Christelijk leven/bemoediging/overdenking

Stilte en aanbidding

stilte en aanbidding in de kerk

De een hunkert naar een kerkdienst met echte aanbidding. De ander verlangt naar eerbied en stilte. Het kan zomaar tegen elkaar uitgespeeld worden als we niet uitkijken. Eerbied, stilte en aanbidding, is er verschil?

In mijn beleving is aanbidding contact met God. Het is aanroepen van de naam van God. Vanuit verwondering, verbazing, blijdschap of liefde. Het is vol zijn van de wetenschap dat je vergeven bent, het is een stille of lawaaierige blijdschap omdat je weet dat de weg naar God open is. Aanbidding is in en uit principe heel eerbiedig denk ik. Voor sommigen kan het leeg overkomen.

De eerbied die sommige mensen bedoelen lijkt een vorm van stilte te zijn. Luisterend en ontvangend. Huiverend misschien zelfs. Het lijkt stil zijn voor de grootheid van God vanuit het besef dat je het niet verdiend. Eerbied kan eerbiedig zijn. En voor sommigen zal het leeg overkomen.

Stilte en aanbidding hebben dit gemeen denk ik: ze worden om de beurt gemist. Van de weeromstuit wordt het zoeken van aanbidding steeds lawaaieriger. En de eerbied lijkt stiller te worden. Waardoor ze nog verder uit elkaar komen te liggen. Terwijl ze zo hetzelfde zijn.

Is het weer dat verschil tussen ‘nog niet’ en ‘al wel’. Tussen ‘onderweg zijn’ en ‘uit je bootje stappen‘. Het eeuwenoude gevecht tussen ‘Uw koninkrijk komen’ en ‘op aarde zoals in de hemel’? Het verschil tussen een cadeau aanpakken en wachten tot je het krijgt? Tussen ‘wat erg dat Jezus voor ons aan het kruis moest sterven’ en ‘wat een liefde dat Jezus voor ons aan het kruis wilde sterven’. Tussen ‘het lúkt ons niet om te gehoorzamen’ en ‘het lukt óns niet om te gehoorzamen’. Tussen ‘er ís betaald en verzoend’ en ‘er is betááld en verzoénd’.

Deze verschillen zijn zo groot als het verschil tussen het oude en nieuwe verbond. Zo groot als het verschil tussen de wet op steen en de wet in het vlees.

Stilt en aanbidding. En beide zijn goed. Omdat ze passen bij het geloof van degene die de stilte en aanbidding zoekt. Misschien hebben we straks geen evangelische en gereformeerde kerken meer. Maar stilte kerken en lawaaierige kerken.

In Openbaringen 8:1 staat dat er na het verbreken van het zevende zegel er een half uur stilte was in de hemel. Ds. van der Veer schreef er dit over: Die stilte in de hemel van een halfuur laat echter wel overduidelijk zien dat er een nauwe relatie is tussen onze gebeden en wat er in de wereld gebeurt en gaat gebeuren.

Stilte in de hemel om te luisteren naar de gebeden en aanbidding van de mensen op aarde. Stilte en aanbidding gaan volledig samen.

Overal waar stilte en aanbidding staat kunt u ook lezen: gejuich en aanbidding. Lees ook het blog ‘Een leven van aanbidding’.

Vertel het een ander!
2 thoughts on “Stilte en aanbidding

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *