‘Lofprijs, aanbidding’

lof, aanbidding van Sela
Het lied 'Lof, aanbidding' van Sela is geen nieuw lied. Wel een mooie lied. Lees hoe ik het lied ervaar.

Vandaag kwam het lied ‘Lofprijs, aanbidding’ van Sela voorbij in een groepsapp. Zou dit een mooi ‘lied van de maand’ zijn voor onze gemeente? Niet dat ik daar een antwoord op moet geven, maar ik vind het wel leuk om erover na te denken.

Het voorhangsel voorbij

Een lied dat na Pinksteren geschreven is heeft voor mij altijd de voorkeur op een lied dat al langer bestaat. Een lied dat ons ook nog rechtstreeks tot God, Jezus en de Heilige Geest laat spreken is in mijn ogen helemaal goed.

Een nieuwtestamentisch lied is voor mij een lied dat het voorhangsel voorbijgaat. In het Oude Testament hing het voorhangsel als een dikke afscheiding tussen het Heilige en het Heilige der Heiligen. Achter het voorhangsel stond de Ark waar God ‘woonde’. En voor het gordijn waren de ruimtes waar God met Mozes kwam praten. Eén keer in het jaar mocht één van de priesters het voorhangsel voorbijgaan om het zoenoffer te brengen.

Toen Jezus stierf scheurde het voorhangsel doormidden. Van boven naar beneden, als een ingrijpen van God? De God van hemel en aarde woont niet in door mensen gemaakte tempels lezen we in Handelingen 24. De bescherming rond Gods heerlijkheid is niet meer nodig, want we mogen weer vrij tot God komen. En we hebben die heerlijkheid op Pasen in volle glorie gezien: Wie de Zoon gezien heeft, heeft God gezien, zegt Jezus zelf.

Het verhaal gaat dat de joden het voorhangsel weer teruggehangen hebben nadat het gescheurd was. Als dat waar is, is het wel typerend voor de mensheid waarschijnlijk: Toen God met Mozes besprak dat hij bij de mensen wilde wonen vond het volk het te lang duren. Ze maakten een gouden kalf om die te aanbidden. Zo’n God kunnen we wel aan, net als een God achter een groot gordijn die we beheersbaar kunnen houden met onze menselijke tradities.

Lied vanuit verlossing en niet vanuit de belofte

Het grote offer is gebracht en door de Heilig Geest is God dichterbij dan ooit. In ons hart. Daarom hoeven we geen liederen meer te zingen die gaan over een belofte, een vergezicht, een ooit. We mogen zingen en terugkijken op het kruis, op het lege graf en de komst van de Heilige Geest. En met de wetenschap dat Jezus deze aarde regeert tot alles aan Hem onderworpen is.

Lof, aanbidding van Sela past goed in dit plaatje

Het lied ‘Lof, aanbidding’ van Sela past in mijn ogen goed in dit plaatje. Dit lied dat duidelijk geschreven is in de tijd dat ook Elbert Smelt van Trinity nog in de band zat, heeft ook de Opwekkingsbundel gehaald onder nummer 671. Het lied is geïnspireerd op Psalm 104 en Jesaja 40:25-31. Mooi, een nieuw testamentisch lied gebaseerd op teksten uit het oude testament.

Geloofsbelijdenis
In het lied zit een duidelijke geloofsbelijdenis: U schiep zon en maan en sterrrenpracht, Vader, U bent het geheim van het leven; alles toont uw macht. Hiermee sluiten we aan bij de engelen die God de eerbewijzen die Hem toekomt.

Overgave
De woorden U bent alles wat mijn hart verlangt, u bezield mij, Heer, U 
houdt heel mijn leven veilig in uw hand is een mooie manier om te zeggen dat je wilt leven met Jezus in je hart. Niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij.

Van hart tot hart
Lof, aanbidding, alle dank in mij stroomt over uit mijn hart; U maakt mij blij. Van uw liefde wil ik blijven zingen; ik prijs uw naam. Dit is te indirect om echt onder lofprijzing te vallen denk ik. Maar het is wel een goed idee om dit regelmatig uit te spreken, net als tegen onze kinderen en echtgenoten: ik zal altijd blijven zeggen dat ik van je hou. Wel een mooie verwijzing hier, vermoed ik, naar de Bijbeltekst: Stromen van levend water zullen uit uw binnenste vloeien. Want dat is wat er gebeurt als je je steeds richt op God.
U doorgrondt mij en U houdt van mij, wat een wonder, Heer; 
U bent heilig, hoog verheven maar ook heel dichtbij’. 

Aanbidding
En dan een stuk aanbidding wat doet denken aan wat we kunnen lezen in Openbaringen. Waar engelen en anderen onophoudelijk de naam van God en Jezus groot maken. Het engelenkoor dat optrad bij de herders in het veld moesten het nog anders zingen: Ere zij God! Nu zingen we: ‘Heilig is de Heer almachtig. Waardig, waardig is zijn naam. Heilig is de Heer almachtig. Waardig, waardig is zijn naam’. Dit is niet alleen de ‘harten omhoog’ maar ook de ‘handen omhoog’.

Waardig is zijn naam

Waardig is zijn naam is een uitdrukking die vooral evangelische christenen veel gebruiken denk ik? Wat waardig betekent voel je denk ik wel aan. Mijnwoordenboek.nl geeft deze synoniemen:
1) Aanbevelingswaard 2) Aanzienlijk 3) Achtbaar 4) Achting verdienend 5) Bedreven 6) Deftig 7) Degelijk 8) Edel 9) Eerbaar 10) Eerbied verdienend 11) Eerbied vragend 12) Eerbied wekken 13) Eerbiedig 14) Eerbiedwaardig 15) Eerbiedwekkend 16) Eervol 17) Ernstig 18) Ernstig beheerst 19) Groot 20) Indrukmakend 21) Koninklijk 22) Majestueus 23) Plechtig… Als het over God gaat zijn ze allemaal goed.

In Psalm 115;1 staat: Niet ons, O Here, niet ons, maar uw naam geeft eer, om uw goedertierenheid, om uw trouw. De juiste naam geeft een boodschap waarde. Jozef schreef als onderkoning brieven en het zegel van de farao gaf de waarde aan van de documenten. Zijn naam staat erop. Als je onderstaand lied van Reyer luistert en beleeft (dus luisteren met je hart) begrijp je denk ik wat waardig is. (Blog gaat onder het filmpje verder)

Muzikaal gewoon lekker

Sommige liederen zijn heel erg mooi als ze door solisten of een klein koor gezongen worden. In de grote groep gaat de nuance in de melodie eruit. Het lied ‘lof, aanbidding’ kan prima door een grote groep gezongen worden. Het geeft het lied juist kracht denk ik.
De versie van Sela kan ik het meest waarderen. Zeker in de live uitvoering zoals je die hieronder kunt bekijken, zie je goed dat de schrijver het lied zingt. Hij weet precies wat hij ermee bedoelt. Het komt uit zijn hart. In mijn beleving is de versie van Opwekking net wat massaler en mist het de Elbert Smelt touche, die spaanse roots die een lied vleugels geven. De live versie is mooi, de versie die op Votum staat nog wel mooier.

Nieuwsgierig?

Ben je nieuwsgierig geworden naar de cd’s? Als je op de links hieronder klikt ga je direct naar de cd’s waar je de liederen die ik hier noem op kunt beluisteren. Bol.com zet dan een cookie op jouw computer om te kijken of je iets aanschaft de eerste 4 dagen die nu komen. Als je dat doet ontvang ik een kleine commissie, voor jou blijft de prijs gelijk.

Eerder schreef ik over het lied voor Eeuwigheidszondag. Zou jij het leuk 
vinden om eens op mijn blog te schrijven over een lied dat jou raakt? 
Neem contact op of stuur gelijk de tekst naar chiel@chielvoermanblog.nl

Vertel het een ander!
About the author
Vader, echtgenoot, christen, blogger, leerlingbegeleider, freelance tekstschrijver en jongerencoach. Blogs over passend onderwijs en hoogbegaafdheid kun je vinden op www.chielvoerman.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *