Christelijk leven/bemoediging/overdenking

De passie van de Geest

passie van de Geest, vrucht van de Geest

Een poos geleden schreef ik het blog ‘de vrucht van de Geest‘. Daarin zette ik de werken van het vlees naast de vrucht van de geest. In dit blog voeg ik het woord ‘passie’ toe aan de puzzel.

Gaven van de Geest

Ieder mens ontwikkelt tijdens zijn leven zijn talenten. Sommigen lijken bepaald te zijn door het DNA. Maar in werkelijkheid spelen ervaring, omgeving en stimulans een grote rol bij het ontwikkelen van talenten. Het is mooi als je die talenten en sterke vaardigheden wilt inzetten in Gods koninkrijk. Als Gods heerlijkheid door jouw gaven groter wordt hier op aarde, dan is dat wel een mooi werk.
De Heilige Geest vult jouw talenten aan met zijn gaven. Sommigen kunnen goed onderwijzen, anderen kunnen goed luisteren. En sommigen kunnen mensen genezen of profeteren. Sommige gaven zijn er altijd, sommigen zijn er op het moment dat ze nodig zijn in jouw leven en in dat van anderen. Het doel van de vrucht van de Geest is altijd dat Gods heerlijkheid groter wordt. Lees ook mijn blog over de vrucht van de Heilige Geest.

Vrucht van de Geest

Hoe langer je leeft als christen en hoe bewuster je wilt leven naar Gods wil, hoe meer je de vrucht van de Geest zult herkennen in je leven. Mensen veranderen echt als ze Jezus leren kennen. Misschien herken je dat bij jezelf ook wel: Op de momenten dat je dicht bij God kunt leven ben je vriendelijker en geduldiger naar de mensen om je heen. Het is dan ook gemakkelijker om je zelf te beheersen.
De Heilige Geest krijg je zodra je bij Jezus wilt horen en jij je leven in Gods handen legt. Maar de vrucht krijg je niet in je handen geduwd. De vrucht gaat groeien als je het zaad maar de juiste aandacht geeft. Het is dat wat een ander ziet en voelt als hij je ontmoet: wat heeft hij of zij wat ik niet heb, wat is dat? De vrucht van de Geest maakt je een prettiger mens.

Passie van de Geest

Het blog ‘Werk en passie’ van Xandra van Hooff was deze week als een eyeopener voor mij. Het maakte namelijk duidelijk wat het verschil is tussen passie en talenten. Ze laat zien dat je passie niets heeft te maken met dat wat je kan en doet.
Passie is hoe je bent en wilt zijn. Dat is dan in mijn eigen woorden gezegd. Dit zijn haar woorden: “Waar sta jij voor? Wat vind jij belangrijk in het leven? Door te streven naar deze hogere waarden en hier uiting aan te geven, leef je met passie!‘ Als voorbeelden van deze waarden noemt ze bijvoorbeeld vrijheid, respect en vriendelijkheid.
Dit lijkt al erg op de vrucht van de Geest zoals ze in de Bijbel staan: liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.
Dit zijn waarden die vertellen hoe jij bekend wilt staan. Als je vol bent van God dan ontstaat er die passie. God legt iets in je hart dat past bij de vrucht die in je groeit en bij je talenten. Een missie. Een passievrucht. Sommigen verwoorden het zo: ‘ik heb het op mijn hart gekregen’.

Valkuil als jij je talenten voor je passie inzet

Dit is het gebied waar de woorden van Xandra ineens over mij gingen. En misschien ook wel over jou. Voor mij is muziek en lied erg belangrijk om weer gefocust te worden op God. Om mijzelf weer over te geven, maar ook om zijn genade weer te voelen. Mijn overtuiging over muziek zit best diep. En het lijk een passievrucht te zijn: de vrucht van de Geest maakt mijn talenten hiervoor los. En soms denk ik dat zelfs de gaven van de Geest liggen in het bereiken van de ander en het raken van de ander door muziek heen. (niet dat ik zo’n goede muzikant ben)
Muziek in de kerk raakt mijn passie, mijn missie. Maar als ik in gesprek ga met iemand die hier anders naar kijkt dan begrijpen we elkaar niet. Voor mijn gesprekspartner is muziek niet meer dan een taak of een onderdeel van een samenkomst. Het gevaar is dat ik dan qua energie helemaal leeg loop. Omdat ik praat vanuit mijn ZIJN en de ander vanuit iets wat hij DOET of liever niet DOET.

Dus als jouw passie ligt in het bereiken van mensen met het evangelie en je dit vorm geeft in de taak ‘Bijbelles geven tijdens de kerkdienst aan kleine kinderen’ dan is die Bijbelles meer dan een taak voor jou. Het raakt jou als je daarmee bezig bent. Het raakt jou als je een ander dit veel minder bewogen ziet doen. En als de coƶrdinator ineens beslist dat alles anders moet, of dat je zelfs stoppen moet, dan kom je in de knoop. Je wordt geraakt in je ZIJN.

Pijn voorkomen

Als je je passie kunt vinden in het talent dat je bezit dan moet je oppassen. Xandra schrijft ‘je passie is niet wat je DOET, maar wie je BENT.’ Als je vanuit je passie werkt, verbind je de taken die je uitvoert met je ZIJN. Dat is de plek waar je het aller kwetstbaarst bent.

Als je niet bezeerd wilt worden kan je de passie en je taken uit elkaar halen. Als je geen vervulling krijgt door het uitvoeren van je taken, kan je zoeken naar een andere taak waar je diezelfde waarde en passie in kan leggen. Zodat je wel vervulling krijgt. En het andere laat je los.

Maar dat levert nog een probleempje op. Want hoe zie je het verschil tussen de Passie van de Geest en verlangen vanuit gemis. Als Gods iets in je hart legt, dan moet je er toch iets mee doen? Daar gaat dit blog over.

Vertel het een ander!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *