Home » Witter dan sneeuw

Witter dan sneeuw

witter dan sneeuw psalm 51

De woorden ‘Witter dan sneeuw’ doen direct denken aan Psalm 51 waarschijnlijk. De Psalm die David schreef nadat de profeet Nathan hem terecht wees op zijn overspel met Batseba. Deze veel gezongen Psalm is door ‘The Psalm Project‘ opnieuw uitgebracht met nieuwe woorden en een nieuwe melodie. Ondertussen staat het lied ook als nummer 811 in de Opwekkingsbundel en dus ook op cd 42.

Context van het lied

Het opschrift van dit lied verklapt dat David deze Psalm geschreven heeft na zijn zonde met Batseba. Hij heeft de getrouwde Batseba laten halen om met haar naar bed te gaan. Toen bleek dat Batseba zwanger was probeerde David haar man Uria bij haar in bed te manipuleren zodat hij als vader van het kind aangewezen zou kunnen worden. Toen dat niet lukte heeft David ervoor gezorgd dat Uria op een kansloze plaats in het leger kwam te staan, wat hij uiteraard niet heeft overleefd. Het verhaal is te lezen in 2 Samuel 11 en 12.

Niet iedereen is het erover eens dat David deze Psalm geschreven heeft, de Psalm zou ook in de tijd van de grote profeten geschreven kunnen zijn. Maar ook als iemand anders dit geschreven heeft is het een mooi lied vol boete en berouw.

Miserere

Deze boetepsalm van David staat bekend als het Miserere. Miserere mei deus betekent God ontferm u over mij. De meest bekende klassieke uitvoering van dit lied spreekt tot de verbeelding als je ernaar luistert. Het is geschreven door Gregorio Allegri. (Lees verder onder het filmpje).

De onberijmde versie van deze Psalm laat zien hoe de schrijver berouw heeft van zijn zonden. Hij gaat diep door het slijk en voelt echt dat hij flink verkeerd bezig is geweest. En tegelijk is hij vol vertrouwen op de goedheid van God. En blijkbaar kent de schrijver de weg wel aardig in de cirkel van ‘zonde-berouw-vergeving-dankbaarheid’. Want hij weet wat er gebeurt als hij die vergeving krijgt. Dan gaat hij weer vertellen over de goedheid van God en laat hij andere mensen zien hoe je moet leven met God.

‘Witter dan sneeuw’ is een herkenbaar lied

De inhoud van dit lied is herkenbaar voor iedereen. We maken allemaal steeds dat cirkeltje mee in ons leven. Sommige boeteliederen zorgen ervoor dat we een vrije val naar beneden maken. Dit lied is geschreven vanuit geloof en vertrouwen in een liefdevolle God: Ja, ik heb gezondigd, maar ik weet hoe u bent’. En het lied onderkent wat er gebeurt als je gezondigd hebt: dan raak je verder af van God en dan wordt je leven negatief beïnvloed. Het lied zingt immers:
Laat mij weer juichen, weer dansen in ’t licht.
Laat mij weer leven voor Uw aangezicht.

In mijn ogen is het lied ‘Witter dan sneeuw’ een bruikbaar lied binnen de gemeente. Het is een lied dat je met een grote groep kunt zingen en tegelijk gaat het over jou en God.
Je zult wel moeten beslissen welke versie je als gemeente gaat gebruiken. De versie van The Psalm Project is meer ingetogen doordat er meer maten rust zijn ingevoegd. En tegelijk uitbundiger door het explosieve einde van het lied: Laat mij weer juichen, weer dansen, weer leven! De Opwekkingsversie is misschien geschikter voor gebruik in de kerk. Maar om te luisteren vind ik die van The Psalm Project veel mooier. Je kunt hem hieronder beluisteren, het blog gaat onder de video verder.

Het lied ‘Witter dan sneeuw’ voldoet aan een aantal kenmerken die ik graag zie in een kerklied:

  • Als zanger spreek je direct tot God
  • De melodie is mooi om met een groep te zingen
  • De melodie zorgt ervoor dat je je naar binnen keert
  • Berouw en toch ook terechte hoop

En hoe zit dat met jou?

  • Ken jij die momenten dat je heel zeker weet dat je weer volop met God wilt leven?
  • Hoe vind jij het als er in een lied tijdens een kerkdienst veel maten rust zijn? De muziek gaat door, maar je hoeft niet te zingen?
Vertel het een ander!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *