Samenkomst met een aanbiddingsteam

samenkomst met een aanbiddingsteam

In traditionele kerkdiensten mis ik vaak iets. Soms zijn de liederen goed uitgezocht maar lukt het toch niet om tot echte lofprijs en aanbidding te komen. Het lijkt aanlokkelijk om te over te gaan naar een samenkomst met een aanbiddingsteam.

Wat mis ik dan?

In een gemiddelde kerkdienst is er voor mij niet voldoende tijd om tot rust te komen. Om echt gericht op God te raken. En vaak worden liederen ‘efficiënt’ gezongen. Dus gewoon van voor naar achteren, zonder de herhaling, verlangzaming of versnelling die kan helpen om de boodschap van de liederen tot je door te laten dringen. Er is praktisch gezien vaak te weinig ruimte om je lekker te bewegen op het ritme van de muziek. Dat is voor veel mensen wel nodig om je te kunnen ‘overgeven’ aan de muziek, aan het moment, aan Gods Geest.

Daarbij komt ook dat veel traditionele kerkdiensten ook geleid worden door predikanten met gereformeerde of reformatorische wortels. Vaak merk je dat de liederen die worden uitgekozen geen echte lofprijs of aanbiddingsliederen zijn. Terwijl ze wel die functie krijgen.

Ik mis dus de beleving tijdens zo’n kerkdienst. Ik mis de echte aanbidding. Ik mis de overgave. Ik mis heel vaak de ontmoeting met God, en dat is toch eigenlijk wel de reden waarom ik naar een samenkomst toe ga. In het blog ‘Hoe zou de kerk moeten zijn‘ schrijf ik hier meer over.

Waarom helpt een aanbiddingsteam?

Tijdens de samenkomst met een aanbiddingsteam is er een groep mensen verantwoordelijk voor de liedkeuze. De voorganger stelt in de voorgaande week de Bijbeltekst voor en geeft aan in welke richting hij met de preek zou willen gaan. En ook wat hij echt zou willen overbrengen. In evangelische kringen zouden ze zeggen: wat hij op z’n hart heeft voor de gemeente.
Het aanbiddingsteam of de zangleider zoekt daar biddend de liederen bij. De bedoeling is dat de gemeente met de liederen zich kan verootmoedigen maar ook God kan prijzen en aanbidden. De liederen zijn ondersteunend aan de preek. Maar ook ondersteunend aan het zoeken van Gods tijdens de samenkomst.

Het aanbiddingsteam heeft de samenkomst biddend voorbereid. De liederen sluiten goed op elkaar aan qua toonsoort en anders zijn goede overgangen ingestudeerd. Dit zorgt ervoor dat mensen ‘in aanbidding’ kunnen blijven. Dat klinkt wat eng, maar in een traditionele kerkdienst val je na ieder lied vaak weer terug in de realiteit. Tussen de liederen door kan je in gebed blijven of wachten op woorden die God tegen je zeggen wil.

Een aanbiddingsteam zal, als de leden goed op elkaar zijn ingespeeld, ook soepel kunnen reageren op ingevingen van teamleden of voorganger en uiteraard ook vanuit de gemeente. De Heilige Geest is ondanks alle voorbereidingen nog steeds leidend in de samenkomst. Dus er kan worden afgeweken van de afgesproken liederen, als dat beter voelt.

Door de juiste liederen kan je je als gemeentelid laten meevoeren. Omdat iedereen gericht is op God ontstaat er een sfeer waarin Gods Geest zijn werk kan doen. Ik gebruik het woord sfeer. Ieder die dit nooit heeft meegemaakt zal nu steigeren bij het woord ‘sfeer’. Iedereen die het wel kent die weet wat ik bedoel. Hopelijk ken je zo’n dienst of praiseavond waarbij je aan het eind denkt: hier is iets gebeurd. God’s Geest was hier aan het werk.

Hoe Bijbels is een aanbiddingsteam?

De optie om een samenkomst met een aanbiddingsteam vorm te geven is voor mij een noodoplossing. Het allermooiste zou het zijn als we niet teruggingen naar de oudtestamentische vorm (denk aan Mirjam die de Israëlieten voorging in aanbidding) maar naar de nieuwtestamentische gemeente van Handelingen. Dit wordt ook zo genoemd in het boek ‘Zo zijn onze manieren‘ (aff.) waar ik hier een recensie over schreef.

Het lijkt erop dat er in de eerste gemeente geen sprake was van een aanbiddingsteam, en ook niet van een vaste spreker. De Heilige Geest bepaalde wat er gebeurde. En ieder had een lied of een woord.

Een aanbiddingsteam is dus niet per se een Bijbelse waarheid. Maar als we met elkaar afspreken dat we het op deze manier gaan doen, is het een goede manier. Tot het tegendeel blijkt.

Aanbiddingsteam een tussenvorm

De kerk heeft zijn gewoonten. En veel mensen houden van die gewoonten. En net zoveel mensen denken nooit na over die gewoonten. Veel mensen zullen ook niet bekend zijn met de manier van denken en praten over God die in veel andere gemeenten heel normaal is. Ook de manier van zingen en aanbidden kan op meerdere mooie manieren.

De samenkomst laten leiden door een aanbiddingsteam kan een tussenvorm zijn. Om mensen bekend te maken met deze manier van aanbidden en lofprijzen. En om hen bekend te maken met de verschillende manieren waarop God tegen mensen spreekt. Deze diensten kunnen worden gebruikt om elkaar te leren wat de stem van de Heilige Geest zou kunnen zijn tussen al de gedachten die naar boven komen tijdens aanbidding.

En na een poosje kan het aanbiddingsteam weer weg. Omdat de gemeenteleden eraan gewend zijn te luisteren naar Gods stem. De liederen poppen dan als vanzelf op. Het muziekteam kan tegen die tijd de meeste liederen wel spelen en zal naadloos kunnen reageren op dat wat er in de zaal gebeurt.
Of we spreken af dat het team wel blijft. Omdat het fijn is om je in vertrouwen over te geven aan ‘the flow’ tijdens een samenkomst.

Lees ook het blog ‘muziek in de gemeente is een bediening’.

Vertel het een ander!
About the author
Vader, echtgenoot, christen, blogger, leerlingbegeleider, freelance tekstschrijver en jongerencoach. Blogs over passend onderwijs en hoogbegaafdheid kun je vinden op www.chielvoerman.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *