overwin delen in zijn overwinning overwinnen

Overwin! Ik mag toch delen in zijn overwinning?

Gedachten over liederen

Jezus is de overwinnaar! Amen?

In de evangelische gemeente, op de scholen waar ik werkte hoorde je regelmatig zo’n zinnetje. Uiteraard is het antwoord altijd ‘amen’ en nooit: ‘ja vast’ of ‘dacht het even niet’.

Soms mis ik die ongegeneerde ophitserij wel in de kerk waar ik nu naar toe ga. En tegelijk vind ik het heerlijk dat ik dat zinnetje niet meer hoor. Vooral omdat er na zo’n zinnetje altijd een oproep of een uitdaging komt. Of er werd een vet manipulatief lied ingezet waardoor iedereen wist hoe je je voelen en gedragen moest. Soms levert het een geloofstopje op maar vaak ook een flink schuldgevoel: wow, wat kan die ander dicht bij God leven iedere dag! En ja, ik mag toch delen in zijn overwinning?

Jezus is de overwinnaar

Jezus heeft de dood overwonnen en daardoor kunnen wij bij de Vader komen. Het is goed tussen God en mensen. In principe, uit principe. En daarbij inbegrepen zitten onze misstappen die nog steeds erg zijn maar niet meer tussen God en ons in kunnen staan. God heeft de wereld gered. God heeft mij gered toen ik nog zondaar was, schrijft Paulus. En voor sommigen wil ik nu even roeptoeteren: juist omdat jij zondaar bent heeft God je gered, dus ja jij bent zondig genoeg om ook bij Jezus te horen.

Het lijkt soms alsof de mensen die het beste weten dat ze verlost zijn ook het meest druk zijn met overwinnen. Rare tegenstrijdigheid.

Wij moeten volhouden

Volgens mij moeten wij vooral volhouden. Niet vechten of overwinnen, maar volhouden: Gericht op Jezus blijven, je gedachten de goede kant op sturen. Paulus schrijft in zijn brieven heel direct en roept zijn lezers op om actief Jezus te volgen: zondig niet meer, heb geen verkeerde seks, wees goed voor mensen om je heen, zorg voor de weduwen die niemand anders hebben, etc.

Overwin het kwade door het goede, ja dat is een toffe tekst. En er staat het woordje overwin in. Maar dat gaat over hoe we met andere mensen moeten omgaan: laat je niet beïnvloeden door het kwade, maar overwin het door het goede. Overrompel het, maak het non-actief, mond-dood. Zegen in plaats van vloeken. Dat overwinnen is meer een soort ‘volhouden’ volgens mij: hou vol het goede te doen ook al doet iemand anders lelijk tegen jou.

Stoppen met vechten

Opwekking nr 807 vind ik zo’n mooi lied. Voor mij is dat vooral het leven met God: uw wil geschiede in mijn leven ook al vergeet ik dat zo vaak. ‘In mijn twijfels, mijn verdriet, in mijn falen ontbreekt u niet’. Je hoeft niet te vechten om te overwinnen. Je moet juist stoppen met vechten en het overgeven aan God. Vechten is ‘ikke zelf doen’. Overgeven en loslaten is “Here God doen’.

Als ik zing ‘u bent de rust als het stormt op zee’ dan voel ik dat dat waar is. Al heb ik niets met de zee, stormen ken ik wel.

God van licht, wees mijn gids
leidt mij door het donker
ik vertrouw op U

Leidt mij naar de kust
waar U woont
.

Delen in de overwinning

Ik zou best meer overwinningsgericht willen leven. Op mijn zondigheid en gebrokenheid gewezen worden heb ik niet zo nodig. Dat kan ik zelf wel. Maar op die overwinning gewezen worden heb ik wel nodig. Soms mis ik dat. Een cdtje doet dan veel goed.

Dit is een blog in het kader van de #bloghop van de christelijke webloggers. Het thema ‘overwin’ werd aangereikt door Petrina. Op haar blog kan je alle inzendingen lezen.

Vertel het een ander!
Chiel

Vader, echtgenoot, christen, blogger, tekstschrijver, freelance leerlingbegeleider, enzovoort.