Stem van God en je eigen verlangen?

Stem van God

Wat is nu de stem van God en wat zijn je eigen gedachten? Wat is de Passie van de Geest in jou en wat is je eigen verlangen vanuit een gemis? Dat is een vraag die bij mij heel vaak naar boven komt. Misschien herken je dat wel bij jezelf. Met die vraag sloot ik het blog De Passie van de Geest af. Ik wil hier beschrijven hoe ik dat verschil tussen die twee meen te herkennen in mijn leven. Misschien zie jij het heel anders, dat vind ik leuk om te lezen in een reactie onder dit blog.

Stem van God

De wil van God staat in de Bijbel denk ik. Maar de stem van God kan je horen. Je hoort wel eens verhalen van mensen die echt Gods stem horen. Gewoon overdag of in een soort visioen. Daar kan ik wel jaloers op zijn. Pas hoorde ik op tv een vrouw zeggen dat God iets tegen haar zei. Maar dat leek in de loop van het gesprek meer te gaan om een boodschap die zij haalde uit de Bijbel. Uiteraard is het dan nog steeds God die het zegt, maar de interpretatie is dan al wat moeilijker.
En dan heb je nog de gedachten en gevoelens die je kunt hebben. Ik geloof dat als je heel bewust met God wilt leven, dat de Heilige Geest dan in je woont. En met zo’n goddelijk wezen in je eigen hart en lichaam is het niet vreemd als je ook goddelijke gedachten en gevoelens kunt hebben. Ik denk dat heel veel van wat we intuïtie noemen in werkelijkheid de stem van God kan zijn. Ik schreef daarover ook in het blog ‘Was ons hart niet brandende in ons’. Voor mij is dat brandende hart een goede metafoor voor Gods stem in je leven.

Verlangen vanuit gemis

Soms kan je in de kerk zitten (of ergens anders) en het gevoel hebben dat er iets anders moet. Door eerdere ervaringen of door wat je gelezen hebt heb je alternatieven leren kennen. En die passen beter bij jou. En in jouw ogen ook bij God.
Als die alternatieven ook nog bij je talenten passen, dan lijkt het al snel dat God iets op je weg heeft gebracht. Om maar even in mijn thema te blijven: jij bent goed in muziek maken en ziet kansen om mensen aan te spreken in hun hart met woorden en liederen. En juist dat mis je in je kerk. En dus denk je dat jij degene moet zijn die de gemeente hierin mag voorgaan. Misschien herken je zelfs de stem van God wel in een Bijbeltekst die over de muziek gaat.

Als je gemis niet zou aansluiten bij je talenten, dan blijft het bij een gemis. En dan is het niet zo moeilijk: of je legt je erbij neer, of je gaat op zoek naar een plek waar je dit gemis niet ervaart.

Passie van de Geest

De Passie van de Geest is voor mij de missie die je voelt als je met God wilt leven. De vrucht van de Geest, de gaven van de Geest en je eigenlijk talenten worden gecombineerd tot een grote ‘drive voor Jezus’ op het gebied van die talenten. En soms komt die passie tot leven doordat je iets mist. Of doordat je merkt dat iets anders kan. Of doordat je het gevoel hebt dat het een thema is geworden dat God steeds weer naar voren lijkt te schuiven. Misschien wel zo sterk dat je dit ervaart als Gods stem.

Als je gelooft dat God je leven leidt en dat je ingezet kan worden in het koninkrijk hier op aarde, dan moet je niet gek kijken als dat ook echt gebeurt. En als je wilt leven zoals God het wil, je in zijn Woord verdiept en boeken leest, naar andere christenen luistert en ervan leert, dan is het niet raar als je ook ontdekt waar dingen anders lopen dan goed zou zijn.

Stem van God of de stem van jezelf

Soms kan God je iets in je hart leggen. Een wens voor de gemeente of voor een persoon. En dat zal altijd gepaard gaan met liefde voor die gemeente of voor de persoon. Anders komt het niet van God denk ik. Van de profeten in de Bijbel erkennen we allemaal dat ze de stem van God verstonden en moesten vertolken voor de mensen. Dit was zelden een fijne boodschap. Al gingen ook de donderpreken gepaard met een belofte. En soms is het denk ik nodig dat je in bestaande situaties een ‘donderpreek’ houdt. Omdat het Gods wil is dat je dat doet. Zeker als je het gevoel hebt dat God tekort komt als er niets veranderd, is het een goede zaak om door te gaan.

Als je door zelfonderzoek en reflectie een diep verlangen God ontdekt dan kan je een stap verder gaan denk ik. Dan zullen alle ‘partijen’ open met elkaar in gesprek moeten blijven. En beiden ook bereid zijn de eigen blinde vlekken onder ogen te zien.

Als je bij het zelfonderzoek alleen ondekt dat je de liefde kwijt bent of dat je wens alleen op voorkeur is gebasseerd dan is dat het stopteken denk ik. Ook als jouw wens niet bevestigd wordt door God, door andere mensen of door de dingen die gebeuren (vaak laat God dingen gebeuren die passen bij jouw wens) is het waarschijnlijk ook niet het plan van God. Ik geloof dat God door individuen werkt, maar altijd het grote geheel voor ogen heeft. Zet je wens in de ijskast, als het toch Gods wil is, zal Hij je nog een keer sturen.

Het verschil tussen Gods stem en je eigen verlangen is misschien wel één woord: liefde.

Voor in je binnenkamer

Een paar gedachten die misschien ook helpen in dit verhaal. Ik hou erg van de zin uit 1 Koningen 19:11 en 12 waar staat: ” De Heer zei: “Ga naar buiten en kom bij Mij op de berg staan.” Vlak voordat de Heer voorbij zou gaan, begon het geweldig hard te stormen. De wind die voor de Heer uit ging, verscheurde bergen en brak rotsen stuk. Maar de Heer was niet in de storm. Na de wind kwam er een aardbeving. Maar de Heer was niet in de aardbeving. Na de aardbeving kwam er een vuur. Maar de Heer was niet in het vuur. Na het vuur hoorde Elia het suizen van een zacht briesje. Zodra hij dat hoorde, sloeg hij zijn mantel voor zijn gezicht en bleef in de ingang van de grot staan.
Ik hou ook erg van de zin in uit Jac 4:8 waar staat: ‘Nader tot God en Hij zal tot U naderen. Als dit naderen tot God niet je intenties is (ook niet van je gesprekspartners) dan kan je beter stoppen. Maar andersom telt dit ook: blijf God zoeken, dan zal Hij dichter bij jou komen. En dan zal het een stuk duidelijk worden. Hier schreef ik een blog over, het woord ‘buikdenken’ komt er in voor.
Twee jaar geleden kreeg ik het boek ‘Bomen met God’ van Otto de Bruijne. Misschien vind jij het ook inspirerend om dat te lezen. Het geeft een inkijkje in hoe Otto zijn weg zoekt met God. Ik schreef er toen een klein blog over.

Hoe pak jij dat aan? Hoe weet jij of je te maken hebt met de Stem van God, de Passie van de Geest of met de ‘wensen van het vlees’?

Vertel het een ander!
About the author
Vader, echtgenoot, christen, blogger, leerlingbegeleider, freelance tekstschrijver en jongerencoach. Blogs over passend onderwijs en hoogbegaafdheid kun je vinden op www.chielvoerman.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *