Muziek, liederen en liturgie

Muziek in de gemeente is een bediening

muziek in de gemeente is een bediening

Vanwege de ‘scholendienst’ waren we vandaag bij de Baptistengemeente. Fijne muziek, vrolijke zangleider en een vlotte preekstijl. En wat mij opviel: mensen verwachtten ook echt iets van God. Omdat ik zelf ook regelmatig meedoe met de muziek in onze gemeente wil ik hier wat gedachten delen over de muziek. Ik denk dat muziek een bediening is. Lees ook mijn blog over het Handboek over muziek in de gemeente.

Veel ideeën over muziek in de gemeente

Over muziek in de gemeente zijn veel meningen. Soms gaat het over smaak en stijl. Maar soms ook diep inhoudelijk verschillen vanuit een innerlijke overtuiging. Er zijn bijvoorbeeld mensen die vanuit het idee dat God alleen in de Geest aanbeden wil worden, bang zijn om muziek te maken. Deze angst wordt gevoed door het feit dat de muziek in de Bijbel gelinkt wordt aan gevallen engelen en aan Jubal, de zoon van Kaïn.

En voor anderen kan de muziek niet aanwezig genoeg zijn: dikke band, zangleiders en een flink volume. Speelt de muziek niet een grote rol in de tabernakel? Zeker nadat David zangers in een continurooster liet zingen.

En weer een ander ziet de muziek vooral als iets logisch: we zingen nu eenmaal een bepaald aantal liederen en dat die begeleid je met instrumenten.

Mirjam pakte haar tamboerijn

In Exodus 15 trekt het volk Israël door de Rietzee. Na veel gemopper en gedoe komen ze aan de overkant aan. Mozes voelt een lied naar boven komen en hij zingt het. Een loflied op God, zelf bedacht, ingegeven door Gods Geest en de situatie. De zus van Aaron pakt haar tamboerijn en alle vrouwen volgden haar tot het één groot feest was. Dansend, zingend en muziek makend met de tamboerijn.

De klaagzang werd omgezet in een ‘blijde rei’. De dank aan God kwam naar boven geborreld, werd opgepakt door anderen en zo werd de klaagzang een lofgezang. Misschien kan je het zo ook zeggen: Mirjam ging het volk voor om weer bewust de mindset te veranderen: wij geloven in God, wij gaan achter Hem aan, en Hij zal overwinnen.

Muziek is een bediening

Voor mij werkt muziek ook zo. En voor bijna iedereen denk ik. Muziek kan je stemming veranderen, je focus wijzigen en je weer daadkrachtig maken. Muziek versterkt de boodschap van de liederen zelf. In Psalm 50:23 staat ‘Wie dank offert, zal mij eren; Wie de rechte weg gaat, zal ik het heil doen zien’ (HSV). De NBV zegt: ‘Wie een dankoffer brengt, geeft mij alle eer, wie zo zijn weg gaat, zal zien dat God redt’.

In de context van Psalm 50 staat deze zin als tegenstelling tot mensen die hun mond gebruiken voor lastertaal en bedrog. Mooi om dan te lezen dat als je een dankoffer brengt, je dit doet om God de eer te brengen.

En daarom is muziek voor mij een bediening: de muzikanten en zangleiders tijdens een eredienst zouden de gemeente moeten voorgaan in het brengen van het dank- en lofoffer: het gaat om Gods eer. Het juiste woord, de juiste muziek kunnen de harten openen voor Gods Geest.

En er staat misschien nog iets in dit vers: als je God de eer geeft zul je zien dat God redt. Gedrag met een belofte. Een logisch gevolg. Een natuurwet misschien wel. En zeker een bediening.

Wat als muziek een bediening is?

Zoals in de meeste evangelische gemeenten gebeurt werd de zang in de dienst van vanochtend geleid door een zangleider. De zang en muziek hebben eigenlijk een eigen plek in de dienst. En toch vormden preek, zang en gebed wel één geheel. Omdat het thema duidelijk aanwezig was.

Als de muziek een bediening is binnen de gemeente dan brengt dit wat met zich mee denk ik:

 • De overtuiging dat de liederen in de dienst niet alleen hun plek innemen in de liturgie omdat we het zo gewend zijn, maar dat die liederen een eigen functie hebben: aanbidden, danken, verootmoediging, prijzen. Dat ze dus niet alleen ondersteunend en ‘beamend’ zijn zoals in veel kerken gebeurt maar dat ze een eigen inhoud en een eigen boodschap hebben.
 • Dat de muzikanten een levende relatie met God hebben en ook de opdracht voelen om de gemeente te leiden in aanbidding en lofprijs. De muziek wordt dus niet gezien als een klus maar als een bediening.
 • De theologische opvatting dat Gods Geest door ons heen werkt en dat we mogen leven vanuit de verlossing.
 • Dat we leven vanuit vrijheid. En niet angstig ook half vasthouden aan de traditie en bepaalde liederen zingen om mensen te vriend te houden. (Geen verdeelsleutel dus tussen Psalmen en nieuwe liederen).

Wat is er praktisch voor nodig?

Muziek als bediening in de gemeente hoeft niet per se te betekenen dat er een vette band op het podium staat. Veel kleinere kerken zullen sowieso moeten roeien met de riemen die ze hebben. Maar ook één persoon met een gitaar kan als zangleider en muzikant de gemeente leiden. Zijn we in de gelegenheid om wat groter uit te pakken dan is dit wel nodig:

 • Een vaste groep of verschillende groepen muzikanten die op elkaar ingespeeld raken en elkaars ‘geloofstaal’ verstaan.
 • Een groep mensen die dit zien als een bediening en die hierom ook worden ontzien voor andere taken in de gemeente.
 • Een groep mensen die tijd neemt om hierover na te denken en te praten. Misschien zelfs als muzikale bijbelstudiegroep.
 • Goede onderlinge communicatie en heldere communicatie met voorgangers en technici.
 • Beschikbaarheid van instrumenten en oefenmomenten.
 • Fysieke ruimte in de zaal zodat de muzikanten goed opgesteld kunnen worden.

Nooit meer Psalmen zingen

Heel vaak als ik opmerkingen maak in de sfeer van dit blog krijg ik te horen: maar zingen we dan nooit meer Psalmen? Raar he, mensen die graag Psalmen zingen zetten die Psalmen zelf blijkbaar ook in de hoek van ‘oubollig’. Terwijl ik dat zelf nooit zo bedoel. Sommige Psalmen hebben geen functie meer of passen niet in onze cultuur. Van sommige Psalmen zijn eigentijdse equivalenten te vinden die ook onder Gods Geest tot stand zijn gekomen. En heel veel Psalmen passen prima in een eredienst. Als de inhoud en het doel maar leidend zijn, niet het feit dat deze Psalmen ‘toevallig’ in de Bijbel terecht zijn gekomen.

Ik denk dat de liedkeuze binnen een gemeente laat zien hoe je in het geloof staat. En daarom is de muziek in de gemeente een bediening denk ik.

Vraag

 • denk je dat muziek in de gemeente een bediening is?
 • ervaar jij wel eens dat je weer de juiste ‘mindset’ krijgt als je zingt?

Lees ook mijn blog over de samenkomst met aanbiddingsteam.

Vertel het een ander!
2 thoughts on “Muziek in de gemeente is een bediening

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *