Boeken

Verander je denken

Bobby Schuller, verander je denken, verander de wereld

“We hoeven niet elke zondag in de kerk gedachteloos te belijden dat we zondaars zijn zoals in veel kerken gebeurt”. Misschien is dit wel de zin waar ik het meest blij van werd in het boekje van Bobby Schuller ‘Verander je denken, verander je wereld’.

Positieve theologie

Ik kijk steeds vaker naar de kerkdiensten van Hour of Power. De muziek kan ik meestal niet zo waarderen, maar de preken zeker wel. Ze gaan uit van een positieve theologie. Voorganger Bobby Schuller laat mij op enthousiaste wijze nieuwe inzichten zien. Hij brengt wat mij betreft Bijbelpassages tot leven doordat hij ze in de context laat staan.
Hij is een positieve theoloog. Voor mij betekent het dat hij erop vertrouwt dat het geloof kracht heeft. En dat de heiliging niet iets is van ‘straks’ maar van nu.

Verander je denken

Als hulpverlener weet ik dat al je gedrag begint bij je manier van denken. Bobby sluit bij dit boekje aan bij allerlei bekende theorieën vanuit de psychologie. Hij weet deze te verbinden aan allerlei Bijbelteksten. Het boek gaat over schuld en schaamte en zegen. Maar ook over het belang van een visie ontwikkelen voor je eigen leven. En over kalmte en rust nemen.
Het hoofdstuk ‘God houdt van je lichaam’ vind ik een waardevol hoofdstuk. Bobby Schuller gaat in op de Bijbeltekst ‘Heb de Here, uw God, lief met heel uw hart, ziel en met inzet van al uw krachten. De Here Jezus verandert een klein woordje in deze bekende tekst, die alle joden uit hun hoofd hadden geleerd. Hij zei: Heb de Here, uw God, lief met heel uw hart, met heel uw ziel en heel uw verstand. Het lijkt een mooi statement daar in Mattheus 22.

Zie je zelf niet als zondaar

Hoofdstuk vier heeft de titel ‘Jezelf toespreken en schaamte’ gekregen. In dat hoofdstuk staat op blz. 82 de zin waarmee ik dit blogje begon. Ik citeer een wat langer stuk: “Het is goed wanneer nieuwe gelovigen hun zonden belijden als ze tot geloof in Jezus Christus komen. Als je al langere tijd gelooft en een fout maakt, is het ook goed om deze fout te belijden aan de persoon die je pijn gedaan hebt of aan iemand die met je kan bidden en je kan helpen. Maar we hoeven niet elke zondag in de kerk gedachteloos te belijden dat we zondaars zijn zoals in veel kerken gebeurt. Nadat je door genade en geloof gered bent, ben je niet langer een zondaar, maar gerechtvaardigd door Christus Jezus.’

Volgens Bobby komt het maar twee keer in de Bijbel voor dat erover belijden van zonden geschreven wordt. Paulus doet het helemaal niet. Op blz. 82 is te lezen ‘Paulus onderwees de mensen om hun vergeving te belijden, hun rechtvaardiging en verkregen rechtvaardigheid. Hij leerde ons nooit om onze zonden te belijden. Hij schreef: “God heeft Hem die de zonde niet kende voor ons één gemaakt heeft met de zonde, zodat wij door Hem gerechtvaardigd voor God konden worden”.

Verander je wereld

In de jaren ’90 maakten de artikelen in het ND over de Amerikareizen van Aad Kamsteeg grote indruk op mij en ons gezin. Het paste bij onze eigen geloofsbeleving en het gaf ons argumenten om uiteindelijk de kerk te verlaten. We wilden bemoedigd worden tijdens kerkdiensten en we hadden het idee dat er in de kerk een andere God ‘gepreekt’ werd. Romeinen 8 kreeg nieuwe dimensies, de discussie gaf ons woorden om naar het onderwerp levensheiliging te kijken.
Toen ik deze zinnen over het ‘zonden belijden’ las gaf mij dat een bodem onder veel van mijn blogs op deze website. Het zijn woorden die ik zelf nooit durfde te schrijven, maar waarvan ik voel dat ze waar zijn. Als je collectief inprent dat je zondig bent, dan ga je je daarnaar gedragen. Als je bemoedigd wordt omdat je geheiligd bent ga je geloven dat je grote stappen kunt zetten. Dan geloof je dat God door jou heen werkt, ondanks je mosterdzaadjesgeloof.
Positief denken verandert jezelf en daardoor ook je omgeving. En als we met een hele kerk positief rondlopen in Gods Koninkrijk op aarde, dan veranderen we de hele wereld.

De positieve theologie van Bobby Schuller maakt je krachtig en dankbaar. Je gaat geloven dat je van waarde bent in Gods koninkrijk. En nog sterker: het kruis van Golgotha krijgt z’n waarde, het is niet voor niets geweest.

Mij maakt het dankbaar en actief. En dit brengt met zich mee dat ik God wil prijzen en aanbidden. We mogen delen in zijn overwinning immers.

Verander je denken, verander je wereld

Schuller heeft verschillende boekjes geschreven. Ik vind zijn schrijfstijl een prettige. Beeldend, net zoals hij spreekt. Verschillende hoofdstukken komen mij bekend voor omdat hij hier eerst over gepreekt heeft.
Als je bekend bent met positieve psychologie of getraind bent in managementtechnieken dan zul je in dit boek veel bekende zaken tegenkomen. En tegelijk zul je de winst ervaren van het christelijke perspectief.

Als je een boek zoekt waarmee je inzichten krijgt om steviger in je eigen schoenen te gaan staan, dan is dit boek een goede voor jou.

Het boekje kun je bestellen bij bol.com(aff) of de plaatselijke boekhandel. Maar het wordt natuurlijk ook erg gewaardeerd als je het boekje koopt via de site van Hour of Power.

In dit blog vind je links naar alle boeken die ik tot nu toe beschreven heb.

Vertel het een ander!
2 thoughts on “Verander je denken

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *