Kritisch over de kerk

Millennials over fusie tussen NGK en GKV?

millennials over fusie tussen NGK en GKv

Magazine Onderweg heeft onderzocht hoe millennials, dus de jong volwassen tussen 20 en 35 jaar oud, kijken naar de fusie tussen NGK en GKv. De conclusie is dat de meesten er wel achter kunnen staan. Zo kwam het ook in het ND en RD naar voren. Je kan de uitslag van het onderzoek hier lezen.

Fusie tussen NGK en GKv is een goede zaak

In het onderzoek zijn de opmerkingen van de minderheid wat mij betreft het interessants. De voorstanders geven aan dat de verschillen tussen de twee kerken maar klein zijn. Ze vinden de versplintering van de kerk on-bijbels. We zouden de eenheid die de Bijbel leert moeten nastreven.
Opvallend genoeg geven de tegenstanders aan dat de verschillen nog te groot zijn. Ook geven ze aan dat het lijkt alsof het om de fusie zelf gaat, dat de organisatorische eenheid het doel op zich is. En heel interessant is dit citaat: “Ook rijst de vraag of de GKv nog wel dezelfde kerk is waar vorige generaties voor gevochten hebben. Er wordt ook gewezen op het probleem dat er nu gefuseerd wordt terwijl de kerken zelf niet altijd in staat zijn hun leden te behouden. Sommige GKv-leden geven aan dat ze bang zijn dat we in een fusiekerk te ver van de Bijbel af komen te staan, maar NGK-leden zeggen bang te zijn dat de kerk behoudender zal worden.”
De twijfelaars geven aan dat ze het te ingewikkeld vinden. Ze kijken naar de pijn van oudere mensen en vragen zich af of het allemaal wel goed is wat er gebeurt. De twijfelaars en tegenstanders lijken elkaars gedachten wel wat te delen, maar labelen het anders.

Boeiend gezichtspunt van de minderheid

Als ik naar de uitslag kijk ik het idee dat de tegenstanders en de twijfelaars beter nagedacht hebben over de fusie van NGK en GKV zijn. Ik kan mij vinden in de gedachten van de tegenstanders en twijfelaars. Ik schreef daar eerder over.

Deze gedachtenlijnen vind ik mooi:

  • hoe kunnen de kerken ineens zo veranderd zijn
  • het lijkt om de fusie te gaan
  • is de kerk van nu nog wel de kerk waar voor gevochten is

Tijdens een gemeenteavond in mijn eigen kerk kwamen deze gedachten ook naar voren, opvallend genoeg bij de jongste aanwezigen.

Aan de ene kant kan je denken: als die verschillen niet meer zo groot zijn, is er geen reden om niet samen op te trekken. Dat beide kerken veranderd zijn is heel logisch. In de periode tussen de Open Brief en nu is er in de hele samenleving ongelooflijk veel gebeurd. In mijn jonge leventje heb ik in korte tijd de pc het huis zien binnenkomen, de cd, de dvd en het internet. En de mobiele telefoon, smartphone en de drones kwamen de straat op. Ook de muziek in de kerk en de kijk op liturgie is veranderd.

De andere gedachte is net zo boeiend: wie zegt dat we het over dezelfde kerken hebben als toen tijdens de scheuring? De scheuring was toen. Dat moment bestaat niet meer. De kerken zijn elk hun weg gegaan en hebben zich doorontwikkeld. Als er al sprake was van een fout, dan kunnen we die niet meer herstellen. We moeten een stap verder zien te maken, over onze schaduw heen.

Samen optrekken zonder fusie tussen GKv en NGK

En dus komt het idee naar boven: het lijkt het om de fusie te gaan. Een misschien wel dwangmatige hang naar organisatorische eenheid. Het lijkt mij niet zo nodig, als er inhoudelijk weinig verschillen zijn dan kunnen we elkaar toch erkennen. Dan is er de geestelijke eenheid waar het in de Bijbel over gaat.

100 % van de respondenten uit de samenwerkingsgemeenten zijn voor de fusie tussen GKV en NGK. In de praktijk is samengaan dus mogelijk. Vaak zijn deze gemeenten vanuit overmacht en onderbezetting naar elkaar toegegroeid. Ik zou willen dat we in alle plaatsen op deze organische manier naar elkaar toegroeien. Zonder een hogere macht die over onze schouder meekijkt. Zonder nieuwe naam en zonder nieuwe kerkorde.

Wat vind ik ervan?

Tijdens een gemeenteavond over dit onderwerp dacht iemand te concluderen dat ik wel tegen samenwerking zou zijn. Nee, ik ben voor samenwerking (waar dat lukt en zelfgekozen) en tegen de fusie. De fusie is namelijk een nieuwe status quo die weer nieuwe problemen gaat opleveren.
De grote kans die ik zie voor Ermelo/Harderwijk dat mensen de gemeente gaan opzoeken waar ze hun geloof kunnen ontwikkelen. Het lijkt mij gaaf als de gemeenteleden met een evangelische inslag vanuit beide kerken elkaar opzoeken. Volgens mij hebben we dan een win-win situatie.

De mening van de minderheid vind ik interessant omdat dit vaak de mensen zijn die zelfstandig nadenken. Het boeiende is dat die gedachten minder aandacht krijgen dan de gedachten van de meerderheid. Terwijl de minderheid er kritischer over heeft nagedacht. De minst doordachte gedachten worden genomen als grond voor de nieuwe stappen.

Vertel het een ander!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *