslepende melodie die de woorden goed ondersteunt. De modulatie bij het laatste vers zorgt ervoor dat je het lied echt met overtuiging kunt zingen. Het staat als een huis: dat is de kracht waarin ik sta!
Maar strikt genomen is het geen aanbiddingslied. Het is een vertellend lied waarin je trots vertelt hoe blij je bent met je verlosser: dit heeft Hij allemaal voor mij gedaan! En daardoor kan ik nu leven in Gods koninkrijk. Gaaf! Zulke liederen moeten we ook zingen om elkaar en jezelf te sterken en te overtuigen van Gods macht.

De liedboek versie van Jezus alleen, ik bouw op Hem, is wel een soort aanbiddingslied. Je zou je een kind kunnen voorstellen die trots en opgewonden tegen zijn vader zegt: en toen tilde u mij op en zette u mij bovenop het klimrek! De waardering klinkt erin door en ik denk dat deze vader dit met een grote trotse, warme glimlach aanhoort.
Maar echte aanbidding zou het zijn als dit kind zegt: vader, ik hou van u omdat u mij op het klimrek zette. Doordat u dit deed vind ik het nog fijner dat u mijn vader bent en wil ik nog meer van u houden. Ik word er blij van als ik met u naar de speeltuin ga.
Het effect hiervan op de vader zou groter zijn. Zijn hart zou smelten. Het zou ook een perfecte uiting van liefde zijn zoals relatietherapeuten dat aanmoedigen: probeer elkaar rechtstreeks aan te spreken, zeg wat je voelt, gebruik een ik-boodschap.

Bruikbaar in diensten

Ik vind dit een bruikbaar lied, al moet je het niet te vaak zingen. Het lied past in een traditionele liturgie op de plek van de geloofsbelijdenis. Je zou het kunnen zingen voor of na de leefregels bijvoorbeeld, als ondersteuning.
Het past ook na een preek als het een illustratie is van het gesproken woord. Het is in mijn ogen niet zo geschikt als aanbiddingslied en ook niet als ‘eindlied’ van een samenkomst. Ik denk dat je met een lofzang in je hoofd de kerk moet verlaten.
Het lied zou ook een mooi getuigenis zijn tijdens een begrafenisdienst denk ik.

Heb jij gedachten over dit lied?

Vertel het een ander!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *