Feestdagen en tradities

Vader van de schepping

vader van de schepping toon uw heerlijkheid

Aan het begin van Advent vind ik dit een mooi lied om te zingen. In mijn ogen is dit een zogenaamd ‘toegepast kerstlied’ waar ik in dit blog met jullie hulp een verzameling van aanleg. Het lied heet ‘Vader van de schepping’ maar wordt ook vaak ‘Toon uw heerlijkheid’ genoemd. En die laatste naam is precies de reden waarom ik dit een kerstlied vindt. Hoe gaaf zou het zijn als de kerk niet het kindje Jezus in de kribbe vereert met kerst maar de heerlijkheid van God laat zien aan de mensen om ons heen.

Volvoer uw eeuwige plan

Het lied is een groot gebed aan de Vader van de schepping om zijn eeuwige plan te volvoeren. De grote schepper van de aarde wilde een relatie met mensen. Een relatie waarbinnen Hij ons helemaal serieus wil nemen. Daarom heeft hij ons gemaakt met een vrij wil en dus ook een eigen verantwoordelijkheid. Al voordat Eva van de verboden vrucht at wist satan haar keuze te beïnvloeden. Of het scheppingsverhaal nu een parabel is of een waargebeurd verhaal, de les is denk ik dat we steeds een eigen verantwoordelijkheid hebben. En dat we daar ook op aangesproken worden door God en satan.
God, de Vader van de schepping heeft zijn grote plan steeds doorgezet, Hij heeft zijn aarde nooit in de steek gelaten. Steeds op weg naar het grote plan: een mooie wereld met een mooie relatie met mooie mensen. En Jezus in de kribbe was een doorstart van dit mooie plan.

Zelfkennis

Als je het lied ‘Toon uw heerlijkheid’ zingt getuig je van zelfkennis volgens mij. Je zingt het midden in de realiteit van deze wereld. Ondanks dat we Gods Geest hebben om ons te leiden luisteren we vaak naar onze eigen stem. Daarom is dit lied zo nodig als gebed:

Toon uw heerlijkheid in dit huis tot een zegenend licht voor de volken. Dit huis is misschien de kerkelijke gemeente, maar ook het koninkrijk van God dat gebouwd wordt als een huis. Laat ons uw heerlijkheid zien, niet voor onszelf maar zodat we weer een zegenend licht kunnen zijn voor anderen.

Neem ons lied als een reukoffer aan, nu wij hier voor uw aangezicht staan. Bij deze regel moet ik altijd denken aan de offers die Kaïn en Abel brachten. We weten niet precies waarom God het offer van KaÏn geen aandacht gaf, we weten wel dat Abel een gelovige jongen was. Dit zinnetje zegt voor mij: Heer, we doen het misschien onbewust met verkeerde gedachten, maar neem onze poging als een volwaardig offer aan.

Krachtige kwetsbaarheid

Laat de wereld ervaren: de kerk is vol kracht. Heer raak ons aan en vorm ons, maak ons sterk en bereid. Geef ons kracht waar we kwetsbaar zijn; dan zijn we klaar voor de strijd. In de kersttijd voel ik altijd erg de zwakte van de kerk. We blijven vaak hangen bij de geboorte van Jezus. En soms komen we ook in kerkdiensten niet over de ‘wereldse kerstliedjes’ in de winkels heen.
En steeds weer denk ik: Jezus ging door, Hij pakte de handschoen op en gehoorzaamde zijn Vader. Met moeite, maar hij deed het. Uit liefde voor de wereld. Hij wist wat er op het spel stond. Mijn gebed bij het zingen van dit lied is: Geef ons de kracht om te handelen als Koninkrijkskinderen. Help ons om de juiste man op de juiste plek te zijn, woorden van hoop en leven te spreken als God dat van ons vraagt.
Het lijkt mij gaaf als de kerk krachtig is en aantrekkingskracht heeft. En tegelijk geloof ik niet zo in bewuste evangelisatieacties. Ik geloof ook niet in het ‘samen goed hebben’ binnen de kerk. Ik geloof in het laten zien van Gods liefde door bestaande relaties heen, ik geloof in het laten zien van de leeflogica die de Vader van de schepping in ons heeft gelegd. Kracht waar we kwetsbaar zijn. Misschien wil je mijn blog over kwetsbare mannen wel lezen.

Toon uw heerlijkheid, Vader van de schepping

Het lied eindigt in een aanbiddingsmoment waarin ieder voor zich kan bidden tot God terwijl het koor beurtelings zingt; bouw uw koninkrijk, toon uw heerlijkheid, Kom met Majesteit. Toen ik nog niet zo bekend was met de opwekkingsliederen vond ik het einde van dit lied wat spannend. Ik wist niet of het wel goed was om je zo te verliezen in aanbidding. Lijkt het niet wat op het offer van Kaïn? Vormgegeven naar eigen goeddunken? Tegenwoordig herken ik het meer. Een lied zing je samen en tegelijk zing je het met je eigen hart. En als je in aanbidding kan blijven tijdens het zingen van dit lied dan kom je ook terecht bij je eigen gebeden aan God. Gebeden die passen bij je eigen leven. Maar ook komen dan Gods woorden die voor jou bestemd zijn naar je toe. Hierom vind ik het zo belangrijk dat er ruimte is voor aanbidding in de kerk. Ruimte die er nu vaak alleen is voor het zingen van liederen. In veel kerken wordt het genoemd; het beantwoorden met een lied. Aanbidding en lofprijs heeft een eigen plek nodig. Lees hierover het blog ‘de ark naar Jeruzalem brengen‘.
Toon uw heerlijkheid Heer, u bent de Vader van de schepping: breek door onze weerstanden heen, breek door onze tradities heen. Toon uw kracht zodat we een krachtige kerk kunnen zijn.

Waarom is dit een kerstlied

Ik vind dit een mooi lied voor de kerst en advent omdat het de nadruk legt op de kracht van God in deze wereld. De kracht die een doorstart leek te krijgen met Jezus in de kribbe. Zo menselijk en gewoon groeide Hij op en liet door de kracht van God een onuitwisbaar spoor achter. God die zich liet noemen ‘ik zal er zijn’ werd ‘God met ons’. En toch hoefden we Hem niet. Zouden wij Jezus herkennen en erkennen als God als hij nu over de aarde zou lopen? Toon uw heerlijkheid, want anders ruilen we u zo in voor een andere Barabbas. Schokkend toch: Jezus betekent De Here redt, Barabbas betekent: Zoon van de vader.

Ik vind het plaatje boven in dit blog wel treffend. We are Christmas! Witch is Christ in you the hope of glory. Geen kindje meer in de kribbe, maar Jezus in ons hart. Gods eeuwige plan wordt alleen voltooid als we vanuit de kribbe langs het kruis en het graf doorgaan naar Pinksteren. De Geest die in Jezus was, die Hem kracht gaf om te leven als een kind van zijn vader, wil ook in ons leven zodat we deel kunnen zijn van Gods eeuwige plan.

Bruikbaar lied in de kerk

Dit lied helpt de kerk om over zichzelf heen te stappen: laat de wereld ervaren dat de kerk kracht heeft. Ik zou het gaaf vinden als de kerk zo’n aantrekkingskracht op mensen zou hebben.

Het lied past misschien niet in de gemiddelde kerk. In een traditionele dienst moet je dit lied niet op het programma zetten. Want dan komt het niet tot zijn recht en voelt het misschien zelfs wat weird aan.

Het lied is niet moeilijk om te zingen. Als je het niet kent, dan heb je het snel geleerd. De begeleiding is rustig en niet te moeilijk voor de gemiddelde muzikant. De begeleiding is het mooist met piano, gitaar en slagwerk. Het is wel mooi om twee voorzangers te hebben zodat het gedeelte met het ‘vraag en antwoord’ goed uit de verf komt. Het is een lied waarbij de zangers en de muziek de gemeente mee mogen nemen in aanbidden, zoals de zus van Mozes mee mogen nemen in aanbidding. Een leidende functie die veiligheid biedt aan de gemeenteleden om zich in de aanbidding over te geven.

Heb jij een mooi kerstlied?

Ken jij ook een lied dat op het eerste gezicht geen kerstlied is maar wel verdieping geeft aan advents en kerst?

Vertel het een ander!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *