Christelijk leven/bemoediging/overdenking

Het Onze Vader, ik ben toch geen monnik!

het oze vader bidden voor jongemannen

GEDACHTEN OVER HET ONZE VADER -Vroeger gingen we vaak op vakantie naar Zwitserland. En op zondag bezochten we dan de duitstalige diensten van de Evangelische Reformierte Gemeinde. In die kerken was het de gewoonte om aan het eind van de dienst het Onze Vader met elkaar te mompelen. Ik vond het wel grappig en stoer dat ik op het gegeven moment Das Vaterunser uit mijn hoofd kende. Maar in Nederland had ik eigenlijk een hekel aan Het Onze Vader.

Onze Vader hardop bidden

En toen ineens werd het in mijn kerk in Nederland ook ineens hip om het Onze Vader hard op te bidden. Nou ja, hard op. Het hield het midden tussen gemompel en gebrom op een heel lage toon. Alsof eigenlijk niemand echt mee wilde doen. Ik voelde er ook nooit wat bij moet ik zeggen. Het Onze Vader, kom op, ik ben toch geen monnik. Maar gister begreep ik het ineens wat beter.

Gister keek ik samen met mijn vrouw de DVD De Savior. De film pretendeert heel precies en gedetailleerd te zijn omdat het verhaal verteld wordt door Lucas. Lucas zou als wetenschapper en als arts alles heel precies uit de doeken gedaan hebben. Nou op verschillende punten klopt dan mijn Bijbelvertaling niet.

Leer ons bidden

Halverwege de film zien we Jezus met zijn discipelen zitten. Ze eten wat, kletsen wat en het ziet er wel relaxt uit. En ineens vraagt één van de discipelen: Jezus, leer ons hoe we moeten bidden. Jezus lijkt wat verbaast te kijken, beetje overrompeld. Het lijkt bijna alsof hij wil zeggen: nou nee, laten we dat maar niet doen. (De Jezus in de film is sowieso een heel bedachtzame en wat stugge Jezus, duidelijk niet gemaakt voor deze wereld maar voor een veel betere). Maar dan zegt Hij tegen die discipelen: als je bidt, zeg dan dit:

Onze Vader die in de hemel woont
Dat was steeds het pijnlijke voor Jezus immers. Hij voelde hoe het was om zo ver bij zijn vader vandaan te zijn. Het verschil tussen de hemel en de aarde wordt zo duidelijk als je Jezus volgt op aarde. Helemaal met zo’n film en alles ook nog in het ‘normale’ getrokken wordt.

Uw naam worde geheiligd
Daar was Jezus steeds mee bezig. In alles wat hij doet en deed zorgde Hij er voor dat de naam van zijn Vader groter werd. Dat die grote naam tot zijn recht zou komen. Bidt dat als je bidt: in mijn leven hier op aarde help mij om uw naam groter te maken in plaats van mijn naam.

Uw koninkrijk kome
Ja we zitten hier op een houtje te bijten, in oorlog, honger, pijn. Maar als uw naam alle ruimte krijgt dan zal uw koninkrijk komen. Het lijden van Jezus was er voor nodig om het Koninkrijk doorgang te laten vinden. Het zal gebeuren, het zal goedkomen.

Uw wil geschiedde in de hemel en op aarde
Je zag Jezus de tafels in de tempel om gooien: Dit is niet de wil van mijn Vader! Dit huis hoort een gebedshuis te zijn, geen marktplaats of rovershol. Je ziet hem pijn hebben over alles wat er gebeurd. Je ziet hem af en toe openlijk uitvallen naar de farizeeërs en schriftgeleerden: Huichelaars! Denk maar niet dat je er komt met je mooie praatjes en mooie kleertjes aan. Niet wat jullie willen gaat gebeuren al lijkt het er vreselijk op als ik aan het kruis hang. Nee, Gods wil gebeurt. Natuurlijk in de hemel maar zeker op aarde. Binnen Gods koninkrijk maar ook daarbuiten.

Geef ons heden ons dagelijks brood
Het was steeds weer zoeken naar eten voor de discipelen. Kom we gaan naar Samaria om eten te halen. He, wat veel mensen maar er zijn er zoveel daar hebben we nooit genoeg brood voor. Zo zitten ze onder die boom, misschien wel met honger in de buik. Vraag het maar gewoon: geef ons elke dag het brood dat we nodig hebben. Zo simpel en zo vaak vergeten: zorgt U voor ons.

Vergeef ons onze schulden zoals wij ook vergeven onze schuldenaren
Jezus en zijn discipelen werd veel onrecht aan gedaan. Je kan kwaad worden op kameraad Judas die het geld koos en genoeg had van Jezus. Maar kijk Petrus, je bent geen haar beter. Je hebt me drie keer verraden terwijl je vlak daarvoor nog zei dat je dat nooit zou doen. Jij hebt last van mensen, mensen hebben ook last van jou. Het gaat niet om een evenwicht maar om nuchterheid: zonde doen we: vergeef het ons. Anderen doen zonden: vergeef het hen. Zo is het leven. Dat probleem is zo groot dat dat net precies datgene is waarvoor Jezus op aarde kwam.

En leidt ons niet in verzoeking maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid
Het viel mij gisteren op dat Jezus een aantal keer tegen de discipelen zegt: bidt opdat je niet in verleiding komt. Hij zei het bijvoorbeeld toen de discipelen in slaap waren gevallen in de Olijftuin terwijl Jezus vreselijk bang was. In de film niet verwijten: kan Oje niet even wakker blijven?! Maar: bidt dat je niet in verzoeking komt. En misschien had Petrus dat niet gedaan en had hij daarom het oor van Malchus afgehakt uit angst en boosheid. En na de ene zonde komt zo snel de andere: nee ik ken die man niet. Nou Petrus,  je kent Hem wel, maar het wordt je even te heet onder de voeten.

We leven in Uw koninkrijk dus verlos ons van de boze. Daar willen we niets mee te maken hebben ook al belooft hij ons kracht en heerlijkheid. Nee, we verwachten die kracht en heerlijkheid van U: Onze Vader.

Onze Vader in onze tijd

Ik heb soms de beelden van zo’n film nodig om Jezus woorden in de juiste context te plaatsen. Gedrukte letters zijn zo droog en je mist zo snel de juiste emotie of intonatie. Uiteraard is een film een interpretatie, maar zijn dat de Bijbelvertalingen uiteindelijk ook niet? Leve Pinksteren, de Geest spreekt alle talen en spreekt ons recht in ons hart aan via kromme verwoordingen en interpretaties van een ander. Hij weet wat we nodig hebben.

Het Onze Vader heeft iets berustends maar ook iets kinderlijks. Volgens mij zegt het eigenlijk alleen: Heer, we leven in uw wereld, geef ons wat we nodig hebben en hou het kwade bij ons vandaan. Want we leven in uw koninkrijk.
We hebben vaak zoveel plannen zelf of weten prima hoe het hoort. Hou het maar simpel: God is jouw Vader en Hij weet wat goed voor je is. Meer te bidden dan ‘uw wil geschiede‘ blijft er vaak niet over.

Ben benieuwd hoe jij hier naar kijkt.

Vertel het een ander!
One thought on “Het Onze Vader, ik ben toch geen monnik!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *