Feestdagen en tradities

Liederen voor eeuwigheidszondag

liederen voor Eeuwigheidszondag muziek voor Eeuwigheidszondag afsluiting van het kerkelijk jaar, lied voor Eeuwigheidszondag

Vanaf 2019 verzamel ik in dit blog geschikte liederen voor Eeuwigheidszondag. Na een oproep via de sociale media kwamen er allerlei sugesties voor liederen naar mij toe. Daarom is dit blog perfect voor jou als het jou taak is een liturgie in elkaar te zetten voor de Eeuwigheidszondag.

In 2020 valt Eeuwigheidzondag op 22 november. En daarom denk ik dat het nu de hoogste tijd is om over deze bijzondere kerkdienst te gaan nadenken. Omdat jij misschien nog meer goede ideeë hebt staat mijn mailbox weer voor je open. Want met jouw inzending wordt dit blog nog completer. Ben je trouwens meer op zoek naar een blog over de waarde van de Eeuwigheidszondag, lees dan dit blog.

Inhoud:
Allerzielen en Eeuwigheidszondag
Wat gebeurt er tijdens de Eeuwigheidszondag
Mooie muziek voor Eeuwigheidszondag
Liturgie voor Eeuwigheidszondag
Manieren om het ritueel vorm te geven
Update/nieuwe inzendingen
Zelf een lied of ritueel opsturen

Dit blog verscheen in de eerste versie in november 2019.

Allerzielen en Eeuwigheidszondag

Binnen de kerken loopt het kerkelijk jaar van advent tot advent. Daarom is de zondag voor advent dan ook de afsluitende dag van het jaar. In veel kerken noemen we die zondag ‘eeuwigheidszondag’ of ‘zondag van de voleinding’ of ‘zondag van de gedachtenis’. De oudste naam voor deze zondag is ‘dodenzondag’.
Voor zover ik het kan vinden is de eeuwigheidszondag ingesteld door koning Frederik Willem III. Hij vond dat er een dag moest zijn waarop alle overledenen herdacht zouden worden. Tegelijk werden ook de gevallenen in de oorlog herdacht.
Op deze manier is de dag ook een soort tegenhanger van het katholieke Allerzielen geworden. Die dag valt ieder jaar op 2 november, ook ter nagedachtenis van de overledenen. Maar tijdens Allerzielen wordt gebeden voor de zielen in het vagevuur, dat is iets waar protestanten niet in geloven. Allerzielen is begonnen in het Benedictijnerklooster in Cluny. Een prachtige plaats en een prachtig klooster overigens, een aantal jaar geleden ben ik er geweest tijdens de zomervakantie.

Wil je op de hoogte blijven van mijn blogs? Schrijf je in op mijn nieuwsbrief via deze link. Of volg mij op Facebook, daar plaats ik alle reliblogs.

Overigens heeft Allerzielen een lijntje met Halloween. De Kelten geloofden dat op Halloween de geesten van overledenen een nieuw lichaam zouden uitzoeken. Door het dragen van maskers beschermden ze zichzelf voor deze geesten. Naast Allerzielen is er ook nog Allerheiligen. Dit is de katholieke herdenking van heiligen en martelaren. Dit is de dag voor Allerheiligen. (In dit blog lees je over de relatie tussen Halloween en Hervormingsdag.)

Wat gebeurt er tijdens de Eeuwigheidszondag

De gedachte achter Eeuwigheidszondag is dat de overledenen herdacht worden. Dit gebeurt aan het einde van het kerkelijk jaar. Die eindigt dus met de dood. En tegelijk denken we er dan aan dat de dood niet het laatste woord heeft. Er is hoop en leven in de eeuwigheid. De vier weken na eeuwigheidszondag staan in het teken van de verwachting van het leven. Deze weken noemen we advent.

De herdenking kan op verschillende manieren vorm gegeven worden. Onderwegonline heeft een artikel aan de Eeuwigheidszondag gewijd. Hierin kan je lezen hoe sommige kerken vormgeven aan het herdenken.
Wat waarschijnlijk in alle herdenkingen gebeurt is dat de namen van overledenen genoemd worden. Soms gebeurt dat door de nabestaanden zelf. Bijvoorbeeld terwijl zij een kaarsje aansteken. Soms gebeurt dat juist door anderen die verder van de overledenen afstaan.
De protestantse kerk heeft wat tips gegeven hoe je jongeren bij deze herdenking kunt betrekken.

Niet alle kerken kennen de Eeuwigheidszondag. In sommige kerken worden de namen van de overledenen in het afgelopen jaar voorgelezen tijdens de oudjaarsdienst op 31 december. Weer andere kerken doen het juist op eerste adventszondag. Lees ook mijn blog waarin ik de psychologische waarde van de Eeuwigheidszondag beschrijf.

Mooie muziek voor Eeuwigheidszondag

Hoopvol gedenken gaat in de kerk bijna niet zonder te zingen. Wat zijn nu mooie liederen voor Eeuwigheidszondag? Op een oproepje van mij via de sociale media kwamen wat mooie suggesties naar voren. Iemand reageerde met de woorden: als ik aan overledenen denk komt er geen lied bij mij naar boven, ik kan alleen maar jaloers op hen zijn. Behalve als ik bang ben dat die ander de Here niet kende. Ik hoop dat de liederen die hieronder genoemd worden kunnen helpen bij het vinden van woorden om verdriet, hoop en vertrouwen een kanaal te geven. In dit veelgelezen blog schrijf ik over het lied ‘Een lichtend vuur dat nooit meer dooft’ in het kader van Eeuwigheidszondag.

Abba Vader, u alleen – MIjn eerste herinnering aan dit lied is een herinnering aan ons kinderkoor van vroeger. We zongen dit lied samen met mannenkoren tijdens optredens. Ik kreeg altijd kippevel van dit lied. Het lied wordt vaak gezongen tijdens begrafenisdiensten. En dus is het een lied dat waarde heeft op een dag als Eeuwigheidszondag. Het lied is ongeveer in alle bundels wel te vinden. Van opwekking tot Johan de Heer.

Groot is uw trouw, o Heer – Iemand schreef dit erbij: dit is het lied van mijn moeder. Ik vond het zo mooi dat ze zo bemoedigd werd door vooral die regel ‘Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst’. Een lied waarin we God loven om zijn trouw en voor de kracht en vrede die Hij geeft. Een lied om in bange dagen te zingen. Dit lied is in heel veel bundels te vinden. Bijvoorbeeld Opwekking 123 en Nieuw Liedboek 885. Beluister hier de versie van Kraaijenoord. Krachtige muziek voor Eeuwigheidszondag.

Ik zal er zijn – Dit mooie lied van Sela werd door twee mensen aangereikt. Het lied helpt je woorden te geven aan een vertrouwen op God. Het lied is te vinden op de cd Ik zal er zijn en in Opwekking 770, Hemelhoog 460.

Hou vol – Een lied vol vertrouwen en hoop over de tijd die nog komen gaat. We zijn nu vreemdelingen in dit land, maar God is bij ons. Er zijn ons zoveel helden voorgegaan. Nu geven wij niet op, het zijn de schouders waarop wij mogen staan. Mooi lied, geschreven door Kees Kraayenoord en Matthijn Buwalda, te vinden als Opwekking 798.

Wees mijn verlangen – Er zijn verschillende Nederlandse vertalingen gemaakt op de oude Ierse Hymne ‘Be thou my vision’. Een lied dat jarenlang gezongen is in de kloostertraditie. Het lied zou geschreven zijn na een vreselijk ongeluk in de nabije omgeving van de dichter. Het is een gebed om beveiliging van het hart. In moeilijke tijden is het immers gemakkelijk om verbitterd te raken en moeilijk om God te blijven zoeken. Wees mijn verlangen in vreugde en smart. Te vinden als ‘wees mijn verlangen’ in Opwekking 520,
In andere woorden te vinden in Nieuwe Liedboek nr. 263. Wees Gij mijn toevlucht. In de Evangelische liedbundel heet hij Wees mijn vooruitzicht. Mooie tekst daar trouwens.

Vadershuis – Twee mensen gaven aan troost te vinden in het lied Vadershuis. Prachtige tekst van Elbert Smelt en Kees Kraayenoord. Het lied doet erg denken aan Psalm 27. Het is een mooi lied om te luisteren of te zingen als introductie op een gebed. De melodie ondersteunt de woorden en je emotie bij het zingen. Verdriet en vertrouwen in één lied. Te vinden in het album van Sela ‘Live in Gouda‘ en ‘Koninkrijk.

Op die dag – Opwekkingslied 818 is gebaseerd op 2 Thessalonicenzen 4:13-17 en 1 Korintiërs 15:50-57. Een lied dat gaat over die ene dag als we allemaal oog in oog met de Heer staan. Kan genade heerlijker zijn? Nee natuurlijk niet! Alle angst en pijn is dan voorbij. Wat een heerlijk vooruitzicht. Dit maakt dit wel tot één van de mooiste liederen voor eeuwigheidszondag. Heb je een viool tot je beschikking tijdens de eredienst, dat maakt het wel compleet. Maar alleen piano is ook prima, al zou ik er dan een voorzanger bij nemen. Beluister hem hier in de versie van opwekking.

Er komt een dag– Dit lied raakt het voorgaande lied op vele vlakken. Het lied is te vinden als Opwekkingslied 585. Qua melodie een heel andere dan 818, maar inhoudelijk gaat het ook over die ene dag waarop alles goed wordt en de dood verzwolgen is. Nooit meer tranen, nooit meer pijn. Dit lied is alleen mooi te vertolken waar een drumstel en voorzangers mogen worden ingezet.

Heer ik kom tot U/ De kracht van Uw liefde – Ik kan mij goed voorstellen dat dit lied veel gezongen wordt als je iemand plotseling moet missen. Dit is zo’n lied dat je op allerlei manieren kunt zingen. Het is al zo’n kerkhit geworden dat het al in verschillende bundels te vinden is. We zingen het vaak, maar stel je voor dat je vol verdriet zit en het leven bijna niet meer ziet zitten. Wat een krachtige tekst is dit dan om te zingen, uit te roepen naar God. Het lied kan je bijvoorbeeld hier luisteren. En hier klinkt ie weer heel anders.

Psalm 3– Op Instagram had ik een kort gesprekje met iemand die veel angsten heeft. Tijdens een bezoek aan de tandarts zocht de tandarts op haar verzoek een Psalm met bovenstem voor haar op de computer. Hij wist niet wat dat precies was, maar kwam bij Psalm 3 uit. Dit gaf haar rust, een rust die zelfs de tandarts opviel: Ik sliep gerust, Van ’s HEEREN trouw bewust, Tot ik verfrist ontwaakte; Want God was aan mijn zij’; Hij ondersteunde mij In ’t leed, dat mij genaakte. Gaaf he, zo werkt God zelfs bij de tandarts.
Het lied krijgt een plekje in deze lijst omdat ik mij kan voorstellen dat dit lied voor mensen een troostvol lied is. Compleet met bovenstem kan je het hier luisteren. Overigens zou het lied ‘aan mijn zijvan Sela misschien een mooi equivalent van dit lied kunnen zijn.

Vandaag – Kinga Ban en Matthijn Buwalda schreven samen dit mooie liedje. We kunnen ons zorgen maken over van alles en nog wat. Doen we wel genoeg voor andere mensen? Het enige wat telt is dat we er zijn. Wat een troost voor mensen die ziek zijn maar ook voor mensen die zijn achtergebleven: bedenk dan, als je zicht verliest: je loop in Iemands zicht. De aanwezige verlaat je niet want de hemel gaat nooit dicht. Je kan dit mooie lied hier beluisteren. In de liturgie van een kerkdienst is dit lied wat lastig te plaatsen maar in een pastorale context kunnen we dit prima zingen denk ik. Ter bemoediging van elkaar. Het zingt niet over God eigenlijk dus volgens mijn eigen maatstaven 🙂 hoort ie niet in een kerkdienst.

God van trouw – God van trouw, u verandert nooit! U bent mijn rots wanneer ik wankel, U richt mij op wanneer ik val. Ja, zeker weten hoort dit lied in dit rijtje thuis. Mooie tekst en muziek voor Eeuwigheidszondag. Beluister hem hier.

Psalm 42 en psalm 68:10 – Deze twee psalmen spelen bij Heleen een rol als ze denkt aan haar ouders die beiden zijn overleden. Met Psalm 68 getuigen we dat God erbij blijft, ook als de dood nadert. Hij zal uitkomst geven. Dat is wel een blijk van vertrouwen omdat op zo’n moment te zingen. Psalm 42 zingt over het verlangen naar God. Hier kan je Psalm 42 beluisteren in de versie van The Psalm Project.

Bovenstaande liederen zijn allemaal opgegeven door volgers van mijn blogs of sociale media. Bedankt! Het zijn dus liederen met een verhaal. Woorden die waarde hebben gekregen door omstandigheden en ervaringen. Hieronder staan nog wat liederen die ik geschikt en mooi vind voor de voleindingszondag.

Blijf mij nabij – Dit lied is voor mij speciaal gebleven hoewel ik qua inhoud mooiere kan noemen. Tijdens de herdenkingsdienst van één van mijn opa’s heb ik dit lied gespeeld toen hij de kerk werd ingereden. Alweer meer dan 20 jaar geleden. Voor oma was deze tekst een troost op dat moment: U heb ik nodig, uw genade is, Mijn enig licht in nacht en duisternis
Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij? In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij. Voor mij is dit dus een mooi lied voor Eeuwigheidzondag, al vind ik de tekst niet bijzonder mooi.

Opwekking 434 – Tot zijn eer en heerlijkheid vind ik een mooi lied omdat het ons losweekt van ons eigen verdriet. Uiteindelijk gaat het erom een open brief van Hem te zijn immers. Al wat was gebonden wordt door Hem bevrijd, zo zijn wij gezonden tot zijn eer en heerlijkheid. De dood is overwonnen, dat moeten we niet vergeten. Je kan het lied hier beluisteren.

Opwekking 671 – Lof, aanbidding vind ik om dezelfde reden een mooi lied voor de eeuwigheidszondag. Omdat dit God helemaal centraal stelt. Soms is dat nodig om over jezelf heen te stappen. Dit mooie lied kan je hier beluisteren.

Opwekking 463 – Vader daal nu met uw Geest neer, heel wie zijn gewond. U kunt ons genezen, daarom bidden wij tot U. Ook een mooi lied voor de eeuwigheidszondag.

In mijn twijfels mijn verdriet – Dit lied noemde ik eerder in een blog over de eeuwigheidszondag. Prachtig lied over vertrouwen en schitteren. Je kan het blog hier lezen.

Opwekking 580 – Jezus, Hij kwam om ons leven te geven– Een mooi lied dat qua sfeer en melodie goed past in een dienst vol rituelen. Het is een getuigend lied waarin je zingt over wat Jezus kwam doen op aarde. De reden dus waarom we niet bang hoeven te zijn voor de dood.

Opwekking 581 – Ik mag heel dicht bij U zijn– Met dit lied zoek je troost bij God. Als achtergeblevenen hebben we verdriet en zoeken we troost. Wat fijn als je in rouw niet wegloopt bij God maar juist bij Hem op schoot wil kruipen.

Welk een vriend is onze Jezus– Dit oude lied is waardevol voor veel mensen. Het lied kan je vinden in Toonhoogte, Hemelhoog, Johan de Heer en in de Evangelische Liedbundel. Woorden over de trouw van God, over de reden waarom we bij God kunnen komen.

Heer, zie ons huilen om gemis – Dit lied kreeg ik door van Margé. Het wordt morgen gezongen in de dienst van de Kristalkerk. Het is geschreven door de eigen predikant Robert Roth en de muziek is van Peter Sneep. Je kan het hier lezen en ook de tekst en melodie downloaden.

Complete liturgie voor Eeuwigheidszondag

Liturgie Vesper Kristalkerk in Hengelo – Margé stuurde de liturgie op van een Vesper die op 23 november 2019 in Hengelo gehouden wordt in de Kristalkerk. Het koor zingt verschillende liederen en er is samenzang. Je kan de liturgie hier bekijken om inspiratie op te doen.

Liturgie Stadskerk De Verbinding in Enschede – Pauliene stuurde op mijn verzoek om liederen een hele liturgie op. Ze is al een paar keer gastvrouw tijdens Eeuwigheidszondag. Het is een liturgie die gebruikt gaat worden in Stadskerk De Verbinding in Enschede. Via de lifestream kan je om 10.00 meekijken met de dienst.

De hele liturgie kan je hier downloaden. Hieronder zet ik even een paar liederen die erop staan:

Manieren om het ritueel vorm te geven

De meeste kerken bedenken een ritueel om het gedenken een mooie vorm te geven. Hieronder verzamelen we verschillende onderdelen waarmee je zelf een ritueel in elkaar kunt passen. Uiteraard wissel je af met mooie rustige live muziek en mooie liederen voor Eeuwigheidszondag.

Waxinelichtjes – Laat ieder die een geliefde wil gedenken een kaars aansteken. Dit kan bijvoorbeeld een waxinelichtje zijn. Alle waxinelichtjes staan op de liturgietafel of een andere plek waar bijvoorbeeld ook een kruis of een bloemstuk op staat.

Drijfkaarsjes– In mijn gemeente steken alle mensen die iemand verloren hebben een drijfkaarsje aan. Dit kaarsje wordt losgelaten in het doopvont dat vol water staat. Zo wordt een relatie gelegd tussen de dood en het eeuwige leven. Tussen verdriet en vertrouwen.

Erehaag – Vorm als gemeenteleden een erehaag voor de mensen die verdriet hebben. Om zo te laten zien dat je als gemeente om hen heen wilt staan.

Namen noemen – Laat jonge kinderen of jongeren de namen noemen van hen die het afgelopen jaar zijn overleden. Terwijl de namen genoemd worden gaat één van de jongeren een kaarsje aansteken of een bloem uitdelen aan een nabestaande die de familie vertegenwoordigd.

Herinnering noemen – Laat via de beamer de foto’s zien van hen die overleden zijn. Bekenden uit de gemeente halen een waardevolle herinnering op. Als troost voor de aanwezige familie.

Kerkhofwandeling– In kleinere dorpen zullen veel overledenen op dezelfde begraafplaats begraven zijn. Je zou met elkaar een wandeling kunnen maken (of deze op een eerder moment met camera opnemen en bekijken tijdens de dienst) langs de graven van de overleden gemeenteleden. Daar leg je een bloem neer en zegt een mooie bijbelteks op. Dit zou je in de kerk kunnen aanvullen met het herdenken van mensen van buiten de eigen gemeente.

Update, nieuwe inzendingen

Stil mijn ziel, wees stil – Opwekking 717 is een prachtig troostvol lied voor onzekere dagen. Weest stil, mijn ziel, vertrouw op God als je niet weet hoe het morgen verder moet. In een blog over dat lied beschreef ik dit lied als een goed gesprek met jezelf.

Psalm 80 – Via Instagram kwam Psalm 80 binnen.

Opwekking 796 – De Leeuw en het lam werd genoemd als een geschikt lied om te luisteren of te zingen tijdens een dienst. Inderdaad, dit lied gaat over dat grote moment waarop Jezus terugkomt ‘op de wolken’. En de graven opengaan en kettingen verbroken worden.

Ik verlang naar Jezus – Dit lied heeft een plek in de Opwekkingsbundel als Opwekking 774. Een heel bijzonder lied om te zingen op de Eeuwigheidszondag. Omdat het je weghaalt bij je verdriet en helemaal terugbrengt naar Jezus.

Ik op weg. Dit mooie lied van Kinga Ban is ook erg mooi om te zingen. Beluister hem hieronder vast een keer. Misschien onbekend, maar niet moeilijk om op te pikken.

Blijf rituelen en liederen voor Eeuwigheidszondag opsturen

Wat is voor jou een waardevol lied op een dag dat we aan onze dierbare denken? Of misschien heb je mooie klassieke muziek voor Eeuwigheidszondag? Heb je een mooi ritueel bedacht of meegemaakt? Blijf ze opsturen via chiel@chielvoermanblog.nl, via een reactie hieronder of via de sociale media, dan zet ik ze erbij in een opsomming. Als je er een mooi verhaal bij hebt, dan deel ik dat ook anoniem. Ik zie jouw liederen voor Eeuwigheidszondag graag tegemoet. Wil je op de hoogte blijven van de toegevoegde liederen? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief hier rechts boven in de zijbalk.

Wist je dat ik meer blogs heb beschreven over liederen?

Vertel het een ander!
7 thoughts on “Liederen voor eeuwigheidszondag
 1. Zo mooi dit! Zoveel liederen die zingen van Gods genade en Zijn troost en zorg. Bij ons worden de overleden gemeenteleden herdacht tijdens de dienst op oudejaarsavond, maar ook dan vind ik het altijd weer indrukwekkend.

 2. Mooie blog en mooie liederen. Ik herinner me het herdenken van de mensen die zijn overleden in het afgelopen jaar nog uit onze vorige gemeente en ik vond het altijd mooi. Mijn ouders zijn beide overleden en ik vond het fijn dat ze werden genoemd in zo’n dienst. Er werd weer even aan hen gedacht in de kerk. Als je mij een lied vraagt, denk ik aan Psalm 42 of Psalm 68:10.

  1. Dank je wel Heleen. ZO’n herdenking krijgt ineens een andere beleving als er namen genoemd worden van mensen die jou dierbaar waren denk ik. In onze gemeente mag je meestal zelf naar voren komen en een waxinelichtje aansteken en die drijft in het doopvont. Mooie symbolische plek. En dat mag gerust ieder jaar weer. Herinneren is belangrijk. Ik zet de pslamen erbij.

 3. Op de uitvaart van mijn vader werd “Bist Du Bei Mir” van Johann Sebastian Bach gespeeld. Ik vond het een treffende symboliek die samenhangt met niet vergeten. Het herinnert je eraan dat ook al is iemand gestorven, hij of zij toch nog bij je is.

 4. Nog een paar tips om te zingen en/of te beluisteren, mijns inziens passend bij eeuwigheidszondag:
  De Leeuw en het lam – opwekking 796
  Ik verlang naar Jezus – opwekking 774
  Ik ben op weg – Kinga Bàn

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *