Prijs je dan de Heer?

Pas zat ik in een christelijke bijeenkomst en we zongen liederen. De leider van de avond vond dat we de Heer geprezen hadden. Ik zag handen omhoog gaan. Maar volgens mij was er geen lofprijzing.

Taal te serieus nemen

Misschien neem ik taal te serieus. Ik vind het vervelend als aanwijzingen bijvoorbeeld niet kloppen. Print hier uw tijdelijke klantenpas bijvoorbeeld vind ik zo’n hoopgevende zin als je je pas vergeten bent. Maar die printer is nergens te bekennen. Wel een computer waar je je tijdelijke pas kan aanvragen en naar je huis kan laten sturen. Alsof je daar dan nog wat aan hebt. Dat vind ik naar, het klopt niet.

Lofprijzing

Zo lees ik dus ook liederen en psalmen. Pas zag ik de handen omhoog gaan bij een vertellend lied. Gewoon omdat de muziek dat veroorzaakte, het lag niet aan de tekst. Als je de tekst tot je zou laten doordringen zou je netjes op je stoel zijn blijven zitten of misschien zelfs door de grond willen zakken. Gewoonte getrouw gingen de handen omhoog omdat de muziek aanzwelde, dramatischer werd. Pam pam pammerdepam zei de drum en hoppetee daar gingen de handen.

Opwekking 733 is zo’n lied

Opwekking 733 is een heel mooi lied. Maar je prijst er God niet mee volgens mij. Het lied zing je eigenlijk voor jezelf als je het goed leest. Er is niets mis mee om jezelf eens flink toe te spreken. Een klein zinnetje zou lofprijzing kunnen zijn: Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde. Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.

Maar wees eerlijk, wanneer doe je je handen omhoog bij dit lied? Bij het refrein toch zeker:

Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit;
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.

Als je de tekst goed leest zing je tegen je eigen ziel. Je roept hem op om de Heer te loven. En daarmee doe je het nog niet. Eigenlijk. In feite. Zeg maar. Maar wel fijn dat je het zou willen. En dat je vast je handen omhoog doet. En misschien is God niet zo vervelend met taal als ik en vindt Hij het prachtig. 

Opwekking 731

In opwekking 731 staan ook wat bijzonderheden. ‘Heer, ik hou van U. Meer dan de sterren van de hemel. Meer dan het water van de zee. Meer dan ik u zeggen kan.
Beetje flauw misschien, maar taalkundig (niet dat ik zo’n ster ben) klopt het niet erg. We houden meer van God dan de sterren en het water van God houden?
Waarschijnlijk wordt er iets bedoeld als ‘ik hou meer van u dan er water in de zee stroomt’. Dat zou best veel zijn. Maar het klinkt ook als een kind dat zegt: ik hou van u, wel honderd!
Het refrein is ook wat discutabel; Halleluja Adonai. Adonai is de meest heilige naam van God. Dus wat de zin precies moet betekenen?

Ik hou van opwekking

Ik hou van zingen. Ik hou van opwekking. Ik hou van Psalmen en liederen waarmee ik God rechtstreeks kan aanspreken. De verhalende liederen mogen we wat mij betreft overslaan. Het lied hieronder is voor mij zo’n voorbeeld van rechtstreeks bidden, aanbidden. En opwekking 616, en gelukkig heel erg veel. Hou jij ook van opwekking of zie je vooral de gevaren zoals ik tegenkwam in dit blog?

lees ook de andere gedachten over liederen.

Vertel het een ander!