Jongeren in de kerk

Jongeren in de kerk (4)

jongeren in de kerk blog

Het verhaal over de jongeren in de kerk gaat maar door. Ook in de media wordt er nog heftig gereageerd naar aanleiding van het onderzoek ‘God in Nederland in 2016’. Vandaag een blog over jongeren in de kerk met een missie.

Jongeren in de kerk met een missie

In het ND van zaterdag 7 mei 2016 stond geven verschillende dominee’s vanuit hun eigen situatie commentaar op het het onderzoek. Het valt mij op dat er droog over kerkverlating wordt gesproken. Alsof het om een administratieve handeling gaat. “Na tien jaar wordt gevraagd of ze lid willen blijven of zich willen uitschrijven’.

Dit droge praten over kerkverlating staat in schril contrast met de bevlogenheid die ik zag op de praiseavond in Ermelo. Jongeren in de kerk met een missie. Jongeren die hun talenten gebruikten, muziek maakten tot eer van God en tot opbouw van de aanwezigen. Toen ik één van de oprichters van de praiseavond sprak vertelde hij mij dat de praiseavond is gestart vanuit een gezamenlijke geestelijke ervaring van hem en een volwassen muzikant.
Tijdens een evangelisatiebijeenkomst voelden ze een klik, zoals hij zei, en ze merkten beiden de ‘aanwezigheid van God’ en ervoeren beiden het gevoel dat ze werden ingezet door de heilige Geest. 

Mooi is dat. Want eigenlijk hebben ze hun identiteit (wij zijn kinderen van God) gecombineerd met talenten (wij kunnen muziek maken en zingen) en dat geeft betekenis in hun leven. En tegelijk willen ze God niet voor de voeten lopen. Hun gezamenlijke individuele ervaring hebben ze in een kader geplaatst: dit is Gods Koninkrijk. En wat wij krijgen is voor iedereen!

Kerk moet jongeren het kader aanreiken

Jongeren in de kerk zijn op zoek naar hun identiteit en naar hun talenten. En wij moeten hen het grotere kader laten zien en leren ontdekken. Het kader waar we allemaal een plek in hebben. Het kader van Gods Koninkrijk. Het gaat niet om feitjes en individuele ervaringen maar om een gezamenlijkheid. We zijn samen op weg en alles wat er gebeurt in ons leven heeft een betekenis in Gods koninkrijk.
Dit idee van het kader wordt vandaag toevallig ook naar voren gehaald op de Facebookpagina van NGK Jeugdwerk. Het was een link naar het artikel Waarom jongeren extremer reageren; generatie F nader bekeken. De onderzoeker in dat artikel noemt de jongeren van nu Generatie F omdat ze fragmentarisch leven. Het leven bestaat uit kleine fragmenten en de onderlinge samenhang is lastig te vinden voor jongeren. Hij schrijft ook:

Simpele gesprekken met ons als volwassenen die voor jongeren als kader om de werkelijkheid te begrijpen kunnen fungeren, voeren wij zelden met hen. Wij hebben geen tijd en geen zin toe te geven dat wij ook weinig begrijpen van wat er om ons heen gebeurt, en wij zelf bang zijn.

in mijn contacten met jongeren herken ik dit. En volgens mij zit er achter die poging om alles mee te willen maken de vraag om een basis. Een plek waar voeten mogen rusten. Een veilige plek, waar je gewoon kunt ZIJN. Het is een zoektocht naar betekenis. Daarom moeten we als volwassenen een kader aanreiken. De vraag van het NGK jeugdwerk is dan ook: welke boodschap hebben wij hieraan? En hoe brengen we dat kader vervolgens aan?

Preken moeten vragen in het kader zetten

Elke preek zou antwoorden moeten geven op vragen van vandaag. Een preek moet actueel zijn. Maar het is nog belangrijker dat we laten zien dat de Bijbel actueel is. We zien immers dagelijks de gevolgen van leven zonder God en we ervaren iedere dag de pijn van het leven buiten het paradijs.
De levensvragen van jongeren zijn dezelfde als die van de grote mensen. Ook volwassenen zoeken naar zekerheid, veiligheid en intimiteit. We hebben allemaal jeuk aan onze grenzen en kunnen allemaal nog groeien in de vrucht van de Geest.
Veel antwoorden op levensvragen komen uiteindelijk uit op de vrucht van de Geest. Door geduld bijvoorbeeld te zien als vrucht van de Geest en niet als een menselijke eigenschap plaatsen we het in het kader van het Koninkrijk van God en krijgt het voor jongeren een gezicht.

Jongeren zijn in de kerk geen doelgroep meer

Ik denk dat als we in de volle breedte van de kerk bewust leven in het Kader van Gods Koninkrijk dat we ook heel anders naar jongeren en andere ‘doelgroepen’ gaan kijken. Van de week haalde een collega 1 Johannes 4 aan. Een mooi stuk bijbel maar ook wel keihard:

Lieve broeders en zusters, laten we van elkaar houden. Want de liefde komt van God. Als je van de broeders en zusters houdt, ben je uit God geboren en ken je God. 8 Als je niet van de broeders en zusters houdt, ken je God niet, want God is liefde. 9 ….. 11 Lieve broeders en zusters, als God zóveel van ons houdt, moeten wij ook van elkaar houden. 12 Niemand heeft ooit God gezien. Maar als we van elkaar houden, woont God in ons en zijn we helemaal vol van zijn liefde.

Liefde voor twintigers begint met liefde voor jongeren. En liefde voor jongeren begint met liefde voor kinderen. Liefde voor kinderen begint met liefde voor peuters en baby’s. Als de kleintjes in de kerk in de crèche opgevangen worden door oppassers die zich ervan bewust zijn dat ze een taak hebben in Gods Koninkrijk zullen die kleintjes iets van God ervaren.

Neem je plek in, leef je missie

En als we allemaal in onze bediening staan, dus de plek waar God ons kan inzetten, hoeven we niet te praten over doelgroepen. De liefdevolle bediening geeft betrokkenheid op elkaar. Maakt gesprekken logisch. Maakt het grote Kader zichtbaar voor alle gemeenteleden.

En jongeren ervaren dan de veiligheid die ze als twintiger zo nodig gaan hebben. Ze kunnen zich nuttig voelen omdat er voor hen een plek is in het Koninkrijk waar ze hun gaven kunnen inzetten, iets wat ze als twintiger ook zo nodig hebben. Omdat ze gekend worden als jongere kunnen de twintigers hun nieuwe start maken vanuit de autonomie die ze zo nodig hebben. Als we jongeren hun missie kunnen laten ontdekken zal de kerk daardoor gaan groeien. Want de jongeren met een missie worden volwassenen met een missie.

O ja, hier nog de link naar het artikel over het onderzoek.

Vertel het een ander!
3 thoughts on “Jongeren in de kerk (4)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *