Muziek, liederen en liturgie

Wees blij van hart!- Psalm 105

wees blij van hart Psalm 105

Aan het einde van onze avondmaaltijd lazen we een stukje uit Psalm 105. Daar staan eigenlijk best mooie stukken in. Het is duidelijk een oproep om God te loven en te prijzen. Om wie Hij is en wat Hij doet en gedaan heeft. En ik lees een opdracht: Wees blij van hart! Wat een mooie stukken staan er in deze Psalm.

Drempelvrees voor Psalm 105

Als ik eerlijk ben heb ik wat drempelvrees voor Psalm 105. In de kerk waar ik groot ben geworden werd vers 5 van de berijmde versie bijna altijd gezongen als er een baby gedoopt was. Voor mij hangt deze Psalm dus samen met een rare, dwingende kijk op de kinderdoop en met het uit verband rukken van bijbelteksten.
De melodie die ooit aan Psalm 105 is gegeven doet mij denken aan een soort luchtalarm.

Maar vandaag hoefde ik hem niet te zingen. Ik las de eerste paar regels en toen dacht ik, dat ze mooi aansluiten bij al mijn blogs over zingen in de kerk.

Vet evangelisch

David is dan wel de man van de Psalmen, maar hij valt toch in de groep van de ‘evangelicalen’ uit mijn vorige blog. David zong niet vanuit de traditie maar vanuit een levend geloof in zijn God. Himmelhoch jauchzend und zum Tode betrübt is een zin die zijn liederen wel kenmerkt denk ik. Toppen van het geloof, dalen van het geloof, en dat soms binnen een strofe.

Psalm 105 gebruikt David in 1 Kronieken 16. De ark is weer naar Jeruzalem gebracht en toen droeg David de familie van Asaf op dit lied steeds weer te zingen. Een lied waarmee ze het volk dus oproepen om God te aanbidden en te lofprijzen. Een mooie invulling van de rol van aanbiddingsleiders: zorgen dat er gezongen blijft worden.
Het lijkt er een beetje op dat David hier een traditie instelt. Maar dat is niet zo denk ik. Ik denk juist dat David dit lied laat zingen om de mensen scherp te houden: blijf God prijzen vanuit je geloof! Val niet in sleur of afgoderij. David gaf de familie van Asaf de opdracht om bepaalde liederen te zingen en God te eren volgens bepaalde regels. In zijn enthousiasme en angst dat de aanbidding weer zou stoppen stelde hij een protocol op waar ze zich aan moesten houden. Want hoe vaak was hij zelf niet van God los geweest?
Maar het volk mocht voluit prijzen en loven zoals ze zelf wilden denk ik. Dat deed David zelf immers ook en gelukkig schreef hij ze nog op ook.

David had de ark teruggebracht naar Jeruzalem. Wat dat betekent voor het zingen binnen onze gemeentes zou je in dit blog kunnen lezen.

Looft de Heer, roept luid zijn naam, maak zijn daden bekend onder de volken! Zing en speel voor Hem, spreek vol lof over zijn wonderen, beroemt u op zijn heilige naam.
Zie uit naar de Heer en zijn macht, zoek voortdurend zijn nabijheid.

We zijn in de kerken het lied zelf gaan gebruiken om te zingen. Ik denk niet dat het lied daarvoor gemaakt is. Het evangelische zit dan ook niet in het lied zelf, maar in de boodschap die het lied afgeeft:

 • Looft de Heer!
 • Roept zijn naam aan!
 • Vertel over zijn daden!
 • Zing en speel voor Hem!
 • Beroem je op zijn heilige naam!
 • Zie uit naar de Heer en zijn macht!
 • Zoek zijn nabijheid.

Wees blij van hart!

Het lijkt bijna een commando ‘Wees blij van hart, u die de Heer zoekt!’ De Nieuwe Bijbelvertaling schrijft het zo: Laat zien hoe blij jullie zijn, want jullie horen bij de Heer!
Als je David een beetje kent dan weet je wat hij hier bedoeld. Hij is niet degene die zegt: ik ben blij in mijn hartje, dat zie je niet zo aan de buitenkant. Nee als hij blij zegt dan bedoelt hij blij. Je ziet hem voor de ark uit dansen in zijn ondergoed. Hij gedraagt zich als een malle in de ogen van zijn vrouw die zich druk maakt over wat de mensen ervan denken. Maar hij lijkt juist vol van de Geest en zich helemaal over te geven aan wat de Geest met hem doet. Vet evangelisch dus.

Zie uit naar zijn macht

Als ik Psalm 105 lees dan vul ik onbewust vaak de berijmde versie in als ik deze stukken lees: “vraagt naar de Heer en naar zijn sterkte”. Dat is maar een slap aftreksel van wat er hier lijkt te staan. (lijkt, omdat ik de meest oorspronkelijke teksten zelf niet kan lezen).

Zie uit naar zijn macht, staat er. Of te wel: ga er vanuit dat God machtige daden kan doen, reken er ook op. Vraag er om, wacht erop. Ik denk dan vooral aan al die honderden bezoekers van de genezingsdiensten tijdens Opwekking. Mensen vol verwachting die uitzien naar Gods macht.

Dat is zó iets anders dan wat we vaak bidden in kerken: wilt u broeder en zuster dinges de kracht geven om de situatie waar ze nu in zitten aan te kunnen.

Laten we voluit zingen

Laten we in de kerken ook weer voluit gaan zingen! Woorden die opkomen uit het hart van broeders en zusters. Sommigen opgeschreven en andere ontstaan ter plekke. Als de één zingt uit zijn geloof dan sterkt dat de ander in zijn geloof. Valt de een uit zijn geloof, dan zingen we hem er weer in.

Wil je meer lezen over zingen in de kerk? Dat kan!

hmm ik kan niet kiezen of dit lied nu in de categorie ‘gedachten over liederen‘ of in de categorie ‘muziek in de kerk‘ moet. Daarom zet ik hem maar in ‘bemoediging/overdenking.

Vertel het een ander!
3 thoughts on “Wees blij van hart!- Psalm 105
 1. Ha Chiel,

  Ik vind het leuk om je blogs te lezen, ik word altijd weer aan het denken gezet.
  Veel van de dingen die je hier en in je vorige blog schrijft herken ik. De bepaalde (vaak bijzonder vertaalde) psalmversjes (ook nog eens kleinerend) bij bepaalde gelegenheden, het zwaarmoedig over geloof praten, de naar binnen gerichte geloofsbeleving.. ik herken het allemaal. Wat mij opvalt is je scheiding tussen ‘evangelicalen’ en de meer ‘behoudende’ gelovige en de manier waarop zij dit met zingen uiten. Op mij komt het over (wat je vast ook wel scherp wilde maken) dat als je ‘evangelisch’ en vol aanbidding je vanuit je hart zingt en het ‘echt’ is en dat je als je meer traditiegetrouwe liederen zingt het eerder een sleur is.
  Afgelopen jaren heb ik veel verschillende kerkgenootschappen met allerlei soorten muziek en zang meegemaakt. Uiteindelijk ben ik terechtgekomen bij een protestante traditiegetrouwe kerk waar we uit de liedbundel zingen met veelal eeuwenoude liederen. Juist omdat ik besef dat ik niet de eerste en enige gelovige ben maar in een lijn van overleveringen sta. Mensen die voor mij geleeft en geloofd hebben en vaak zo diep en fijnzinnig over God en de mens geschreven hebben. Ik hou heel erg van deze liederen juist omdat ze minder op mijn gevoel en emotie werken en daardoor dieper doordringen in mijn hart en leven. Hoewel ik niet mijn handen ophef in de kerk en ik niet spring en dans springt mijn hart op, iedere keer als er weer gezongen wordt.
  Dit wilde ik graag even met je delen, traditie is mijn insziens juist ook een handvat om niet te verdrinken in al die emoties, overtuigingen en meningen.
  Ik ben benieuwd naar je reactie.

  Hartelijke groet van Wilma

  1. Hoi Wilma, bedankt voor je uitgebreide reactiee en de aanvulling daar nog weer op. Het woordje sleur vind ik wat spannend om te gebruiken. Juist omdat veel mensen zich goed voelen bij weer andere liederenen dan ik. Ik vind het mooi als mensen heel diep van binnenuit verbinding kunnen voelen met liederen uit het liedboek. Soms kunnen deze mensen het heel goed aan mij uitleggen. Maar heel vaak lopen onze ‘godsbeleving’ dan zo met elkaar uit de pas dat ik het idee heb dat we elkaar niet maar een stukje kunnen bereiken. Bijzonder wat je zegt over de liederen die minder op je gevoel en emotie werken en daar door dieper doordringen in je hart en leven. Ben eigenlijk wel benieuwd of je daar nog iets over kunt zeggen. Tradities als handvat om niet te verdrinken in emoties, overtuigingen en meningen. Ja, is dat nodig?

 2. Ps. Natuurlijk mis ik het wel eens om mijn emoties te kunnen uiten in de kerk. De andere kant vind ik om elke dienst ‘lekker God te aanbidden’ om dan ‘opgezweept’ te worden, dag voelt voor mij dwingend. Ik hou vooral erg van de rust en het niets moeten in de kerk.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *