De passie van de Geest

passie van de Geest, vrucht van de Geest

Een poos geleden schreef ik het blog ‘de vrucht van de Geest‘ waarin ik de werken van het vlees en de vrucht van de Geest naast elkaar zette. In dit blog een kleine herhaling van mijn gedachten over de vrucht en de gaven van de Geest. En daarbij voeg ik nu het begrip ‘passie’ toe aan de puzzel.

Gaven van de Geest

Ieder mens ontwikkelt tijdens zijn leven zijn talenten. Sommigen lijken bepaald te zijn door het DNA, maar in werkelijkheid speelt ervaring en omgeving en stimulans een grote rol bij het ontwikkelen van talenten. Oefening baart kunst immers.
Het is mooi als je die talenten en sterke vaardigheden hebt ontdekt en je ze ook nog kunt en wilt inzetten in Gods koninkrijk. Als Gods heerlijkheid door jouw gaven groter wordt hier op aarde, dan is dat wel een mooi werk.
De Heilige Geest vult jouw talenten aan met zijn gaven. Sommigen kunnen goed onderwijzen, anderen kunnen goed luisteren. En sommigen kunnen mensen genezen of profeteren. Sommige gaven zijn er altijd, sommigen zijn er op dat moment dat ze nodig zijn in jouw leven en in dat van anderen. Omdat Gods heerlijkheid er groter van wordt. Lees ook mijn blog over de vrucht van de Heilige Geest.

Vrucht van de Geest

Maar het is natuurlijk dé waarheid van het evangelie. Hoe langer je leeft als christen en hoe bewuster je wilt leven naar Gods wil, hoe meer je de vrucht van de Geest zult herkennen in je leven. Mensen veranderen echt als ze Jezus leren kennen. En misschien herken je het bij jezelf ook wel: Op de momenten dat je dicht bij God kunt leven ben je ook vriendelijker en geduldiger naar de mensen om je heen. Het lukt gemakkelijker om je zelf te beheersen. Je lijkt een stuk verder op weg naar het ‘niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij’.

De Heilige Geest krijg je zodra je bij Jezus wilt horen en jij je leven in Gods handen legt. Maar de vrucht krijg je niet in je handen geduwd. De vrucht gaat groeien als je het zaad maar de juiste aandacht geeft. De vrucht is dat wat een ander ziet en voelt als hij je ontmoet: wat heeft hij of zij wat ik niet heb, wat is dat?

Passie

In het vorige blog schreef ik dat gaven en talenten nogals eens door elkaar gehaald worden. Het blog ‘Werk en passie’ van Xandra van Hooff was deze week als een eyeopener voor mij. Het maakte namelijk duidelijk wat nu het verschil is tussen passie en talenten. Ze schrijft dat veel mensen zeggen dat je van je passie je werk moet maken. Dan doe je namelijk dat waar je blij van wordt, en dan kun je het ook langer volhouden. Maar Xandra laat zien dat je passie niets heeft te maken met dat wat je kan en doet.
Passie is hoe je bent en wilt zijn. Dat is dan in mijn eigen woorden gezegd. Dit zijn haar woorden: “Waar sta jij voor? Wat vind jij belangrijk in het leven? Door te streven naar deze hogere waarden en hier uiting aan te geven, leef je met passie!‘ Als voorbeelden van deze waarden noemt ze bijvoorbeeld vrijheid, respect en vriendelijkheid.
De sprong van de waarden die Xandra noemt naar de vruchten die in de Bijbel staan is maar heel klein: liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Waarden die woorden geven aan hoe jij wilt leven, hoe jij bekend wilt staan. Als christen wil je toch dat jouw passie de resonantie is van Gods passie voor jou? Een soort passievrucht. Ik denk dat de passievrucht dat is wat God in ons hart legt, een missie die voor jouw idee echt bij God vandaan komt. Sommigen verwoorden het zo: ‘ik heb het op mijn hart gekregen’.

Valkuil als jij je talenten voor je passie inzet

Dit is het gebied waar de woorden van Xandra ineens over mij gingen. En misschien ook wel over jou. Er gebeurt in mijn hoofd en om mij heen de hele dag ongelooflijk veel. Daarom heb ik het nodig om af en toe echt stil gezet te worden door en voor God. Voor mij is muziek en lied erg belangrijk om weer gefocust te worden op God. Om mijzelf weer over te geven, maar ook om zijn genade weer te voelen. En ik heb het nog het hardst nodig om weer die kracht te voelen om in zijn spoor verder te gaan. Als gered en geheiligd kind van God. Zo wil ik graag iedere eredienst het gebouw weer uitlopen.
Mijn overtuiging over muziek zit best diep. Dat wat ik kan en wil ervaren als ik zing of muziek maak gun ik iedereen. Ik mis het zelf regelmatig in kerkdiensten.
Maar op het moment dat ik daarover in gesprek moet gaan met een ander, kan het zomaar gebeuren dat het ineens een taak wordt. Muziek en praise is niet de passie van mijn gesprekspartner. Voor hem/haar lijkt het een taak, een onderdeel van een kerkdienst. Op zielsniveau begrijpen we elkaar niet. Het gevaar is dan dat ik qua energie leeg loop. En ik loop leeg omdat ik gepassioneerd werk vanuit mijn ZIJN. Terwijl de ander iets DOET of misschien zelfs liever niet DOET.

Dus als jouw passie ligt in het bereiken van mensen met het evangelie en je dit vorm geeft in de taak ‘Bijbelles geven tijdens de kerkdienst aan kleine kinderen’ dan is die Bijbelles meer dan een taak voor jou. Het raakt jou als je daarmee bezig bent. Het raakt jou als je een ander dit veel minder bewogen ziet doen. En als de coördinator ineens beslist dat alles anders moet, of dat je zelfs stoppen moet, dan kom je in de knoop. Je wordt geraakt in je ZIJN.

Als je je passie kunt vinden in het talent dat je bezit dan moet je oppassen. Xandra schrijft ‘je passie is niet wat je DOET, maar wie je BENT.’ Als je vanuit je passie werkt, verbind je de taken die je uitvoert met je ZIJN. Dat is de plek waar je het aller kwetstbaarst bent.

Pijn voorkomen

Het blog van Xandra liet mij zien dat je over die valkuil heen kan stappen door de passie en de taken die je wilt doen uit elkaar te halen. Als je geen vervulling krijgt door het uitvoeren van je taken, kan je zoeken naar een andere taak waar je diezelfde waarde en passie in kan leggen. Zodat je wel vervulling krijgt. En het andere laat je los. Zolang er geen doden vallen en de dingen niet echt tegen Gods wil ingaan, dan kan je het beter accepteren zoals het is. God gaat een weg met iedereen, op een ander tempo en via andere wegen.

Maar dat levert nog een probleempje op. Want hoe zie je het verschil tussen de Passie van de Geest en verlangen vanuit gemis. Als Gods iets in je hart legt, dan moet je er toch iets mee doen?

naschrift: Na het schrijven van dit blog ontstonden er snel twee andere blogs. Lees ook Zijn we op zoek naar een perfecte kerk en Laat mij maar sterven.

Vertel het een ander!
About the author
Vader, echtgenoot, christen, blogger, leerlingbegeleider, freelance tekstschrijver en jongerencoach. Blogs over passend onderwijs en hoogbegaafdheid kun je vinden op www.chielvoerman.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *