Christelijk leven

Waar Gods Geest is, is Zijn koninkrijk

Gods koninkrijk is gekomen

Als je mijn blogs vaker leest en mij volgt op Instagram, dan weet je dat ik geloof dat we in Gods koninkrijk leven en werken. Volgens mij gaat het niet om een ‘voorproefje’ zoals sommigen zeggen, Gods koninkrijk is gekomen. Daar moeten we vanuit gaan.

Waar de Geest is, is Gods koninkrijk

Toen ik wat aan het nadenken was over dat ‘voorproefje’ zoals ik het tegenkwam op Instagram, lazen we na het eten ‘toevallig’ Lucas 11:20. Jezus heeft daar boze geesten uitgedreven en de omstanders verwijten hem dat hij dit uit naam van de satan doet. Jezus geeft als antwoord dat het nogal raar zou zijn als de satan tegen zichzelf zou vechten. “Als ik dankzij een kracht van God (de vinger Gods) demonen uitdrijf, dan is het koninkrijk van God gekomen”.
Een klein voorbeeldje over het koninkrijk van God waar ik tot nu toe nooit bewust bij stil was blijven staan.

Alle joden waren aan het wachten op het koninkrijk van God. En velen hadden de hoop dat Jezus de verwachte koning was. Sommigen, zoals Anna en Simeon, waren daar heel zeker van. Je kunt daarover lezen in het blog dat ik daarover schreef. Na de geboorte van Jezus profeteerde Johannes de doper over het naderende koninkrijk van God en ook Jezus zelf deed dat.
En in Lucas 11 lijkt Hij te zeggen: als je de Heilige Geest aan het werk ziet, dan zie je daarin het koninkrijk van God. Ook in het twaalfde hoofdstuk zegt hij zoiets: het koninkrijk van God ligt binnen uw bereik. (NBV). De Bijbel in Gewone Taal zegt het zo: Maar jullie kunnen de nieuwe wereld nu al binnengaan, als jullie de juiste keuze maken. De Hernieuwde Statenvertaling vertaalt het nog directer: Het koninkrijk van God is binnen in u.

Gods koninkrijk is gekomen!

In de gereformeerde theologie wordt gesproken van het ‘al reeds’ en ‘nog niet’ als het gaat om Gods koninkrijk. Daarin lijkt het voornamelijk om de ‘politieke’ nieuwe werkelijkheid te gaan. Ik vind het een wat zuinige manier om te kijken naar de wereld van vandaag. Bovendien, zegt Jezus niet dat het om een geestelijk rijk gaat? Het is ook een theologie die ons niet verder brengt volgens mij. Het zorgt er mijns inziens voor dat we vooral in God geloven om in de hemel te komen. En het resultaat ervan is dat we onszelf blijven zien als ‘zondig en tot niets goeds in staat’. Zolang wij zo over onszelf blijven denken lukt het ons nooit om net als Jezus te gehoorzamen ‘tot de dood’.

Ik denk dat het belangrijk is om Jezus te geloven als hij zegt dat het Koninkrijk van God is gekomen en in ons midden is. In het Onze Vader staat Gods wil in direct verband met Gods koninkrijk: Laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. Als we de juiste keuzes maken is het koninkrijk van God onder ons, hoe gaaf is dat?Besluit jij voor iemand te bidden in plaats van hem te vervloeken, dan is dat het koninkrijk van God. Als we de Geest van God de ruimte geven om ons leven te leiden, dan leven we in het koninkrijk van God.
Dan is dat niet een heel klein begin of een ‘voorproefje’ maar de wil van God.

Neem je plek in

Als een kind net leert fietsen vertelt het aan iedereen: ik kan fietsen! Als je dan zegt ‘zie eerst die zijwieltjes maar eens kwijt te raken’, dan ben je gewoon een rotzak.

Laten we elkaar bemoedigen en wijzen op de dingen die goed gaan. Dat geeft de motivatie om te groeien. Ook in het geloof zijn de woorden autonomie, relatie en competentie belangrijk. Op mijn andere website heb ik daar meer over geschreven. Deze trits zijn de randvoorwaarden voor geluk en motivatie. Laten we elkaar alsjeblieft niet gevangenhouden in incompetentie en gebondenheid. Bemoedig, geef hoop, geef het goede voorbeeld. Leef vanuit je passie en niet vanuit angst.
Als Gods koninkrijk daar is waar je de werken van de Heilige Geest ziet ,dan betekent dat dus dat jij het koninkrijk van God kunt brengen bij andere mensen. Laat de Geest zijn werk doen.

Zie je zelf als geheiligd en als een nieuwe schepping. Dan komen je daden daar achteraan. We doen immers wat we denken. Wie zie jij als je in de spiegel kijkt? Een zondaar? Of een verlost kind van God?

Lees ook Verander je denken en Jezus overwon de dood.

Vertel het een ander!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *